COUP DE THEÂTRE. Syrie: Identification des enfants morts dans la ghouta

COUP DE THEÂTRE. Syrie: Identification des enfants morts dans la ghouta.

VIDEO – UN PAYS DEBOUT. Journal de Syrie du 02 septembre 2013. Assad au Figaro

VIDEO – UN PAYS DEBOUT. Journal de Syrie du 02 septembre 2013. Assad au Figaro.

Drepturile de Autor

Drepturile de Autor.

Stimate domn,

Vă rog respectați obiceiul dacic, dând dreptate autorului princeps. Atribuiți drepturile. Fără această îndreptare situl Dvs megalit.rom de altfel admirabil, va fi listat ca fraudă intelectuală, închis, iar dumneavoastră personal urmărit de justiția europeană privind drepturile de publicare și daunele produse autorului princeps. Vă scrie consilierul juridic principal al Cabinetului Medical al Sfântului Andrei, cu sediul principal în Franța, Dr. Andra Ștefana W.


Pelasg – situare, atestare, sens, etimologie, istoria cuvantului, atestari Belag, Blac
by ADMIN ISTRATOR on 04/08/2013 · · in ARHEOLOGIE, CULTURA, ISTORIE

Cuvântul pelasg îi desemnează şi pe strămoşii românilor în orizontul dacic. Orizontul dacic era suprapus în Antichitatea Înaltă cu aria Europei Răsăritene în care a înflorit Civilizaţia Europei Vechi (Old European Civilization – Marija Gimbutas) îndată după Potop (Euxine Flood, Noah’s Flood – Ryan, Pitman et al). Cu trecerea mileniilor, orizontul dacic s-a restrâns la […]

Cuvântul pelasg îi desemnează şi pe strămoşii românilor în orizontul dacic. Orizontul dacic era suprapus în Antichitatea Înaltă cu aria Europei Răsăritene în care a înflorit Civilizaţia Europei Vechi (Old European Civilization – Marija Gimbutas) îndată după Potop (Euxine Flood, Noah’s Flood – Ryan, Pitman et al). Cu trecerea mileniilor, orizontul dacic s-a restrâns la Aria Lingvistică Românească (din masivul Tatra spre nord-vest, peninsula Istria la est, Peloponezul la sud, şi Transnistria la est). Această arie lingvistică românească, imposibil de explicat fără a accepta identitatea dintre pelasgi, daci, şi valahi, s-a restrâns şi mai mult în istoria contemporană spre teritoriul României Mari.

Stimate domn,

Vă rog respectați obiceiul dacic, dând dreptate autorului princeps. Atribuiți drepturile. Fără această îndreptare situl Dvs megalit.rom de altfel admirabil, va fi listat ca fraudă intelectuală, închis, iar dumneavoastră personal urmărit de justiția europeană privind drepturile de publicare și daunele produse autorului princeps. Vă scrie consilierul juridic principal al Cabinetului Medical al Sfântului Andrei, cu sediul principal în Franța, Dr. Andra Ștefana W.

http://megalit.ro/pelasg-situare-atestare-sens-etimologie-istoria-cuvantului-atestari-belag-blac/

Je l’ai eu, ce toubib !


L-am păcălit pe doctorașul ăsta ! –
„Je l’ai eu, ce toubib !”

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2013
All Rights Reserved.
Copyright Requests Here Please !


MOTTO : Gânduri în Sâmbăta lui Lazăr despre moartea lui Charlot în zi de Crăciun…

Charlie’s lyrics in his first non-muted film are of course prophetic :

« Se bella piu satore, je notre so catore,
Je notre qui cavore, je la qu’, la qui, la quai!
Le spinash or le busho, cigaretto toto bello,
Ce rakish spagoletto, si la tu, la tu, la tua!
Senora pelefima, voulez-vous le taximeter,
La zionta sur le tita, tu le tu le tu le wa! »
Suntem țărână însuflețită, dar ce frumusețe în suflet ! Mai ales acolo unde sălășluiește Cel chemat să ne Mântuiască, dacă am făcut curat, sfeștanie și spovedanie începând chiar de la Botez !

Îngăduiți o istorioară de duminică dimineața, în același Duh :

Charlie Chaplin zis și Charlot se stingea încet la castelul său din Elveția…

Doctorul de familie, plângând cu adevărat, iese din camera unde zăcea și murea ca un bărbat Charlot și-i face semn tinerei neveste, Oona o’Neal, că nu mai era nimic de făcut…

Fata cea mare, Géraldine, intră și ea în camera unde se prăpădea tatăl ei și iese după un timp, zâmbind luminoasă, și zicând tuturor :

– „Papa est mort tout à l’heure”.

– „Dar de ce atâta veselie ?” își întreabă mama fiica.

– „Râd de ce a zis tata, cu ultimele lui cuvinte”…

– „Dar ce-a zis ? ”

– „A zis ceva despre doctor”…

– „Dar ce-a zis ? ”

– „A zis :”

„<>”
„Bien joué ! Je l’ai eu ! Je faisais le mort… >>.” :-))))


01. Paulette de aici este Paulette Goddard, iuuubi, că e vorba acum nu de băbuță pe când era tânără, ci de femeia aceea din stânga unui mare boier, Charles Boyer (cealaltă mi se pare a fi Olivia de Haviland). <

02. Charles Chaplin s-a însurat cu ea cât turnau împreună la Timpuri noi… Nu era la prima abatere… Deoarece tânărul Chaplin avea obiceiul de a se atașa temporar la valorile serialului „filmul și nevasta”se pare că nu se făceau în vremea aceea multe filme pe an :-))))

03. Charlie cel din Timpuri Noi avea deja un salariu mai bun, cum se înhăitase cu sioniștii de la Hollywood ca să facă „Dictatorul”…

04. Sioniștii l-au iertat că fundase „United Artists” ca să fie independent, deși niciodată nu toleraseră dizidența în a șaptea artă, domeniu privat al Guvernului Mondial!

05. Să plonjăm un pic, iubita mea, chiar dacă te supăr iar, scriind prea mult și prea înfocat, ca un tânăr și romantic studinte-n drept și publițist ! Iubi, iartă-mă dimainte pentru prolixitate și cehemență dar hai dacă vrei cu mine în beciuri unde se scrie istoria !

06. Tu vino iar cu mine iubi, că n-ai să regreți, pentru că știi deja de ce e atâta discurs mincinos, nedreptate, circ, decadență, corupție, dezgust, cacocrație, plutocrație, și toată această jalnică vraiște socială.

07. Deci Timpuri Noi ! Curios, sala preferată de cinema a copilăriei mele fericite și răsfățate se numea așa. acolo însă am văzut un film documentar dur, al anilor 1960, care se numea „Mondo cane” 🙂 Hello Lume Nouă !!! Welcome to Modern Times :-))))) Alexandru Filimon scriind critic despre frații lui bonjuriști (masonii pașoptiști, farisei cu dublă contabilitate) ne edifica deja :

08. „Fă-te om de Lume Nouă să furi cloșca de pe ouă”…

09. Și fie ca înțelegerea acestui viespar al „Timpurilor Noi” să ne facă vigilenți (în trezvie, sau Nepsis, cum se cheamă această curioasă luciditate în dreapta credință).

10. Luciditatea și discernământul smereniei ne face să vrem binele și să-l facem peste tot, dar mai ales aproapelui, scumpa mea !

11. „Dacă pe aproapele l-ai câștigat pe Hristos l-ai aflat” zice Sfântul Athanasie cel Mare ! Iar scopul – nu doar dominical – al vieții creștine rămâne dobândirea și păstrarea Duhului, și Mântuirea, care se câștigă zilnic, local, în intimitate, și mai ales însoțit.

12. Însoțită să fii ! iubi, nu-i ușor ! Căsătoria este un sacerdoțiu, în care se trage împreună la jugul lui Hristos, pentru mântuire în doi !!! „Căsătoria e mai tare ca trei călugării” zice și părintele nostru drag Paisie de la Cioara

13. Urâm doar păcatul dar iubim pe păcătos… În dreapta credință suntem deci cu toții frați adevărați ! Ortodoxia care este viața firescului și firescul vieții n-are nevoie de avocați ci de martori… Popa nu predică afară din Biserică, iar când o face, totuși, atunci face prozeliți prin tăierea capului său, nu pe acela al ereticilor…

14. Trei sferturi din preoția întru Hristos este soția !!! Cine n-a gustat în această lume pacea Duhului, dulceața Împărăției și continuitatea Harului (bucuria continuă, neîntreruptă de griji) foarte greu intră în cealaltă…

15. Bărbatul este… o fi el, bărbatul, capul, iubita mea, dar femeia este gâtul… Tu m-ai înțeles, iubi, care nu mă suporți aproape pentru păcatele mele, și încăpățânarea mea cea proastă și urâtă care mi te gonește, ca și insistența mea în pat unde trag ca ursul la miere, tu iubito, iartă-mă, iartă-mă și iubește-mă, căci toți suntem rrromâni, mai mult sau mai puțin onești :-)))

16. Faptul că mântuirea este mai ales câștigarea aproapelui e evident și sus și jos… Fariseii de pildă au și ei faimosul adagiu „think globally and act locally”, ceea ce, deși este decăzut, ține apă :

17. „Când te înjunghie cineva…”, scrie părintele nostru Arsenie Papacioc, marea „panteră roz” din stavropighia Mangaliei, „nu mai stai să vezi cine l-a plătit, ci fugi din calea jungherului”.

