COUP DE THEÂTRE. Syrie: Identification des enfants morts dans la ghouta

COUP DE THEÂTRE. Syrie: Identification des enfants morts dans la ghouta.

VIDEO – UN PAYS DEBOUT. Journal de Syrie du 02 septembre 2013. Assad au Figaro

VIDEO – UN PAYS DEBOUT. Journal de Syrie du 02 septembre 2013. Assad au Figaro.

Maica noastră adevărată și Grădina Maicii Domnului

Despre Maica Originilor

Grădina Maicii Domnului :

Definiția și Descrierea Canonică a unui Nou Câmp de Cunoaștere, Cercetare și Integrare Europeană (CCIE) întemeiat pe valorile Pelasgice Tradiționale de Dreptate Daco-românească, Ortodoxie Mărturisitoare și Românism (DORU) ca Rădăcini ale Civilizației Europei Vechi (RCEV).

01. De la Parentalia în Februarie, ante dies novem Idus Martias, prin Lemuria, care lămurea starea strămoșilor dardani (OLAT Remuria) și până la Rosalia, Moșii de iarnă erau celebrați la Roma, după tradiția dardană.

02.Primele erau comemorări triste și lungi, demne de Februus, dar Rusaliile Romane sărbătoreau suflete vii, într-un Duh de veselie…

03. În cursul acestor comemorări s-au ivit gânduri de recunoștință la strămoși. Într-un fel este vorba de curățenia noastră de Paști.

04. Am scris în 2013, Joia Mare a Patimilor Mântuitorului, Unului Născut !

05. Please add Romanian (precisely Daco-Romanian or DARO) Characters Support in Yahoo Groups !

06. Yahoo Groups now include thousands of ebullient, blossoming, learned Old European studies in many and literally burgeoning new, raising, Web2.0-based „socializing” places like ANDRADA (A New Daco-Romanian Royal Archive Discovered and Analyzed).

07. All such Yahoo Groups could instantly benefit from enhanced visibility and dramatically increased usage stats, which millions of Romanian visitors (hopefully reading in their own language from now on) will bring, along with their undoubtedly Proven CCUS (Computer-Savvy Competences and Unique Skills).

08. Daco-Romanian ? Why ?

09. Because DARO is really unique in circulation, lack of dialects, ubiquity, sense of proportion, number of diminutives, phonetic and lexical conservatism, vitality, philosophical and literary propensities („Rostirea Filosofică Românească”) and capacity of assimilation.

10. DARO is the famous Pelasgian, Pre-Greek, Pre-Latin, Pan-European language, continuously written and documented as sacred, in use for the most populous, rightful, peaceful, divided and brave European Cuvilization, second only to Sanskrit in numbers, according to Herodotus.

11. Dacies inhaerent montibus : Like its ancient sisters across all mountain ranges in Eastern Europe, DARO is still spoken in the nation-bashing European Modern Times. These are the Times of Troubles of Forced Integration and Compulsory Globalization (FICG) in the sense of Arnold Toynbee.

12. And yet the much dreaded post-modern advent of the Universally acceptable United States of Europe is now indefinitely postponed if not utterly dismissed as ineffective in controlling the „increased command over the human environment”.

13. This was to be expected for students of Santayanian historiography : History notoriously repeats itself, especially for those who ignore it. You can’t beat Truth.

14. So, retrospectroscopes are to be banned if one insists in dramatically (and miserably) combatting Truth. For even combatting Truth for Temporal advantages of dubious ideological values, Vae Victis is relative, since it works both ways : Cujus Regio Ejus Religio… And there is no Master besides the Master of Time…

15. Indeed, the Universal Church of hemocratic (bloody) Tolerance, Ecumenism and Humanitarian Interventionism (TEHI), the forced control of internal and external Proletarian crowds, as well as Völkerwanderungen – now nothing more then the savvy (and savage) saeva necessitas of „skill-based” „free” circulation, trade and market dis-placement of under-citizen slaves, all these Toynbeeian criteria fail to define Civilization ! Then what candidates remain ?

16. Some fifty autarchic if not yet autonomous well defended, well defined and yet open and humanly accessible „countries” or Vlăhii, (from PELA Pelasga, DARO Vlașca to DARO Peleaga).

