SĂGEATA sau OGLINDA ?

Stimate domnule Croitoru,

M-am apucat de tradus și mai durează. Dar mi-ați inspirat o idee :

Credeți că plăcile ar fi putut fi replici ale unor originale tăiate în lemn ?

Ar fi putut fi !

1. MATERIALUL INSCRIPȚIEI

În arhive luwiene aflăm adesea formula, în hieroglifică, „în conformitate cu originalele săpate în lemn” !

Bedrich Hrozny a tradus la fel formulele canonice hattice (pre-indo-europene) preluate în hittita cuneiformă în care calamul cresta lutul moale mai iute ca lemnul.

Iar lutul putea fi aplicat pe lemnul crestat îndreptat până ajungea din „coajă de copac” o tăbliță, putea fi corectat, apoi ars.

Discul din Phaistos în care se vorbește de ochitul și faptele unui anume protoionian Arion, care, în descifrarea quasi-proto-lipovenească a lui Faucouneau apare a fi vreun căpitan de vas, pare scris cu „pozitive”, dar este „gravat”, poate copiat pe o turtă de lut de pe originalul pozitiv.

2. SĂGEATA sau OGLINDA ?

Literele alfabetului etrusc sunt cele tracic-dardane, runele „grecești” din alfabetul tessalic, pre-cadmeean, dar „în oglindă”, scrise și levogir. Pe acestea le află Iuliu Cezar la Helveți, în Galia, și le crede a fi grecești”.

Se poate ca în scrierile de pe plăcile de la Sinaia, acele fragmente minuscule în relief să fi fost replici ale unor inscrisuri „gravate” sau dăltuite în lemn sau scrijelite cu vârf de săgeată pe vreun trunchi de copac, și apoi copiate în negativ în gips, sau lut sau plumb, și „îndreptate”

Și azi BC’DEFGJKLNPRSZ, deci o singură vocală și treisprezece consoane sunt asimetrice față de o linie verticală. Întoarcerile de litere sunt :
180 grade în plan ” p-d ” (ceasornic);
180 grade în spațiu ” p-q ” (oglindă).

AHIMOTUVXZ, deci patru vocale și șase consoane, sunt identice cu imaginea lor în oglindă (sau replica lor de semne proeminente, complementare cu acelea „gravate”).

3. INSCRIPȚII ORIGINALE

Bustrofedonul și scrisul rândului „întors cu susul în jos” arată că se scria mai ușor pe crengi sau pe bâte de cioban crestate cu brișca în lungimea bățului.

La capătul bățului se întorcea lemnul și se continua crestarea răbojului până ce mai multe rânduri făceau din creangă sau bâtă un răvaș. Hunii care au găsit la daci aceste „răvașe” le-au numit scriptae siculae (uscate), „secuiești”, dar e o aberație ca „róvasìròs” să fie luate drept tamga on-ogur, „tătărești”.

Dacă se cresta pielea de iepure sau un stâlp de lemn mai groscior, în scriptio continua, pentru a fi copiată, inscripția trebuia repetată. Acestea sunt deci ogham și runele veci germane (ale Ducilor, Teutsch, Tiutilor) cu replicile tardive din alfabetul proto-getic al lui Lupilă, Ulfilă „Gotul”…

Aïphouncinqué depuis chez moi 🙂

Iezerovo Ring Inscription decyphered by Prominent Romanian Andrada Group Researcher Mr Florin Croitoru

Inelul de la Iezerovo Descifrat Definitiv

Iertați că lansez aici, luând în serios calitățile unice pe care le căutăm, o profesoară devotată și competentă a celei mai vechi, expresive, pline de diminutive, bogate în noțiuni, întemeietoare de suflete, dulci, unitare, stabile,  și întru totul exemplare limbi omenești !!!
Perfectly explained in a five-minute YouTube video by the author, congenial unconformist researcher in the line of Schliemann, Ventris, Faucounau, Vennemann and Gnaediger, Mr Florin Croitoru !
Congratulations for a clear breakthrough in Indo-European Studies !
European Neolithical Archeology, Anthropology, Ethnology, Tradition, Folklore, Sociolinguistics, and History are now converging towards an astonishingly coherent picture of the Old European Script well in advance of the Black Sea Deluge which ended at noon one cardinal day of September 5508 BC…
OECI floruit from 11000 BC, OESC at least from 9000 BC, people with mature pottery, script, fertility and funeral rituals, perfect science, justice, peace and Poetry spread into Europe immediately after the last glaciation (Würm) and two millennia before the Younger Dryas in Mittel Europa’s Dobrudja-like  Steppes, 3000 years before the expansion of LBKE people beyond the Elbe, building complex, related, significant megalithic structures throughout the Continent and 300 m high Pyramids complete with huge networks of subterranean cities and uncounted tons of gold and treasures.
Iezerovo ring code is now broken by Romanian Genius ! DacoRomanian mature and stable 2500 year ago, before the departure of the Dardans as „Peoples of the Sea” in the Great Mycenian Migration thru the Dardanelles, Crete, Aegypt, Lybia, Carthage to finally settle as immigrants in Latium, Italy and found Rome 757 BC (AUC 1). Pre-Greek, Proto-Latin Daco-Romanian is with Pre-Indo-European Ergative and guttural Khattic Basque (Iberian) and Georgian (Ivirian) the most ancient, stable and resourceful human language.
Iertați insistența ! Eu cred în viitorul neamului românesc mai mult ca în trecutul său incredibil de vast și de bogat, unic la scară istorică și planetară ! Noapte bună !