18. Iar, dacă nu mă înșel, în „Singur ortodoxia” mai e scris că ispitele vin de peste tot – sus, jos, stânga, dreapta, dinainte și dinapoi, și dintre acestea toate cele ce vin de sus sunt cele mai periculoase… Lui aghiuță îi place să râdă de cei mai slabi de înger. Astfel și noi să fim, iubi a mea scumpă, tari de înger, lucizi, harnici, iuți la minte și la bine, lenți la ispite și încăpățânați la păcat…

19. Apoi să fim și așa : niciodată dezinteresați, idolatri, suficienți, leneși, „afanisiți” și mai ales niciodată revoltați, clamoros răzvrătiți sau dezamăgiți !

20. Domnul este cu noi, cei vicleni ca șerpii dar cu inimă de porumbei. Să ne iertăm și dușmanii când nu-i uităm… „Il en est ainsi”… Asta este ! „Dieu l’a voulue”. Dacă așa a îngăduit Domnul este poate pentru ca să ne ajute să pricepem câte ceva !!!

21. Aici à propos : Sioniștii, magiștri ai discursului, i-au iertat lui Chaplin „abaterile” – până și mesajul foarte de stânga din filmele independente ca Modern Times, deși orice mesaj din „agentura” sionistă de la Hollywood este codat…

17. Dar magiștrii discursului, masoneria din interiorul masoneriei, cum sunt cunoscuți în front-endul care se numește „illuminati” – acești obscuri dar omniprezenți trăgători de fire în teatrul consensual de marionete ale circului global, nu i-au iertat lui Chaplin „Un rege la New York”.

18. Filmul acesta vorbit, scriptat (scris) de Charlot, este cel în care, cum am văzut, este luat în bășcălie sistemul „glamourizat” de sclavi fericiți în America orwelliană a anilor 1957 AD. N-au mai apucat „script doctors”, plătiți cum sunt, cu 150,000 dolari pe oră, să-l ajusteze spre corectitudinea politică…

19. Și atunci ce-au făcut ? „Damage control…” L-au expulzat pe Chaplin. În mania lor de a controla totul, creație, umanitate, sentimente, opoziție, Magiștrii Discursului au un aliat redutabil : pe noi înșine. Cum vine aiasta ?

20. Pentru că atâta timp cât victima nu consimte, călăul este victima ! Tu știi ce înseamnă „cușăr” sau „halal” ? Victima (găinușa, Puiul, Mielul, oaia, berbecul) trebuie nu numai să accepte să fie înjunghiați, mai trebuie să se și bucure că participă la sacrificiu…

21. Se dă gratis vaselina celor ce vor fi trași în țeapă ! Se vinde ieftin săpunul și se face cadou funia în casa spânzuratului. Se cultivă sicofanții, executanții, cooperanții, burghezia locală compreadoră, bienpensanții (cei scandalizați de nedreptate care nu se mișcă, pentru ca „totul să fie cu bine și cu pace și tot românul să prospere…”.

22. Frâncii, care au, ca englezii, o lungă experiență statală a Terreur-ii, mai au pentru bienpensanții lor o sintagmă : BCBG, Bon Chic Bon Genre. Aceștia mănâncă „tête de veau” și se așează la masă cu toți mâncăii, ca fostul președinte Chirac, și toată „la gauche caviar”.

23. Prezidintele lor actual este un demn reprezentant al „lumii noi” a „stângii” care mănâncă icre negre cu polonicul, se deplasează în vehicul de serviciu, e plătită cu toptanul, să zicem douăzeci de mii de euro bani de buzunar pe lună, au metrese plătite de la buget, strică protocoalele căci se prezintă papei de la Roma cu metresa en titre, și se fac că plouă când două milioane de francezi ies în Champ de Mars ca să demonstreze…

24. Twitter și brigada GPS a poliției naționale fac inutilă represiunea costisitoare și demodată cu „matroace” și violenți CRS, care nu s-au sfiit să bastoneze femei și bătrâni pe podul Alma și în dreapta Senei când medicii au ieșit și ei în stradă crezându-se într-o democrație.

25. Controlul opoziției : în mania lor atingătoare de Hybris, magiștri discursului au instituționalizat nu numai circul social, ci și metodologia. Teoria științei exacte de control a „maselor” de goyim (vite) se pune în practică printr-o perfidie : se joacă pe față, se autodemască întreaga rețea de securiști, informatori, executanți, păpușari de „caragöz” – teatrul global de marionete, și se notează atent reacțiile participanților.

26. Aceștia trebuie să se conformeze experimentului social și, odată intrați în joc trebuie să și joace. Metoda aceasta de experimentare a fost numită „Revelation of the Method” (ROTM). Ne dăm pe față arama, jucăm pe față, ne prefacem onești, provocăm reacții prin sayanim (pluralul de la „colaborator pârâcios” – un fel de troll hacker plătit cu ora, să bâzăie pe goyim – pluralul de la goi – „animal de povară”).

27. Promotori notorii ai intereselor globaliste mai sunt pe aici „MAM”, La Mamma Mafiosa de la apărare, „BHL” desigur un acronim pentru „bazar al hotelului din Lille) și mai ales un fost doctor, fost internaționalist, fost umanitar, fost ministru, fost stângist, care a virat scurt la dreapta când s-a liberat un post acolo, la externe – „BEC” – Cușner.

28. Am pus acronime în stil ROTM, nu ca să mă autodenunț – eu nu prea contez în acest joc de chibiți venind fără parale din partidul de centru-sus al lui Abaris – ci pentru ca să mai și râdem, cum se cuvine la proiecția Modern Times. Frâncii zic că au doar 39 de miniștri, gras plătiți de la buget, ca să nu fie ridicoli când râd de Ali Baba…

29. Un alt exemplu ? Aici este un „sayan” – i-am uitat numele – mason care nu i-a venit de hac Marinei Le Pen. Această frontistă a națiunii face proces sistematic de defăimare când e numită „fascistă” în public, și ca fostă mare avocată mai și câștigă și face bani cinstit. Sayanul acesta, faimos recent plătitor de astfel de „pagube morale” sforăie un discurs stângace pe cât e de „stângist – neopujadist”. De față cu Marine s-a prefăcut în cățeluș iar în spatele ei și pe platourile de televiziune s-a prefăcut în Robespierre, fără pudră…

30. Din ROTM se trage direct corupția socială și supa de broaște vii : coruperea lucrează încet și sigur, prin încălzirea treptată a ceaunului astfel ca broasca să nu sară ci să se simtă bine, protejată, la căldurică, în băiță călduță, înainte ca să fie fiartă de vie… Și dacă nu „cooperează”, dacă nu face asta de bună voie, atunci sacrificiul ei este ineficace, magia lui neagră e inoperantă, energia degajată tinde spre zero și măscăria devine inutilă.

31. Deci câtă vreme spectacolul decadenței atrage vitele (goyim) înainte de a fi transformate în șișkebab, el este continuat. De unde tot circul cooperării, corupției, consensului… Tot teatrul consensualist contemporan…

32. Școliți (spălați pe creier) doar pe bani grei, încadrați de datorii, socialmente foarte subtil terorizați, căci le e frică pavlovian, doar la comandă, mereu îndobitociți prin repetiții neîntrerupte, îndoctrinați prin concernele mafiotice din media (niciodată independente), corupți și mituiți prin tăvălugul ultra-neoconservator al antimeritocrației economice franco-americane și britanice, regulați de comitete profesionale „How to tell” de pâră și „vigilență cetățenească”, pândiți de predatori și vânați de ciocli, sclavii fericiți ai Guvernului Mondial ajung la labelul de calitate WC, „World Class”, pentru că vor corespunde „normelor internaționale” ale „lumii libere”.