17. Macedo-Romanian (MARO), Megleno-Românian (MERO), și fârșerota din ruinurile Voscopolei sunt încă vorbite și azi, la fața locului, ca și Istro-Româna (ISRO) din țara Venetă de până la Triest. O mare parte din Serbia, Bosnia, Croația și Slovenia, trecând prin Banat, Timoc și până adânc în munții Ohridei la prispa (Prespa) Macedoniei și Pind vorbește încă românește.

18. La fel se vorbește românește și azi în părțile bulgărești din sudul Dunării, până la Durostor și Caliacra la nord de Varna. Toponimia „bulgară” este vlahă iar țaratul „româno-bulgar” al Asăneștilor lui Ioniță, Iovan cel Frumos, Io-vv-an Caloian de la Dunărea de Jos este din punct de veder heraldic (trei capete de Serabi negri), lingvistic, religios și etnic, un stat vlah. Elitele Vlahilor domneau ereditar în mod natural pe ambele maluri ale Dunării, de la Ter Nova (Târnovo) la Craiova (Crai Iovan, Bănia Severinului revenea Craiului Iovan).

19. Peste tot vlahii sunt respectați ca meseriași, oameni de încredere, inventatori, inventivi, buni războinici, și excelente călăuze de munte, iar nu doar bogătani avuți în oi. Exoetnonime ca „maurovlahi, caravlahi, caraule, kjelatori, morlaci, tărtăcuțe, huțuli, vlaci” consacră calitățile etnice unice ale stăpânilor locului. Vlahii sunt „domni” ai înălțimilor, trecătorilor, piscurilor, brânelor, stânilor, șeilor, bistrițelor, vv-satelor (OLAT fossatae, MARO fsat), prisăcilor, pajiștilor, isvoarelor și vetrelor din luminișurile de pe munte. Troițele vlahilor sunt semnele călăuzelor, iar băieții vlahi își dovedesc bărbăția hoinărind în chip inițiatic în adânc de codru des (DARO Cu Dro, pluralul colectiv ca în DARO Dro Beta) pe drumuri de munte, încă din fragedă copilărie.

20. Moldova a păstrat limba strămoșească în chiar inima Țării Serabilor, pe tot cursul Prutului, Bâcului și Dan-Aster-ului (RUSS Dniester) în ciuda genocidului cultural rusesc. Ca demni fii ai stepei, urmașii varegului Rurik n-au reușit în nici trei sute de ani să șteargă din memorie conștiința urmașilor lui Ștefan cel Mare și limba lor.

21. Mai mult, în ciuda deportărilor, atrocităților, înfometării, ocupației militare, denununțurilor și „savantlâcului” rusesc, deși ne-au furat insula lui Achile, Crimeea, nordul Bucovinei, Bugeacul, și Trans-Nistria, rușii n-au spor. Iar azi de la Tiraspol și până la Alma Ata se vorbește românește – „moldo-românește” sau MORO cum zice ocupantul.

22. Soarta vlahilor a fost cruntă. De la democid, robie, înfometare, asasinate, limbi tăiate, cărți arse și deportări, nimic din panoplia ocupanților n-a rămas străin istoriei milenare a Vlahilor. Astfel căliți în „para” dardană (GHEG Dharda este MARO pyra și DARO para focului), acești „români absoluți” cum i-a numit marele filosof creștin Petre Țuțea, au rezistat peste tot ocupanților și istoriei. Până azi „blestăm mare s’hibă-n casă cin’de limba lui ș-a lasă”…

23. Politicienii Dâmbovițeni au fost rareori utili cauzei românilor „din afara” deși cei voscopoleni au îmbogățit, prin Viena, Budapesta și Atena, pe frații lor transilvani, panoni și atenieni. Ce ar fi fost Ardealul fără banii și relațiile financiare ale mitropolitului nostru ortodox, baronul Andrei Șaguna, fără miliardele lui Gojdu, care cumpărase jumătate din Buda, azi pierdute la unguri, cu Fundația Gojdu cu tot, sau fără sponsorii armâni ai Athenei, de la fântânile ministrului apărării Averoff Tosiță, la stadionul Panathinaicos.

24. Unde sunt tvremurile când Domnii Români plăteau biserici, schituri, fresce, arhondaricuri, cuhnii, chilii, ferecături, biblioteci, agheasmatare, porți, odăjdii, școli ale sfintelor lăcașuri și clopote la Sfântul Munte ? O vizită la Salonic, la imperialul Vlaherne în inima Constantinopoleului și la Athos e mai limpede o vizită în arhivele vii ale istoriei românilor.

