Orfism

Moartea, dragelor, nu există.

Exista, odinioară, una singură, aceea a necunoașterii lui Dumnezeu.

Și din aceea ne-a mântuit Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Împăratul celor Două Împărății…

Dacă a fost coborât în a doua, pe care o făcuse Adam prin cădere, a fost ca să-l readucă pe Adam cu Eva lui de unde căzuseră când s-au voit „știutori”, înapoi, ușurel, de mână, „orfeic”, în prima…

El a murit ca noi să înviem cu El a treia zi, tocmai atunci când ni se pare că suntem duși la groapă !

Dar atunci sufletul încetează orice „gâlceavă” cu trupul, îl sărută „de sus până jos”, și se înalță khā păsărica Bhā-L din hieroglifica veche, scrisă de vreun zalmoxian la gurile Nilului din Eghipet sau pe la muntele Khā-IL-aș din Tibet, în Cartea Morților !

Domnul Zeu S-a făcut om ca omul să revină în Împărăția Dintâi spre a fi ca Domnul Lumilor, „cu moartea pre moarte călcând”.

Deci moartea, dragele mele, din care una din voi m-a scăpat când eram ca Euridike pe ducă, moartea nu există !!!

Or fi (ele) eu ? Eu (le-oi) ridica ?