33. Ei vor fi compreadorii, noua stângă, Enarcii (absolvenți asexuați și fără vreo rectitudine a șirei spinării ai faimoasei instituții elitist-stângiste și cripto-faciste numite ENA – școala națională de administrație), comunitatea internațională, „umanitarii”. Nu există satanism fără inversiuni pseudoliturgice, și în cazul dat, cei care vă apără de o teroare la care, de altfel, participă, vă vând serviciile lor anti-teroriste la prețuri adaptate și beneficiind de promoțiuni cotidiene, fructe ale campaniilor locale de branding și merchendising ale fricii…

34. Tot ei se vor scandaliza selectiv, „spontan” și la comandă, când Magiștrii discursului vor da tonul la cântec în cacofonia UN-umanitarista a unei noi runde de atrocități din meciul măcelăresc din Siria, numărând mereu noi victime ale bombelor de precizie „chirurgicală”.

35. Tot ei vor neglija umanitarul pentru economiile naționale vânzând „en promotion” mereu noi „têtes de séries” pentru „l’opposition” la „tiranul” Bashar. Dar cine sunt aceștia ? Ei sunt o opoziție calpă, criminală și incoerentă, prost instruită, prost antrenată de turci, intens anti-creștină și anti-alaouită, remarcabilă prin capacitatea de a mări zilnic cheltuielile sponsorilor din Quatar.

36. Prost antrenați de turci, și ineficient infiltrați de ruși, păcăliți atât de sayanim cât și de libanezo-falangisto-hizbullaho-afghano-pseudomossadiști, de șiiții locului, de „observatorii ” iranieni, acești blestemați ucigași plătiți la solda cartelului mafiot UN-ternațional atacă zilnic pe bieții sirieni printre care am mulți și bravi colegi de facultate, doar pentru că s-au născut acolo. Mulți sunt măcelăriți doar pentru că își fac legal serviciul național de apărare ca eroi ai neamului, și pentru că respectă democrația urnelor, care legitimează fără tăgadă pe Bashar . Iată hemocrația cacocratică a Occidentului la lucru și acțiunea sa concertată și plutocratic corectată.

37. Bashar este de altfel un interlocutor perfect, de loc „turcit”, lucid, moderat și patriot. El este un autocrat ales, incontestabil iubit de sirieni, în marea lor majoritare. Bashar este ales în alegeri libere, și nu poate fi legal „demis” decât de sirieni care nu cred că sunt atât de disperați încât să devină miopi. Popoarele nu dau faliment ! Bashar a fost invitat de Elysée ca oaspete de onoare (ce mai contează care „onoare”. În fine, în Duh de dreptate, Bashar „criminalul națiunii” este un tată atent , un soț elegant, un oftalmolog civilizat și curajos, articulând într-o engleză perfectă argumente de bun simț contra cartelului UN-ternational, ca să-și apere țara. Bashar rămâne în istorie ca un luptător brav și mai ales moderat, un patriot perfect și demn, un președinte limpede la cap și la inimă. El se apără corect și nobil, în vremuri tulburi pentru tot Orientul Mijlociu, de la Homs, Alep și Damasc până în munții Libanului, valea Bekaa, pustiul sirian și înălțimile Golan.

38. Dar toți acești mafioți, sataniști, sayanim, mercenari și opozanți, „idioți utili” ai guvernului mondial rămân intens dispensabili în climatul întreținut al pieței muncii UN-ternaționale. Ei sunt supuși caznelor când încearcă cea mai palidă independență sau dizidență.

39. Soarta lor se hotărește la demascări și procese publice ale epocii „vânătorii de vrăjitoare”… Sistemul este sau măcar apare a fi foolproof deși e greoi ca un capac de plumb. Prin el este asigurat progresul „mondial” al neamurilor (goyim, vitele) spre Noua Ordine a lumii (NWO). Acest viitor luminos ce ne atârnă în față, animat de omul nou fidel, cipat și îndictrinat, soylentgreenizat la deces, este iluminat de Noua Ordine Mondială, prin Banca Mondială.

40. Executanții „trilaterali” și „Bilderbergizați” prin ecranele front-office-ului illuminati sunt FMI, CFR, FRC, spionat de FB(I:-), CIA.

41. Zdravăn înrobit de bănci, controlat prin informatori, prin istoria creditului, web (unde „ne spunem” singuri).

42. Dacă rădăcinile iluministe sunt comune și recente, și aproape toate invariante, pomul după roadă se cunoaște și „sistemul” se autodemască. El se recunoaște imediat, ROTM ori ba. Perceptorii au metode stahanoviste ca „payment for performance” – P4P, și ca și medicii. Educatorii sunt cu toții anticreștini și vehement iluminiști. Mulți muzicieni thrash sunt pe față sataniști.

43. Comisarii poporului sunt neschimbați, ca și casta inatacabilă de conciergerie, care-i pârește pe locatarii plătitori de „întreținere” și dă periodic raportul poliției. Iar Facebook, al cărui buton de autodenunțare îl găsiți peste tot, inclusiv alături, seamănă cu autobiografiile cerute de comuniști generației părinților noștri (acum părinte „unu” și părinte „doi” ca să nu defavorizăm vreun sex.

44. Făcându-ne singuri dosar, punând gratis sau cu prețul câtorva facilități jalnice (mituiți cu widget-uri și cu alte gadget-uri) etichetele pe fețele noastre sau ale „prietenilor” pe care de multe ori nici nu i-am întâlnit „face to face”, noi consimțim să plătim propria noastră decădere la statutul de sclavi fericiți, făuritori conștienți ai viitorului globalist si Noii Ordini.

46. Pseudoreligiile, cum sunt New Age și toate ecumenismele paneretice, sunt, chiar trago-comice, extrem de pernicioase. Căci mișcările ecologic corecte de „salvare a planetei” prin „bombardarea umanitară” ne vând alifiile cu care ne vor sodomiza fără a lăsa urme. Iar totul este un non-issue deoarece, tehnic vorbind, sexul consensual cu vitele (goyim) nu constituie un delict, acestea nefiind oameni ci sclavi, pardon, sexual workers.

45. Astfel vom lucra susținut, fericiți și neplătiți pentru FB-ul ale cărui bănci de date Oracle tranzitează TOT Webul prin trei supercalculatoare ale Serviciului Secret (SS).

46. Tehnicile de autodenunțare FB, extrem de eficace, fiind cumulative și participative, sunt descrise deja de Troțki, Bernays, Ehrenburh și Beria, care le-au experimentat și impus pe ruinele Ohranei țariste, prin NKVD și Securitățile din toată lumea („liberă” ca US și China, sau dincolo de zid, ca STASI și agenții ei dubli și tripli…).

47. Virusuri „de proces industrial” ca Stuxnet, sau troieni ca aceia din Windows sunt mici copii pe lângă ceea ce dezvăluim singuri prin blogrolluri, microblogging, like-uri, googliri, tweeturi, mail, face recognition (FB, Picassa), linkuri, statistici, SEO, roboți și rețele de prieteni.

48. Bătem de zor cuie în propriul coșciug și adăugăm probe prezentabile în justiție la propriul dosar, fericiți că o facem, bells and whistles and all. Dar haidem acum ca orice duminică, în sfârșit, la film…

49. Codul transmis de filmele distribuite mondial este „rescriptat” pentru a fi pe „linia partidei sioniste”, și în general el e trecut prin toate „filtrele” comitetelor de cenzură ale instituției mondiale.

50. Instituția de partid și de stat hollywoodiană este cea mai bogată vitrină a guvernului mondial, sponsora, autoarea și beneficiara tuturor noutăților în materie de propagandă și agitație, a invențiilor, scenariștilor, materialului de arhivare, transmisie, „colorizare”, trucare, remasterizare și distribuție a materialului educativ.

51. Când este tolerată de sistem, opoziția este infiltrată și controlată, după normele lui Bernays. Teatrul consensual și circul fariseic trebuie să garanteze „liberul arbitru”, „freedom of choice”, și toate regulile jocului din manejul circului social. Totul trebuie aseptizat, iar limbajul în primul rând : De exemplu, „Sodomie” este un cuvânt de evitat, deși e pertinent, are o istorie, și este chiar cunoscut de noi toți din injoncțiunea veterotestamentară a Cărții Facerii.

52. El trebuie însă sistematic scos din listele aprobate de cenzură ale limbii de lemn și până la eradicarea lui din vocabular (chestiune de două – trei generații) se cere înlocuit cu „gay”… Educația însăși sună prost, trebuie folosit „Edutainment”. „Neam” însă e de-a dreptul periculos ! Google îl scoate din schemă, îngropând efectiv în paginile 157 din thrash siturile, blogurile și forumurile naționaliste. Cuvântul”Națiune” însuși este scos tiptil din Constituția (de altfel masonică) americană, ca și „pursuit of Human Happiness”, și asociat în mod sistematic cu „național-socialismul”.