25. Moscopole (Voscopole) este capitala din Albania, cu soldați nearvaniți, cu oieri citind cărți de la tipografiile familiilor bogate de mitropoliți armâni, cu mitropoliți și grămătici armâni. Their language, MARO, like Daco-Romanian (DARO) is now well proven to be the language of the „Pelasgian” iberic-to-iviric, Andor(ra)-to-(ar)Rodna, Narbonne-to-(enno)Bran, Pyrrheneo-Alpine-Carpatho-Caucasian, Iron Gates – centered, Atlantic-to-the-Urals paneuropean Neolithical Old European Civilisation (OECI).

26. Pastores Romanorum. Maurovlahi, sunt și Mavroghenii (născuți „negri”). În Timoc, Corsica, Sardinia și Alpii romanșilor, și din subcarpați până departe în stepa calmucă și cazacă acești vorbitori ai limbii noastre sunt călătorii în timp ai Pelasgilor. Oriunde au ajuns ei surghiuniți din Basarabia, pe calea Robilor, ei duceau cărțile cu carele cu pânze, pe care se urcau și Biserici Dintr-un Lemn,

27. This language is still understood and traditionally, perhaps also ritually transmitted (di șub liespiedie di mormânțâ strig-a noaștr’ buni părânțâ…”) from Aminciu (Vlăhia din Munte) north of the Pelopponese to Brâna Tătrânilor (Brno în Vlăhia din Poale, în sud-vestul Slovaciei, lângă Viena).

28. Its linguistical area (ALRO, from Aria Lingvistică Românească) se suprapune perfect peste Orizontul Dacic (ORDA), cu Centrul în Capiștea Maicii, Grădina Maicii Domnului.

29. Cine este Maica ?

30. Ea este Mama, Sybilla erythree de faimă vv-Italică, invocată de Senat și readusă la Roma din Dardania, să apere Cetatea tătânilor (Tartânii, sau Dardanii, după Pompeius Trogus în breviarul lui Justinus).

31. Ea este peste tot la Vitéliù în vremea bătăliilor nocturne venetice (Ginsburgiene) și a călușarilor de pe Tibru, aceiași care aruncă acolo argeii, păpușile Caloianului roman. Ea este Mama castei hiperboreene de sacerdoți luptători Serabos Testes la Jornandes, deci a Abarizilor (Abaris).

32. Ea e chemată de Colegiul Fraților Arvali și de Călușari și de Vv-Hestia-le.

33. Ea este pictată și în Capela Sixtină imediat la dreapta cum intri, privind spre Catapeteasmă.

34. Campidoglio însuși închină Capiștea Capitoliului nu lui Iaa-Pitar cum s-a tot spus, ci ei. Dumézil care citise cu folos Cărțile Sibiline observase perfect că orientarea Templului de pe Capitol este hiperboreic cardinală iar nu cardo-decumanică.

35. La târnosirea lui s-au ascuns simulacrele zeilor vechi și s-au îngropat cărțile sibiline lăsându-se toate tainele tradiției unor specialiști de faimă rituală. Aceștia instruiau floarea colegiilor profesionale străvechi, ca acelea ale Frații Arvali, haruspeicilor, pontificalilor (OLAT Pons Fecit) și fecioarelor vestale. Aceștia distribuiau și subtratau ritualul sacru ne-mundanilor Lari și intimilor Pénnites în fiecare altar central de acasă (OLAT, DARO, PELA „Akka sua”). Contrar mantrei prevalente în academii, religia romană primitivă citea și stăpânea semnele la fel de bine ca și meșterii etrusci.

36. Ea este zeița mamă, Apărătoarea Doamnă, atoate începătoarea.

37. Ea este Preacurata, cea care însemnează cu pristolnicul Primitium Frugae.

38. Ea aduce Ex Sacrificio Gustari a vv-Hestiei, pe altarul Vestei… Ea este și khattica Cybele, mereu așezată (Prea ce Sta). Este vorba de Maica Precista, Bona Dea, Dochia, de Akka Sua, Zâna Pământului Negru, Gaia Melainina) sau Kogaionon (Ca – put) Gaeae (Io-vv-ani ?). De la Valul lui Troian și Brazda lui Novac (No-vv-achus) la Dunăre la Cheile Bâcului, și desigur de la Nistru pân-la Tisa, totul se veghează în zilele „pyr-amidale” de lumină la Straja Țării de pe muntele Ceahlău.