53. Iată prin urmare cum funcționează îndobitocirea prin cuvinte ale listei oficiale și „programarea neuro-lingvistică” : mult mai eficace decât inserțiile subliminale din filme, cu spoturi publicitare mascate.

54. Sclavii Guvernului Mondial sunt în fine fericiți : au fost hrăniți, desigur repede, fastfoodizați la McDo, KFC, și încurajați să creadă că-s „liberi prin curte”,

55. Dar vai, numele jocului este dualitatea puterii, noțiunea fariseică devenită „adevăr universal”. Dreapta și stânga (desigur fac aceeași politică), republicani și democrați, FBI și CIA, ( regulați și spionați de „spionii spionilor” din Serviciul Secret), menșevici și bolșevici,?Pepsi și Coca, vedeți dumneavoastră unde bat…

56. Dacă scrisoarea asta, iubi scumpă, face mai mult de cinci minute pe calea cea mai lungă, să te-ajungă, este pentru că a fost trecută prin ciur și prin dârmon. Cum ? Că doar e 256-bit criptată și cu iarba fiarelor din Password ferecată.

57. passwordată ? Hahaha ! And my uncle’s name is Nelu 🙂 Să fim noi sănătoși cât este ea disecată de vânătorii de cuvinte-cheie din mail (brevet Google), îndosariată la mine și la tine.

58. Ea va fi corect atașată la listele noastre de contacte, decriptată în timp real și – împreună cu IP-urile și cu paswordurile ei toate, i-cloudată (data integrity, data perennity).

59. Între alte „tratamente” ea va fi și vândută la subsidiari care ne vor revinde publicitate țintită – părsuită (automated parsing) de Oracle în bazele lor imense de databaze „relaționale”, linkată automat cu pozele noastre, care știi că sunt deja autoetichetate în Galaxy, Dropbox, Google Drive, Picasa, FB, Linked in, Twitter, Scribd, SigarSync, Amazon iCloud, Orange, Voda, Cosmote…

60. Blogul cu tot cu scrisorica noastră va fi deci arhivată, controlată, confruntată cu alte surse de informație din dosar (data coherence) și abia apoi redistribuită cu timestamp rescrise… Mailurile vin deci lent, și deja citite. Să nu crezi că iubitul tău nu are cititori… Colonelului i-a plăcut gluma. „We were amused”. Dacă pierdem corespondența noastră de dragoste, are cine să ne-o deie, contra cost, gata indexată și cu figuri în text. Nici un password nu se pierde… Se sparie gândul, iubi !!!

Acum să ne uităm cu ochii larg închiși la Eyes Wide Shut, capodopera ROTM. Cât ochii rămân sensibili, deschiși la Timpurile Noi, Matricea funcționează.

Je l’ai eu, ce Toubib 🙂

Sociorwellian Ultimate Buttons for User Hostility

Gânduri la instalarea Addthis Plugin – The ultimate social button !

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2013

All Rights Reserved
Cpyright Requests Here Please !

Citește și dă mai departe !

01. Acest template se vinde cu zurgălăi, pe gratis, ca să fii și tu, biet webmaster, un sclav fericit al propriei decăderi.

02. „Ei” îți simplifică viața, iubita mea, scurtând automat URL-urile

03. Dar ce sunt URL-urile de sunt așa ușor de re-adresat ?

04. Ele sunt adresele unice și formatele canonice ale Uniform Resource Locatorilor, aceste fsimoase identificatoare numerice unice – UI sau Uniform Identifyers – care încep toate la fel, cam așa, rebarbativ :

05. http://www.blabla.com sau http://www.blabla.org sau https://www.blabla.com sau încă ftp://www.blabla.com

06. Web-ul este de la mama lui fain de tot Root Designed. E un joc de copii pe Google să fii „agregată” – deci poate deja să lege oricine numărul tău de telefon nu doar cu mailul, dar și cu pozele tale din FB și albumurile Picasa, numărul de securitate socială, contul în bancă și adresele mail ale prietenilor.

07. Ești deja în cazanul cu apă călduță, cu senzația de siguranță căldicică, dar de fapt gata, te-au pus deja la fiert ! Și cu toate parolele tale ești deja auto-pârâtă, face-bookuită, linkată, și gataaa supica cu fataaa !

08. Adică Internetul, ca sistem de autodenunțare e făcut by design să fie redundant, astfel încât :

08. 1. Rețeaua să nu „cadă” când sunt atacate plăcile turnante sau router-ele și repetitorii. Virus foolproof se dau șmecherii. Iar la cotitură sunt și mai șmecheri : schimbă mereu adresa destinatarilor !!! Cică DNS sau „Dymamic” Name (Domain) System.

08. 2. Adresele sunt toate IP adică baby al tău are, uite-te, trei adrese IP (Internet Protocol) la care să-i scrii. IP-urile sunt numere de telefon cu șaisprezece cifre, fiecare urcând de la unu la două sute cinci zeci și cinci.

08. 3. De ce ? Păi 256 este 2 la puterea a opta, iar combinațiile de numere de telefon care se pot face cu aceste adrese binare cu doar opt „biți” sunt 256 x 256 x 256 x 256 sau cam vreo patru miliarde (4.56 cred, cât face doi la puterea 4 x 8 deci 32 ! )

08. 4. Când ai ca la telefon grupuri de zece adrese, fiecare de la 01 la 99, poți face cu ele 100 (10 la a doua) x 100, de patru ori, deci 10 la a opta, deci 100 de milioane. Niciodată sătule, că deh, reprezintă ținte perfecte, adrese unice, etichete ale NWO, numerele de telefon care au ajuns aci la 06.bla.bla.bla au trecut deja la 07.

08. 5. Hopa, uite, de la șase miliarde mai departe. Limita e doar capacitatea de calcul la adresare că e greu, deh, cu atâtea miliarde de ținte… Ei, muguraș, dacă Webul trece la IP 6, adresele vor trece de la doi la a opta la doi la a zecea, și vor fi destule… Și frigiderul și periuța ta de dinți și S-4-ul vor avea o adresă IP6.

08. 6. „Ei” vor ști astfel cât de des te speli pe dinți, cu ce pastă, ce e în frigider și tot așa. Zurgălăii (bells and whistles and all) ? Păi cică frigiderul gol dă telefon în piață și le spune : „băi, fraților, Georgiana nu mai are bere, ia dați-i voi un mail cu un voucher bine țintit.”

08. 7. Apoi ai prea multă carne în frigider ? Gata fata, mărim rata la asigurări ca să țină pas cu riscul, ce crezi, că ne jucăm cu sănătatea ta ? Ia dă matale codul S4 să prelevăm automat rata la asigurări – oricum S-4-ul tău e deja linkat. Poți plăti cu el iii-me-diat. Iuuuubi, ca vite suntem deja cu lațul la gât, și cu cipurile autoinjectate !!! Se sparie gândul !!!

02. Pachetele de date să circule cu viteze diferite. Ai bani ? Ai pachete prioritare. Skypul nu se mai blochează… Care sunt aici zurgălăii ? Păi ți se vinde sistemul drept mare progres. Am pus, pac, etichetă pe pachetele de date ! Și desigur dacă n-ai plătit nu ți le mai distribuim. Ești pe lista neagră ? Oooochei păi atunci ți le distribuim mâine, după ce le părsuim noi bine de tot. Așa ajunge mail-ul lui iubi la tine abia mâine. Și îți mai asigurăm, pentru un mic abonament lunar, un afișaj mai țeapăn și o altă „user experience „…

02.1. Cum părsuiești mesajele ? „Pars in” pe lătinie, (parsing, distribuirea structurată a datelor, ca fiecare să aibă andrisant cunoscut și să meargă fiștecare automat, răpidi di tăt, pașol na turbinca, hopa mitică fiecare la fiecare în cutiuță) ?

02.2. Păi ia uite-te la pachețele : au o etichetă de urgență și un fel de cod de bare în cap ( ca să fie numărate, inventariate și distribuite unde vor ei după acest UI, și încă repede !). Bitul de paritate…

02.3. Nu sunt deci toate pachețelele egale (chiar dacă au aceeași lungime – șerpișori de 256 biți de obicei -). Ele sunt sau nu prioritare, astfel ca să nu stea la coadă cu toată lumea și să fie vândute ca servicii VIP. Pachetele de date VIP sunt luate primele, first class pe la cotitură – la înghesuiala din routers și la intrarea, în ordine, în calculatoare, pe unde se circulă mai greuț pentru că accesul e controlat și limitat.

02.4. De ce și cât de limitat ? Păi porțile USB nu lasă biții să intre mai iute ca 100 Mbps în routers și în plăcile mamă din servere, chiar în cele cu arhitecturi redundante și masiv paralele, de la „router farms” ale Google-ului_(FBI) din Nevada. Prin aer ai maxim WiFi cu nu’ș ce standard „n”, iar pe gigaherți ai G-4.

02.5. Gigabit Ethernet prin cabluri tip șase, de cupru, trimit maximum 1 Gbps, un gigabit pe secundă, va să zică un miliard de Ding-Dong (decizii binare, comutări în registre fiabile din măruntaiele calculatoarelor de un miliard de ori pe secundă, sau la fiecare nanosecundă hop una) sau 128 Mbps.

02.6. Mai iute se poate dar e mai scump. Cu fibra optică e chiar foarte iute și transportul pachetelor de date se face fără pierderi (reflexie totală) și rutajul, cu oglinjoare… dar fibra e scumpă. Cine are fibră o vinde ! Iar distribuitorul care ia bani de la abonați plătește chiria, distribuția, și „ultimul kilometru”.

02.7. Adică distribuitorul pune interfețele lui între sticlă și cupru și trage firișoare de cupru, ADSL ori ba, până la tine. Apoi rescrie protocolul de distribuție ca să câștige și el un ban cinstit. Orange a fost prins că înghesuia trei abonați pe același fir care „făceau atingere” că doar nu cumpărați, măi băieți, un debit simetric și garantat…

02.8. Ca să nu fii trasă pe sfoară la tine la căsuță, iubi, ar trebui să le ceri SDSL, adică symmetrical digital subscription line, mai greu de piratat, și protocol ATM cu debit garantat. Scump, dar merită : nu mai stai și aștepți pe Skype la mila lor să-ți tot traficheze accesul deja plătit.

02.9. Desigur te spionează oricum băieții de la rutaj (care au o viață foarte interesantă uitându-se la ce faci) dar asta e. Nu tragi și tu mai mult de zece filme pe zi prin bittorrents că vin la tine la ușă cu lista cum au venit jandarmii la mine la Clichy pe când lucram tare ca să-mi pun software, muzici și filme pe hard diskuri.

02.10. De arunci am rămas cu reflexul să stochez totul acasă și acum avem în total pe NAS, SAN, Time Machine și FREE, bașca iCloud plătit, Google (Adobe, Orange, Samsung) Drive, Dropbox, myPCBackup cam 20 Tbit. Cu totul avem deci, iubi ,cam douăzeci de tera(biți) (trei terabytes, aranjați redundant în RAID zero, near line.


02.11. Vreo opt milioane de poze la două secunde timp de acces, sau cam trei milioane de cărți ca text – cinci milioane ca PDF sau ebook, și abia o mie de filmulețe în HD cum am văzut noi Kon Tiki. Deci ne trebuie musai și un offline pe BluRay de 50 GB 🙂 cu douăzeci de discuri avem totul și offline, și off site, să nu se piardă 🙂 Iubi, parcă aș fi personajul acela din „noaptea de Sânziene” – învățătorul care îngropa colecția „Biblioteca pentru toți” ca să n-o ardă rușii…

02.12. Bolșevicii ne-au adus ei Cartea Rusă dar noi tot sub plapumă și Samizdat citeam pe Boris Pasternak sau „al nouălea cerc” de Soljenițin, ca să nu ne prindă… Se poate citi recenzia mea la Soljenițin de pe Amazon pentru a avea o impresie a atmosferei acelor lecturi la lumina lanternei 🙂 Asta marchează pe cititor, ca jandarmii, și portăreii, și vătafii sistemului…

Și câte filmulețe ROTM n-au dispărut de pe YouTube?

02.13. Așa suntem autonomi și mai puțin spionați, suntem boieri ce ne haiducim, muguraș drag. Și totul intră după termopane pe balcon ca să nu ne bâzâie noaptea, că face iubi al tău gaură prin zid cu Florin, și tragem binișor cabluri optice spre dormitor, cu contacte Thunderbolt HDMI din aur – că se pierd biți prin contacte proaste.

Iubi, cu inginerul tău îndrăgostit de tine de și mor, prin toată căblăria asta și pentru bibliotecile celor ce ne vor urma, copilași ori doar admiratori și cititori, avem un viitor !!!

02.14. i-Tunes s-au șmecherit ca musca la miere, și stochează în Apple Cloud doar adrese de mp3-uri nu muzici !!! De ți le dau peste tot (pe maximum cinci mașini „autorizate”) când vrei tu… Te-ai prins ? Le-ai cumpărat, și nu sunt ale tale. Ți le-ai uploadat, ți-au tras ei coperți și listuțe, Playlists, zurgălăi și stuff, dar te-au notat. Știu tot (Genius) ce asculți, pe ce mașină, etc. Și dacă nu ai root acces nu ai nici muzica, ci doar adresa ei…).

02.16. Dar de ce atâta ură de la mână pân-la gură ? Cum e cu viteza asta de rețea locală ? Pare ea mult ca bitrate, dar nu e. Video cere să scrie un ecran de cam un milion de pixeli cu pixeli adânci de șaisprezece biți fiecare, ca să „scuipe” culori „adevărate” – nu palete de 256 nuanțe de gri din care abia percepi o sutică dacă e întuneric în cameră).

02.17. Astfel, iubi a mea, totul se reduce la o cursă de „bit-rate”, viteza de împrospătare a registrelor de biți… FTP-uim pe propria rețea, sau doar FTP-uim și Time-Măchinuim în fundal, economic ? FTP-ul ăsta, (file transfer protocol) este cel mai rapid protocol de acces la toate fișierele de tip Web. E clar că ne trebuie viteză.

02.18. Am văzut cum, astfel ca rutarea să fie preferențială, există biți de rutare și părsuire… Pachetele de date relaționale (cereri de like, adrese, sunt analizate deja pe parcurs de rutiere spion inteligente. CISCO și-a făcut un renume în domeniu iar nevasta lui Miki vinde rutere inteligente de se umple de bani. Cele neinteligente sunt deja peste tot, ca zurgălăi de merchendising și troieni, deci costa zero euro…

02.19. Dacă un biet amator pirat ca iubitul tău a priceput de ce și ce mai e de furat, îți dai seama iubi ce piață avem ? Trei sferturi din staff la Microsoft și două treimi de la Google sunt români. Mai răriți băieți ca bate la ochi 🙂

03. 01. Automatismul sicofanțic, sau cum ne mai fură ei ? O soțietate stabilă iubi trebui mereu controlată din afară… Fără prințipuri degenerăm și pierim. Civilizațiile nu mor ci se sinucid. E prea mult control intern și prea mare inegalitatea dintre actorii sociali !

03. 02. Nimeni nu mai e la locul lui ! Iar asta e reușita teatrului tragicomic consensual contemporan. Am scris aici „gravat în piatră” unde cred că ne duce teatrul consensual…

03. 03. Ca să ne salvăm trebuie să ne organizăm continuu, credibil și corect, dar nu politic ci moral, împotriva puterii. Iubi, nu merge banda în soțietățile „fără soțiu”.

03. 04. Organizarea socială consensuală și antimeritocratică în lumea atee este o caricatură jalnică prin norme, variabile și supuse capriciilor, modelor și puținătății omenești, față de dogme, imuabile, și bazate pe adevărul revelat al lui Ens Realissimum. Adevărul, spune marele filosof și teolog ortodox Petre Țuțea, este revelat, pentru că Dumnezeu s-a arătat.

03. 05. Iar dacă nu e revelat el nu există !!! A reforma sistemul într-o societate „civilă” dar necivilizată, „fără Soț”, este o „soțietate” în plin animism tehnocratic, în derivă savant întreținută de adoratorii lui Satan și corporațiile vizibile mondialiste, este o iluzie ! Ceea ce trebuie reformat, sistemul întreg, este o cacocrație a plutocrațoei hemocratice, nu o meritocrație de sistem.

03.06. Iar teatrul consensual contemppran, marele circ politic și ecologic corect dar criminal cu dizidența indivizilor și neamurilor este o tragedie comică. Pâine și jocuri de circ sunt valorile ei cinice. Sclavi hrăniți gratis, cu pâine fast food, și societatea spectacolului. Panem et circenses ! Deci trebuie, ca boieri serabi să ne haiducim !!!

03. 07. Ne-am înțeles bine, iubi : nu mai citim până ce nu dormim !!! Merge banda, muguraș ! Ia uite cum mă inspiri !!! Iubi, tare trebuie să ne mai iubim !!!