39. These elusive and much criticized „Hyperborean” or Pelasgian Civilization, Script, and Values are unjustly dismissed and even ignored, despite enormous evidence of their primordial caracter. Pelasgian explains the unique character of European origins in the pan-Mediterranean, Minoan and predynastic Egypt context.

40. Advances in „Anatolic”, Bosporan, submarine Euxine and pan-microasiatic archeology, from Troy to the Dervent Gates, give weight to the „out of Pre-Euxine Lake (PELA)” Ryan and Pitman hypothesis and PIEU (Pre-Indo-European) data.

41. Khattic (Pre-Hittite), Old European Mother Goddess (OEMG) worshipping, Hacilar and Bogaz Köy-like, wood-based, epicurean Proto-Etrusco-Lemnian (PELA) and „Natufian”-like, proto-agricultural Civilization is now archeologically, linguistically and genetically proven to be the root of European Early Neolithical Révolution.

42. Largely because of censorship, academic inertia and the now documented yet still dreaded „Sumerian” bias, the signs and the sense of the original alphabet were thought to be of Middle Western Proto-Semitical origin.

43. Therefore, Joseph haLevy’s „Hebrew is Greek”, Faucounau’s Proto-Ionian (PION) and Dr Laurence Austine Waddell „Non-Semitical Origins of the Alphabet” were dismissed as amateurish garble and primary bias of Europocentrism.

44. Even worse, duly stamped as they were and systematically censored as „Anti-semitic”, „revisionist” and „aryan-revivalist” by the panacademic and Web-based thought-police, they remained hidden in the red shifting haze of search engine optimisation robots (SEOR).

45. Every instance of Dumézil-like constructionist and non-exceptionalist, yet exceptional European studies like those seminal methodologic paradigms of Émile Fradin, Colin Renfrew, and Florin Croitoru must be under surveillance, sayan-monitored, duly reported and systematically rejected by „disinterested” bien-pensants. Groups of discussions and blogs reinforce and, alas effectively destroy every liberal exposure of facts in evidence-based, non-Épinal manners. Why ?

46. Just ask Dada Mamușa, who struggles heroically alongside Andrada with the best Romanian-based, Web-published Dacian Civilization Encyclopedia (ENDA). The support of local authorities knows better…

47. Just ask Florin Croitoru who struggles heroically with the only extant proven methodology in the incredibly difficult task of deciphering the Dacian Archives. Yet, the Master of our growing Corpus Inscriptionem Daco-Romanorum (CIDR) is challenged everywhere, like all true genii, by a disgusting gallery of spies taking profit from Florin Croitoru singular, outspoken, straight-talking character.

48. Or ask Mr Mihai Vinereanu, the only Romanian author in the glorious line of Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae and Ovid Densușianu and Sextil Pușcariu, bold enough to show the truth hidden in the treasory of the Daco-Romanian etymologies. Who dared support, publicize and fund his passionate, unique PIEU studies ? Moreover, who dared even read or buy his landmark Dictionary, breaking through a maze of confusing, semidoct or ideologically driven books ?

49. The answers of my friends and collegues show what we have to do in order to succeed in our pursuit of Truth : United, we stand ! Divided, we’ll fall. Let’s now prove Herodotus wrong ! The „dikeaitatos” are not only the most numerous and bravest, if quarrel-prone „Thracians”. We are also the first really productive, united Europeans !

50. Istariceskii Put niet Nievskăgă Praspekta ! We must also recognize, register and answer our enemies. Before we beat the system we must of course master it. Even as Orthodox Christians, we are primordial at the Roots of Europe, as the most solid and the most productive seekers of Truth, of Harmony and Beauty, in pursuit of Traditional Justice.

51. Before we enchant the Serpent with the Swan Song of Lex Bellaginae, and before we turn the other cheek towards the enemy, we must of course recognize, and yes, even respect them.

52. They didn’t miss us. How could they, in their forever new assaults of wave upon wawe of Steppe-produced invasions ? Western Europeans owe us a lot for their invasion-proof position, reinforced as it is by our defensive stance as „Străjeri de Țară la hotară”…

53. Scythians, Indo-Iranian Cimmerians, Greeks, Hittites, Agathyrses, various proto-Slavic races, Alani, Gepides, Huns, Goths, Khazars, Avars, Bulgarians, Hungarians, Cumanes, Petchenegues, Tartars, Hordes of Saldjuk ad Gök Turks, and almost every conceivable denomination of Steppe, Asian-produced nomads invaded our land.

54. How else could we survive, were it not for God’s help and our own sacrificial, calm, serene and traditionally defensive stance ?How else could the famous Ghyka study set the record straight with his ETDE ( „ebb and tide” theory of Daco-Romanian ethnogenesis) ? How else could Father Virgil Gheorghiu’s view of Romanians as DOSO („directly-out-of-the-sky”) forest-loving, mobile, beautiful and versatile „orchids” prevail ? And how else could Professor Dumitru Stăniloae’s „navigators of terrestrial realms beyond Ocean boundaries” (NBOB) vision appear within the cofines of his last written masterpiece ?

55. This little known but crucial masterpiece, „Spiritualitatea Poporului Român” consecrates Europe’s most subtle theologian’s view on Daco-Românism, Orthodoxy and Românism as our Universe (DORU). By divine design Virgin Mary’s Garden, our Land, survived and thrived while our enemies bit the dust of the Steppes which was raising with their agitated stance, only to settle with their own defeat. It’s peace and Old European Harmony that survived, not the barbaric Asian „foreigners are cattle” êthos. It’s human calm that prevailed World-Wide, despite saeva necessitas, Papal adversity, Anglo-Saxon lobbying and finally against all odds. How come ? By Blessing, with our Virgin Mary’s Garden unique, peaceful defense. Brâncușian „Măiastra”‘s silent, harmonious, utterly etherialized, soul-fulfilling infinite flight tells the whole story.

56. Enemies were legion and still salivate and form delusion of grandeur dreaming to conquer us, like those unwise diadochic warriors of proud Lysimachos being made prisoners by the discrete, yet efficiently powerful and culturally heroic people of Daco-Romanian Dromichaite as recorded by Arrianus. Our archenemy conquered Constantinopolis in the times of Dracula (old king IO Mircea the Great Bar Seraba’s own nephew, Wallachian heroic king Vlad Țepeș). And yet even Mechmet the Conquerer failed to eradicate us. we survived the Fall of Byzance and si did our Justice-based soul. Really Titanic Nicolae Iorga’s historical view is that the rhomeic ethôs of fundamental, Orthodox, yet non-fundamentalist value of the Byzantine heritage prevailed north of the Danube where „Byzance after Byzance” was alive and well. For thousands of years we learned the hard way how to know, to tolerate, to accommodate, to assimilate, to educate, to respect, and even recycle our hereditary enemies as friends. Indeed, we only lost those hereditary enemies who became our friends in need. Those still willing to conquer us must understand that their own bellicose and proud but mortal êthos is nothing else but victim of the same illuminati-based nation-killing, ecumenical atheistic diversion.

57. Our would-be enemies are stubborn and so are we. But we were stubborn first. And we tolerated their attempted democide, cultural holocaust, ethnic cleansing and soul killing sprees. Yet, and again, we only lost those enemies who became our friends…

58. Because of the nature of the media, the „international community” keeps Transnistria outside Basarabia with German help. Israel wants to buy off the best parts of our land and to eventually return to the country that protected them best. Here, where the pre-Nazi (pre-Jabotinskyan) Sionist movement was born, where Hasdeu’s disciples as Sionist Moses Gaster were members of learned societies before composing the better part of Londonian Sepharad Rabbinate, they really feel secure.

59. The Rabbi of Tudela once wrote that „Wallachians are like mountain deers who don’t kill Jews”. Recent Sionist attempts to incriminate Romanians for Hungarian deportation of Maramureș Jews, carried on by proven identity thieves like Elie Wiesel are mixed bags of incompetence and obnoxious, poisonous lies.

60. Sionists are the most unexpected and paradoxical victims of Truth ! The New World Order has sacrificed them worldwide, not only in the Holy Land where they hoped to remain without peace, without democracy, without apartheid and without justice, against all odds, against good will and good sense, against a non matter-of-fact settlement with their archenemies.