03.08. Algoritmi + Structuri de date = Software. Așa se decade în mod matematico-informatic, „de la nume la număr”, cum spunea părintele Arsenie Boca.

03. 09. Progrămașe de pâră și auto-îndosariere. Dar Mai e principiul IGOG : (dacă) input garbage (atunci) output tot garbage !

4.01. Când este indispensabilă supraviețuirii între fălcile de fier ale controlului total, devine indispensabil a-i controla pe controlorii sistemului printr-o rețea deschisă ! Fierea-n păgubaș plesnească ! Cine-a furat să trăiască ! Că hoțul e cumpătat ! Și-a luat prada și-a plecat 🙂 Trăiască deci hackerii, haiducii Webului ! Și i-ai prins de coadă 🙂

04.02. Cum (și cu asta încheiem. Iubi, poate că merită să păstrezi „lecțiile” ăstea ale firii mele celei proaste, pe care atât de frumos mi le inspiri, pentru că se pot reciti când ai chef și le vei putea astfel mult mai bine și mai la obiect folosi.

04.03. Deci așa, în concluzie, totul pe Internet se notează în bazele de date Oracle, imense cum sunt, gata de „data mining” și filtrate toate, cum am văzut, de trei supercomputere Fuji (cu IBM și HP în backoffice) în „farm servers ” din Nevada.

04. 04. Serverele din ferme sunt desigur „lame” – redundante toate, pentru „data perennity”, total care (no server downtime) și verificări de coerență internă (data integrity).

04.05. Așa se face deci că și tu Muguraș, în cunoștiință de cauză mi-i iei frumușel la cătare și îi lovești haiducește taman unde-i doare : faci o identitate mai „fuzzy”, bang una în moalele capului 🙂 Pui un like aiurea, și Bang, altă falsă informație. Dacă știi cum se iese în față pe Google și dacă pui textul „sensibil” la adăpost, ca text în imagini, atunci le-ai folosit banii, roboții, le-ai complicat munca și viața și ai scăpat de verificarea lor instantanee, real time, prime time !!!

04.06. There is, Muguraș scump, no Master, nut the Master of Time. Ai fost iute la minte și aprigă la bloguit ? Bang, uite cum i-ai pus în buzunarul cel mic :-)))

Occidens, occidere est nomen tuum !

Why are they all into this orgy of murders ?

by Dr Dan Waniek, MD
All Rights Reserved
Copyright © 2011

Morris has a profound analyis : The West has committed treason : The West kills the Rest because the West traded the Christian roots for Talmudic „values”. America, Australia and the for ever „new” centuries came to life by democide, genocide, „targeted assassination”, „deletion”, „marking for death”, „listing in the death list”, large scale, and all-scale murders. Even a pen as humble as mine received death threats from Ziotrolls, which I duly reported and registered with Trusted Third Parties while I was writing for Wikipedia. I also remember an honest American soldier „serving” „his” „homeland” in Iraq. He was asked what was he doing there.

– We kill people here, Sir…

As Hoffmann showed, the Talmudists replaced the Tora, the Word of God, with the Babylon-born weired superstition, strange „gods” and the „words” of „rabbinical” „tradition”, complete with human sacrifice. But then again, for the Talmud the jew and only the jew is human, and the non-jew is a beast. This is the very paradigm of racism, coming to you in select theaters from a „race” – the only one which is not a race but an Asian-Mediterranean-European mixture. For the Babylonian sacrifice to „succeed”, the beasts (goyim) need to be consenting. That’s what Western media teaches : submit, think you are free, consume, and there it is – you are dead !

We had, in the West, a culture of life – Eternal life.

We have become, by our own choice, the seed of destruction and death.

This is called murder, and then, suicide. What a miserable exit for the West in history :

Occidens, occidere est nomen tuum !

Saint John, so close to Jesus Christ, has said it : the wages of sin is death.

Truth needs not be invented.

Only lies are invented.

And when the West lies, the Rest dies!

Whoever chooses life has Truth for life. And Eternal Life is Life in Truth.

Morris and Hoffmann seek Truth. The West will make everything, everything and I mean everything in „order” to silence them. Do not increase silence yourself, until silence becomes deafening and mortal for us all !

… et décadence

Une „certaine” idée chinoise sur l’économie de la France

by Dr Dan Waniek, MD
All Rights Reserved

Copyright © 2010

Un profesor chinez de economie a prezentat ( la televiziunea lor ) în rezumat, ceea ce crede el despre francezi. Nu sunt în ceea ce spune el nici comentarii, nici vorbe amare, nici chiar un curs de „économie française pour les nuls„. Sunt fapte constatate, în chip foarte confucianist, poate un pic cam de prea departe, dar în mod remarcabil lucid. De aproape, aceste fapte se pot vedea cam tot la fel :O)

Cârma omului…

Vremurile sunt tot mai tulburi !
by Dr Dan Waniek, MD

All Rights Reserved
Copyright © 2010

Sunt azi zeci de morţi, apoi multe alte zeci de răniţi, printre cei ce au spart blocul maritim care strângea Gaza, sufocând-o, ca într-un sicriu de plumb. Blocul acesta dura de ani de zile, ucigând un neam întreg. Este vorba de neamul cel cu adevărat semitic, de neamul lui Hristos când El S-a făcut om. O armată sionistă atât de depravată ca să execute ordinele de a trage în civili, se plânge, uite, că civilii „i-au atacat”, câtă vreme ei îi ucideau. Printre cei care sparg blocul Gazei sunt evrei, pe care sionismul i-a declarat „pro-palestinieni”, iar nu oameni. Sunt vremuri tot mai tulburi !

Zeci de oameni s-au sacrificat iar ! Acum în conştiinţa noastră comună nu se mai poate ascunde faptul că am ajuns deja în vremurile Globalistanului, la cheremul celor care decid că asasinatele sunt apărare, iar cei care nu se lasă asasinaţi sunt agresori. Trebuie imens de multă nesimţire ca să fi ajuns aici.

Dar iată, am ajuns aici ! Discursul nostru, chiar cel interior, cel pur sufletesc, a fost pervertit iremediabil spre minciuni fariseice, departe de Adevăr ! Vorbim de al treilea război mondial, de fronturi din Gaza, Liban, Siria, Coreea, sau Iran. Vorbim de „mesaje” sau de „politici” dar punem ochii în pământ când e vorba să ne privim morţii sau eroii !

Printre noi chiar mai sunt eroi. Domnul Să-i apere ! Dar nu e treba lor să se sacrifice pentru noi. Este treaba noastră să ne sacrificăm împietrirea inimii, ca să ne-o străpungem până ce vedem iar Adevărul. Altfel suntem deja vite ! Iată ce spunea lumii o fată, care abia ajunsă la vârsta de măritat, a fost asasinată pentru că apăra pe nedreptăţiţi:

Reporter’s Notebook:
When Humanitarian Aid cannot be called Humanitarian

by Michael Hoffman
Former reporter, New York bureau of the Associated Press

The Talmudic supremacist mentality will have overplayed its hand if this Israeli slaughter on the high seas is actually remembered and memorialized a year, or better yet, a decade from now, as very likely it will be. One of the new humanitarian aid ships joining the flotilla is the MV Rachel Corrie, named in memory of the American human rights worker who was killed in Palestine in 2003 by an armored Caterpillar corporation bulldozer operated by the Israeli military. The mostly well-educated westerners endeavoring to bring aid to Gaza are both highly literate and conscious of history and memory, elements destructive to the Israeli policy goal of pursuit of an unsung holocaust against Lebanon and Palestine with the connivance of the western mainstream media.

Speaking of which, Dr. Alan Sabrosky, analyzing the Israeli naval attack, remarks almost in passing on Zionist control of the US media. This politically incorrect fact has now entered our culture as an axiom. For evidence we need look no further than the remarkable unanimity by which the order to refrain from referring to the ship cargo and persons involved in bringing assistance to Gaza as „humanitarian aid” or „humanitarians.” In almost every news account from the major corporate American media, the word „humanitarian” has been banned, substituted by „pro-Palestinian.”

If this Israeli spin were present in one or two newspapers and broadcasts one might point to only a few Zionist executive editors as being at fault amidst an otherwise independent media. But this Orwellian language control is ubiquitous. From National Public Radio’s Morning Edition to most major newspapers and broadcast outlets, the humanitarian relief is described as „pro-Palestianian” and the humanitarians are „pro-Palestinian activists.” This conformist usage reflects Israeli control of the executive positions of almost all major U.S. media. They have infiltrated their lexicon into virtually the entire corporate media.