61. How sad Sionists must solve their political riddle in such exceptionalist, survivalist, clamorous desperate stances ! Even in the register of their own lies, panic and damage buttons now blink continuously, to witness the terorist, polarized, nourishing idol of „ordo ex chao”… What a bad idea to build in the moving sands of the Promised Land who, in their sense is not the Holy Land but the land of sorrows, tears, fears and lies.

62. How errant could a „national”, indeed „racist”-based „approach” become ! There is, they say, only one most dangerous historical position : to be a Sionist friend, rather then an enemy of Sionists : Take British military as an example. Take American „ally” sunken ship as another example. Marchall Ioan Antonescu, a Romanian war hero, with Rabbi Fildermann, a medical doctor, saved thousands of jewish lives in Transnistria, and helped Sionists reach Palestine in Romanian-paid vessels.

63. Left-leaning sionists should raise statues of their heroic savior Antonescu in each kibbutz. And what do they find most useful to their spurious ideology and dreadful cause ? They kill him in effigy, after having executed him and destroy his Bar Serabian heritage. They ritually kill Iron Guard Captain Corneliu Zelea Codreanu and his comrades in a dreadful PurimFest, even as the Iron Guard helps them sail to Palestine.

64. They also imprison Radu Gyr, the very Iron Guard minister who helped fund the world’s first Jewish Theater in Yddish, the Barașeum. They behead in a network of dreadful concentration camps the bravest war heroes only because they fight Jewish communism, Russian-dressed and Russian-imported as they were during World War Two. They destroy archives, build prisons, corrupt treasonous ex-prisoners of Pitești to recycle them into effective executioners. They even execute Jewish politicians like Rabin, who seek peace in the Middle East.

65. So Sionists feel the need to climb further and hopelessly that criminal, spurious ladder of layer-upon-layer of lies in order to attempt to find a place under the sun where they would feel secure ! And yet they seem to thrive under the mortal Zeitgeist of pharisee internal anti-semitic policies. Perhaps only unexceptionalist, Truth-seeking, and some really intelligent jewish soul-searching, carried beyond the Talmud-based „Gentiles-as-cattle” attitude might help.

66. Alas, this seems not to be the historical case ! For even mentioning the „failed” epithete in descriptions of „ossified” Jews in the context of the „Syriac” Civilization, great British byzantinologist and unsurpassed historian Arnold Joseph Toynbee was censored beyond repair, just like cultural heroes masterpieces in the likes of Joseph haLevy’s „Hebrew is Greek”, Ilan Pappe’s research, Mordechai Vanunu’s revelations or Benjamin Friedmann’ Memoirs.

67. Really, if the ridicule killed, as the French have it, Sionists would all be by and large dead ! For how long the Sionist Party Line would still claim against all common historical sense that the rightful-between-the-chosen but right-leaning Rabbani of Cluj and Geneva were liers ? How could they still claim that the Legion of Archangel Michael did not help the Sionist movement and that the Romanian state was implicit in war crimes. Paul Goma showed, and was diabolically silenced, that hundreds of thousands of Russian Jews, hoping to rob Bar Serabia and to make it their land were counted as dead in a spree of mortal lies.

68. American and British Secret Agents would like to see us contain the growing Russian expansion. And yet they keep Achilles’ Tomb in the aptly named „Island of Serpents” under Ukranian Yoke, like Northern Bukowina and the Bugeac counties at the Lower Danube. Largely driven by a fast growing and influent „moderating” community of silent, Wikipedia-like, sanitized and ubiquitous fame, the hidden censors in their payroll help them in fora of „free” discussions. These are the new agents of progress, the „people’s commissaries” and the agitprop secretaries of the New World Order.

69. These are NWOG (New World Order Government)-Protected, well funded, „not-for-profit” groups of influence and „non-governmental”, „humanitarian” „associations”. Not fearing to make us run short of qoutation marks, they change the meaning of words in a senseless attempt to hide their traces. They recruit and instruct the plutocratic, kakocratic and sometimes utterly hemocratic local compreador burgeoisy of supervisors, dressed as they seem in orange, and masked to act as local „benevolent” adhocracy.

70. But the global circus and consensual theater of such orange-dressed adhocracies are by and large useless and now universally ridiculous. Largely proven to act as sayanim and trolls in the payroll of the „New Order” they really are as naked as Emperors. These acrobats of the World Wide Web are only a bunch of transparent „mondialist”, illuminati-inspired Old Jews dressed as Young Turks.

71. Passionately and pathetically as they act now, working hard to hide their babilonian practices and Old Jew atheistic faith under their red Donmeh „fez”, they are only the actors in the payroll of those elusive yet ubiquitous „Magisters of Discourse” worldwide.

72. Despite the intrinsic „Revelation of the Method” (ROTM) nature of the Internet, and unfortunately, such expurgated, „consensual”, „international community”-inspired attitudes now became Web 2.0 norm.

73. Who are the enemies of free thought ? Who thinks they should ban the old song of „Die Gedanken sind Frei” ? These are the mortal yet still raising, self-righteous, self-explaining and self-promoted, normative, well coordinated and coherent „guideline providers”.

74. They are well instructed, they are rewarded for vehemence and for their thoroughly measured, social-button-trigger-happy (SBTH) capacity to act continuously in all the shadows and swamps of the Web.

75. Lurking silently, distributed globally and acting locally and still influently, such SBTH are the nuts (no pun intended) and bolts (definitely not bold) grass root builders of the Web 2.0 . They are also periodically reinforced by Google-based, deep-digging, Secret Service, CIA and FBI agents, the Facebook surveillance hierarchy. Now deeply delving and data mining as they are in Tweeter logs and track records of LinkedIn-like „area of interest” networks, they became too powerful to continue to perform and carry on their work in silence.

76. They also used to dress in attention-begging harlequin-like, scandal-producing, „useful idiots” (SPUI) costumes. even this masquerade fails to hide their intrinsic, well paid and viral Sheitan-worshipping, ecumenical, racist, neobabylonian New Age „reductionism”.

77. Of course, „Sie arbeiten in dunkeln und ihre tagewerk ist blind und leer wie Erdhügeln” approaches, despite their profuse and apparently invincible, cancerous, viral-by-design nature, are as useless as their social body.

78. Historical Truth having this irrepressible nature and power over Historiographic Relativism, the imponderable, yet heavyweight nature of Truth eventually prevails. It is its subtle, liliaceeal, fleur-de-lis-like characteristic which places evidence above and out-of-reach for „la bave du crapaud”. Magisters of Discourse might still work hopelessly against humanity, freedom of thought and even against the Zeitgeist, but their attempt is bound to dissapear into the dustbin of history.

79. Cretan, Cypriot, Ugaritic, Assyrian, proto-Aramean, Hurrite, Holy Land and other reprezentative of signed-based cultures should therefore be brought back into the light of Truth despite Sionist-inspired positions in „academia” worldwide.

80. Pelagian should again be known by the real vv-elasgian name. Pre-Greek, in the sense of Leyden-based Robert Beekes’ Greek Etymological Dictionary (GEDI) who is expensive and fundamentally non-kretchmerian and non-georgievian) should be now berried.

81. „Hyperborean” or Old European Script (OESC) of Romanello-Azilian, Glozel-like and Transylvanian „Siculian” „rovas” fame in Tărtăria, Vraca and even Lepenski-Vir must be revalued in the line of Harald Harmann’s research.

82. Daco-Romanian (DARO) is therefore Europe’s first and best documented „original” language, with a vivid, robust and continuous, proven development, based on a conservative, unique phonology.

83. Etymological studies demonstrate an archaic, albeit non-ergative, structure of DARO (Daco-Romanian, identical with „Pelasgian” throughout the learned field of Old European Studies ). They now converge into a well defined, new area of knowledge who shows us the beauty and intrinsic harmony of the whole scenary in the OECI field. This KFOS (Knowledgeable Field of Studies) should include CIDR repertoirs of OESC instances Europe-Wide, from Glozel to Hamangia, as well as „Bosnian” Pyramids, Bucegi caves still secret material, and megalithic structures.

84. The language equivalents of megalithic thoughts like Anton Dumitriu and Nicolae Densușianu ORDA scenaries are conservative and traditional DARO language structures. These are much unlike BASQ (Old Navarese Basque or „iberic”) and OGEO (Old Georgian or „ivirian”) as „khattic” extremes of „Pelasgian” (maybe also „Nostratic”) Pre-Indo-European (PRIE) languages, thriving before the LinearBandKeramic (LBKE) Revolution along the Elbe and the Upper Danube Bassin.