Israeli propaganda specialists know that they must politicize the aid ships and portray the aid effort as partisan and ideological, rather than philanthropic and a matter of basic human rights. The media’s phrase „pro-Palestinian” precludes the fact that the fleet of ships is also „pro-Judaic,” in that Judaic persons are involved in the relief effort and their involvement rehabilitates the image of Judaics worldwide by disassociating them from murderous Israeli Zionism. But the Zionist US media have ruled, in their Talmudic hubris, that the interest of Judaic people resides exclusively with Zionism and hence, the aid to Gaza effort is spoken and written about in a shuttered category – as being only „pro-Palestinian.”

You can be certain, however, that if a million Israeli people were penned in an enclave blockaded by a superpower and suffering malnutrition, lack of housing and medical care, any assistance to them would be cast in the highest and most brightly colored language of humanitarian altruism, and not in terms of „pro-Israeli” partisanship.

Hoffman is the author of Judaism Discovered.

_

Amnesty International sau oglinda schizofreniei politice a Occidentului

Perfida Capua !

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved

Au trebuit occidentalilor (faimoasa „comunitate internaţională”) cinci luni de zile pentru a recunoaşte, cu timiditate, pe ascuns, crimele de război ale „statului” Israel care în numai câteva zile a ucis sute de copii în Gaza.

Standardele duble ale occidentalilor au devenit mult prea străvezii. Dacă un singur evreu ar fi fost asasinat în acele zile cu bombe cu fosfor lansate din avion (ceea ce ar fi fost, ca pentru orice fiinţă distrusă a planetei noastre, la fel de abominabil) atunci toată planeta ar fi vuit prin presa de partid a cartelului sionist.

De ce sunt atunci promovate aceste standarde duble, de ce este atunci atât de prevalent acest canon de gândire, pe care ghiduşii l-au numit „the West and the Rest” ? Ei bine, deoarece marea „civilizaţia apuseană”, cum a demonstrat marele istoric Arnold Joseph Toynbee, nu e una de referinţă, ci doar una ca toate celelalte. Un tehnoanimism ateu, trist, aproape mort deja. Ori civilizaţiile nu sunt distruse din exterior, ci se sinucid. În cazul trist al occidentalilor, alegerea pe care au făcut-o ei între farisei şi Mântuitor, i-a pus deja în sicriul peste care se închide încă o dată, cu fiecare zi mai mult, capacul de plumb al minciunii.

Dar voi alegeţi Viaţă, dragii mei, iară nu minciunile care ucid. Moartea din care ne-a mântuit Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este aceea a minciunii care ucide, aceea a necunoaşterii lui Dumnezeu. Nici nu mai scriu despre nerecunoaştere sau despre nerecunoştiinţă. Iar oricât ar face acum papistaşii o „nouă” teologie, în care strecoară deja idolatria morţii şi din care izgonesc nu doar Evanghelia, ci mai ales pe Domnul, vine o zi în care trebuie să alegem între Hristos şi minciunile care ne ucid.

Voi fiţi gata în ziua aceea, care vine când nimeni nu ştie, şi mărturisiţi curat, drept, frumos, pe Domnul, iar nu minciunile fariseilor.

Asasinarea a sute de copii în Gaza – Uniunea Europeană e complice

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

Sub ochii noştri, plini cum sunt de praful pus pe sub pleoape de minciunile televiziunilor, sute de copii mor, iar şi iară, sub bombele israeliene. Când nu mor, devin orfani cu miile. Aiasta nu se mai poate ! Când mor, cu ei mor femei, bătrâni, invalizi, bolnavi, ziarişti, doctori, observatori, vizitatori, sau „doar” muncitori români ce se află pe acolo prin Gaza. Ei sunt asasinaţi în grup de israelieni, pentru că sunt acolo, sub motive calpe, cu „scuze” fariseice, transparente ca nesimţirea, ca fascismul sau ca rasismul însele. De fapt, ideologia criminalilor israelieni de război este talmudismul – acea falsificare a Torei prin idolatrie babiloniană, iar practica lor este sionismul – acel amestec de nazism cu comunism, plus un tip particular de rasism care urlă peste tot că doar „neamul ales” este uman, toţi ceilalţi fiind „vite” (goyim) – deci cu totul nedemne de trai uman.

Uite cum un neam întreg, al Gazei, acela din care se trage sfântul Dorotei al Gazei, e măcelărit de bombe americane, ars cu fosfor, injectat cu tungsten – un puternic carcinogen plasat de bombe „design”, ca faimoasele „dime”. Uite cum neamul palestinian este acum inoculat cu germeni din laboratoarele militare care aleg mai degrabă pe arabi pentru experimente Mengeleiene, uite cum n-au apă, curent, hrană, universitate, guvern ales, toate acestea doar pentru că s-au născut acolo… Uite cum „elita” militară a armatei de ocupaţie se „binoclează” prin lunete, ca să nimerească mai degrabă tineri sau chiar copii. Uite apoi cum militarii israelieni pun câini să mănânce cadavrele copiilor palestinieni, pentru ca familiile să nu mai poată să îngroape pe morţii lor cei mai fragezi. Uite cum palestinieni cu pieptul gol, de obicei tot copii, sunt folosiţi ca scut pentru „bravii” soldaţii israelieni din tancuri contra „nedemnilor” din Gaza, ce luptă aproape goi, după o lungă foame, cu AKM-uri de contrabandă. Totul se poate, vai, vedea, în lumea asta, în care doar cine bagă în ochii altora ţepe mai poate fi văzut…

Uite cum e distrus la foc mic un neam întreg, cu armament special ales, pervers, care depune anume uraniu pe lângă moarte, pentru a aduce moartea pe mai departe, mult timp de-acum înainte.

Iar Uniunea Europeană ce face ? „Pace” prin cuvinte noi – „banda Gaza”, „cuartet-ul european”, de parcă neologismele lor calpe ar fi mai importante ca sutele de copii palestinieni ce mor iar. Pe scurt, UE ne propune o nouă gargară cu mătrăgună pe gâtlejurile noastre la vale, câţi mai suntem azi cu gura larg deschisă… Mereu, pavlovian, suntem îndobitociţi de UE, an de an, tot mai mult, pentru a nu mai reacţiona la nedreptate. Tele-viziunile, cu „jocurile” lor video, cu pornografia, cu drogurile, cu orice alte decadenţe trec iute peste noi – deoarece orice mijloc din cele mai jalnice sau joase e bun pentru cei pe care Israel Shamir i-a numit „the masters of discourse”. Suntem deci condiţionaţi ca vitele, prin magie cabalistă administrată de „idioţii utili” ai masoneriilor, pentru a pune „echitabil” în interiorul oricărei propoziţii referitoare la drepturile inalienabile sau incompresibile ale „omului” doar „statul” Israel. Cum poate însă uciderea copiilor din Gaza asigura sau „apăra” acel „stat” ?

Dar, de fapt, care „stat” ? Despre ce stat vorbim ? Un stat are frontiere. Un stat are drept internaţional. Un stat are prieteni. Acel „stat” sionist, implantat prin colonialism terorist are la baze doar minciuni, asasinate, sclavi, uneltiri, etc. Cine, realmente, se poate atunci numi amic al statului sionist, în timp ce acest „stat” pune în primejdie în mod samavolnic chiar pe evrei, folosindu-i pentru interesele guvernului mondial ? Ni s-a sugerat subliminal actul „justiţiar” al istoriei din actul fondator al „statului” sionist ca pe „soluţie” a problemei evreilor care nu au nici o ţară a lor, tocmai deoarece vor să le domine pe toate celelate. E drept că din punct de vedere istoric evreii au fost goniţi de peste tot, din orice stat, fără nici o excepţie. Dar tocmai de aceea, soluţia la problema identităţii lor este Hristos. Faptul că sionismul interzice, peste tot, chiar numai a vorbi despre Mântuitor, arată că sionismul se teme de Adevăr.

Vreţi dar să mai tăcem, ca să fim pe mai departe complici ? Mai înainte de a fi doctori, europeni, etc., noi suntem drept slăvitori. Noi nu putem deci alege moartea, sau „cultura ei”, nici nedreptatea, nici fariseismul privirii cotite. Noi nu putem urî pe nimeni, iar de iubit iubim orice neam, inclusiv pe cel „ales”. Acesta, o fi fost el „ales” de Domnul, care de altfel nu are de loc identitatea de neam a măsurii oamenilor, ci pe cea divină, dar el nu L-a ales pe Domnul. Neamul ales i-a ales (sau s-a temut doar de ei) dar de cules i-au cules doar pe farisei. Cei ce iubesc pe Hristos dintre evrei n-au loc în ¨statul¨ Israel. Ori cine sunt fariseii ? Sunt aceia ce vin din tribul măcelarilor care administrau arderile de tot din templul de la Ierusalim, apoi tot aceia din care se trag rabinii. Cine sunt deci rabinii ? Ei sunt cei care au ascuns Tora – Cuvântul Domnului, sub Talmud – cuvântul lor omenesc, pe care l-au declarat, în chip idolatru, drept „infailibil”. Pe scurt rabinii slujesc nu pe Domnul, Dumnezeul, şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci pe ei înşişi, ca pe aleşii unui neam „ales”, în chip idolatrizat. Acest neam „ales” deci, uite, nu-şi poate de fel potoli o sete de sânge ancestral-babiloneană, nerăbdătoare, foarte păgână, cea de care au scris atât de dumnezeieşte proorocii, şi mai ales vestitul Isaia la capul 59, cel pe care rabinii nu-l traduc…

Ce mai vedem ? Tocmai cei ce propun alegeri „democratice”, Israelul cu America lui (US-rael-ul sau Isra-hell-ul), vin acum peste Gaza (Irak, Afghanistan, Serbia, Kosovo, Somalia, Sudan) cu bombe „hemocratice„. Acestea sunt tipul de bombe aruncate prin vot „liber” peste cei ce trebuie astfel să priceapă „a alege util, iar nu just”. Un ales, de altfel foarte just, prin vot popular al Gazei, controlat de observatori, anume primul ministru al Gazei muribunde, scrie :

UN NEAM E TERORIZAT DE ALT STAT APOI E UCIS, CHIAR ACUM, DAR ACEST ASASINAT COLECTIV NU MAI POATE FI UITAT DE NIMENI

By Prime Minister Ismail Haniyeh – Gaza

I write this article to Western readers across the social and political spectrum as the Israeli war machine continues to massacre my people in Gaza. To date, almost 1,000 have been killed, nearly half of whom are women and children. Last week’s bombing of the UNRWA (UN Relief Works Agency) school in the Jabalya refugee camp was one of the most despicable crimes imaginable, as hundreds of civilians had abandoned their homes and sought refuge with the international agency only to be mercilessly shelled and bombed by Israel. Forty-six children and women were killed in that heinous attack while scores were injured.

Evidently, Israel’s withdrawal from the Gaza Strip in 2005 did not end its occupation nor, as a result, its international obligations as an occupying power. It continued to control and dominate our borders by land, sea and air. Indeed the UN has confirmed that between 2005 and 2008, the Israeli army killed nearly 1,250 Palestinians in Gaza, including 222 children. For most of that period the border crossings have remained effectively closed, with only limited quantities of food, industrial fuel, animal feed and a few other essential items, allowed in.

Despite its frantic efforts to conceal it, the root cause of Israel’s criminal war on Gaza is the elections of January 2006, which saw Hamas win by a substantial majority. What occurred next was that Israel alongside the United States and the European Union joined forces in an attempt to quash the democratic will of the Palestinian people. They set about reversing the decision first by obstructing the formation of a national unity government and then by making a living hell for the Palestinian people through economic strangulation. The abject failure of all these machinations finally led to this vicious war. Israel’s objective is to silence all voices that express the will of the Palestinian; thereafter it would impose its own terms for a final settlement depriving us of our land, our right to Jerusalem as the rightful capital of our future state and the Palestinian refugees’ right to return to their homes.

Ultimately, the comprehensive siege on Gaza, which manifestly violated the Fourth Geneva Convention, prohibited the most basic medical supplies to our hospitals. It disallowed the delivery of fuel and supply of electricity to our population. And on top of all of this inhumanity, it denied them food and the freedom of movement, even to seek treatment. This led to the avoidable death of hundreds of patients and the spiralling rise of malnutrition among our children.

Palestinians are appalled that the members of the European Union do not view this obscene siege as a form of aggression. Despite the overwhelming evidence, they shamelessly assert that Hamas brought this catastrophe upon the Palestinian people because it did not renew the truce. Yet we ask, did Israel honour the terms of the ceasefire mediated by Egypt in June? It did not. The agreement stipulated a lifting of the siege and an end to attacks in the West Bank and the Gaza Strip. Despite our full compliance, the Israelis persisted in murdering Palestinians in Gaza as well as the West Bank during what became known as the year of the Annapolis peace.

None of the atrocities committed against our schools, universities, mosques, ministries and civil infra-structure would deter us in the pursuit of our national rights. Undoubtedly, Israel could demolish every building in the Gaza Strip but it would never shatter our determination or steadfastness to live in dignity on our land. Surely, if the gathering of civilians in a building only to then bomb it or the use of phosphorous bombs and missiles are not war crimes, then what is? How many more international treaties and conventions must Zionist Israel breach before it is held accountable? There is not a capital in the world today where free and decent people are not outraged by this brutal oppression. Neither Palestine nor the world would be the same after these crimes.

There is only one way forward and no other. Our condition for a new ceasefire is clear and simple. Israel must end its criminal war and slaughter of our people, lift completely and unconditionally its illegal siege of the Gaza Strip, open all our border crossings and completely withdraw from Gaza. After this we would consider future options. Ultimately, the Palestinians are a people struggling for freedom from occupation and the establishment of an independent state with Jerusalem as its capital and the return of refugees to their villages from which they were expelled. Whatever the cost, the continuation of Israel’s massacres will neither break our will nor our aspiration for freedom and independence.

– Ismail Haniyeh is the Prime Minister of the Palestinian government in Gaza. (Originally published in the British Independent – independent.co.uk, 2009, January 15)

Du blocus à l’assassinat collectif

Gaza : la responsabilité directe de la France et de l’Union Européenne

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

Reiau aici mai jos un comunicat al Uniunii iudaice franceze pentru pace, din 27 decembrie 2008 :

L’armée israélienne a attaqué Gaza cette nuit avec des moyens militaires énormes. Le premier bilan fait état de plus de 200 morts, civils pour la plupart. Ce massacre était annoncé, envisagé et commenté ces derniers jours dans la presse israélienne, après la fin de la trêve respectée par le Hamas et rompue sans arrêt par l’armée israélienne. Ce crime a été rendu possible par l’impunité totale accordée à Israël depuis bientôt 9 ans et le soutien actif dont il bénéficie au sein de l’Union Européenne. Il est le résultat direct du « rehaussement de la coopération avec l’UE » imposée par la présidence française contre le vote de report du Parlement Européen.

Depuis maintenant des années, la bande de Gaza subit, avec le soutien complice de l’Union Européenne, un siège criminel qui viole délibérément toutes les lois internationales : un million et demi de civils sont prisonniers de l’armée israélienne et privés de tout : de nourriture, de carburant, d’électricité, de médicaments, de matériel scolaire … Moins d’un dixième des camions nécessaires au ravitaillement normal de la population parviennent à passer. L’aéroport et le port ont été détruits avant même d’avoir jamais pu fonctionner. Il est interdit de pêcher. Seuls quelques bateaux affrétés par des militants ont pu forcer le blocus. La population subit une « punition » collective impitoyable pour avoir « mal » voté. La communauté internationale laisse faire, voire encourage ce siège. L’occupant a expulsé Robert Falk, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme de l’ONU.

Il n’y a aucun statu quo possible, aucune perpétuation envisageable de ce siège impitoyable et criminel. Tout peuple assiégé a le droit de résister à l’oppression.
Aucune symétrie ne peut être établie avec les quelques kassams [missiles artisanales palestiniennes ] envoyés sur des villes du sud d’Israël. Il n’y aura pas de sécurité pour les Israéliens sans sécurité pour la population de Gaza. Les politiques européennes et américaines, depuis [ la conférence de paix qui a eue lieu à ] Anapolis, en évitant d’affronter la réalité de l’occupation, aboutissent à l’impasse attendue dont encore une fois le peuple palestinien paie tout le prix.

L’Union Juive Française pour la Paix dénonce le crime qui se déroule contre la population de Gaza. Elle appelle à manifester partout contre cette nouvelle agression. L’UJFP exige une réaction immédiate du gouvernement français, de la Communauté Européenne et de l’ONU pour faire cesser l’agression et pour mettre un terme au blocus de Gaza.

Ce barbarie ! Nu degeaba scria ÎPS Iustinian Chira despre popoarele barbare care au putut prelungi crimele pe care nici un popor botezat întru Hristos, cu etnogeneza limpede, nu le-ar putea admite. Dreptul internaţional nu poate fi ignorat la infinit, deoarece relaţiile internaţionale au la temelie raţiunea, umanitatea sau, într-un cuvânt, civilizaţia. Noi, în ortodoxie, nu putem admite reîntoarcerea la barbarie, deoarece am renega pe Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.