85. Recently, the Honorary Chairman of Linguistic Department in München, Professor Theo Vennemann, has demonstrated and profusely documented „basque-like” roots in well circulated AltHochDeutsch and even „modern” German words.

86. These „Vennemann roots” include common hydronyms and even ancient and traditional trade- and ethics-related denominations like BASQ (Old Navarese) „bede” in Aquitanian „bédecin”.

87. Theo Vennemann’s advances are methodological luminaries in Old European Studies. They are heuristical guidelines and therefore they functionally act as extremely productive paradigms.

88. Likewise, OLAT (Old Latin) „médeo, medēri” (medical „integrator” in the sense of pre-hippocratic, or Pelagian („Thracian” in the Pre-socratic HELL, Greek original, „Scythic” or even „Thracian” „hyperborean” medical tradition), being defective, deponent and dual, seems to be based on pre-Indo-European „bede”.

89. Andro-mede, („Young Woman, integer” or Virgin) is therefore not HELL Greek (HELL „Andros”, meaning ENGL”Man”) and could be dismissed as Volksetymologie. Such radical view strongly reinforces the older and unjustly dismissed Kretschmerian and Georgievian „Pelasgian” hypothesis of matriarchal, woman-like, peaceful and considerate „Old European Mother Goddess or OEMG” European Goddess” values.

90. These are fundamental, structural, determinant and formative values, transmitted in a discrete and nevertheless exemplary manner by the Neolithic Estearn European’s OECI tradition, so vivid in our own times.

91. Even the famous Tărtăria OESC inscriptions and other common, and almost ubiquitous, Vinca-Turdaș fusaroles qualify as primordial, OECI artifacts of „pristolnic” or „primitium frugae”, „ex sacrificio gustari” hyperborean paleo-agricultural exemplary values.

92. Alongside MacedoRomanian (MARO), Daco-Romanian (DARO) language therefore enjoys premier European circulation and privileged status, owing to a continuous and well documented track record.

93. Starting deep in the Early Neolithic (Romanello-Azilian and Swiderian Epi-paleolithic) with the beginnings of the Old European Civilization (OECI, in the sense of Nicolae and Ovid Densușianu, Marija Gimbutas, Colin Renfrew, Harald Haarmann) these are inevitable objects of the new OESC KFOS.

94. One hunderd years have passed since the first (albeit incomplete) publication of the Opus Magnum of Old European Civilization, Nicolae Densușianu’s Dacia Preistorică. We must carry on such Noble, compelling and indeed inevitable legacy to help prove the fundamental value of our Daco-Romanian Language, Values and European Civilization (DLVE)

(Aïphouncinqué depuis le jardin fleuri de la clinique du Château du Goussonville ou je soigne ma foie, mon fois, tranquille pour une fois 🙂

Je l’ai eu, ce toubib !


L-am păcălit pe doctorașul ăsta ! –
„Je l’ai eu, ce toubib !”

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2013
All Rights Reserved.
Copyright Requests Here Please !


MOTTO : Gânduri în Sâmbăta lui Lazăr despre moartea lui Charlot în zi de Crăciun…

Charlie’s lyrics in his first non-muted film are of course prophetic :

« Se bella piu satore, je notre so catore,
Je notre qui cavore, je la qu’, la qui, la quai!
Le spinash or le busho, cigaretto toto bello,
Ce rakish spagoletto, si la tu, la tu, la tua!
Senora pelefima, voulez-vous le taximeter,
La zionta sur le tita, tu le tu le tu le wa! »
Suntem țărână însuflețită, dar ce frumusețe în suflet ! Mai ales acolo unde sălășluiește Cel chemat să ne Mântuiască, dacă am făcut curat, sfeștanie și spovedanie începând chiar de la Botez !

Îngăduiți o istorioară de duminică dimineața, în același Duh :

Charlie Chaplin zis și Charlot se stingea încet la castelul său din Elveția…

Doctorul de familie, plângând cu adevărat, iese din camera unde zăcea și murea ca un bărbat Charlot și-i face semn tinerei neveste, Oona o’Neal, că nu mai era nimic de făcut…

Fata cea mare, Géraldine, intră și ea în camera unde se prăpădea tatăl ei și iese după un timp, zâmbind luminoasă, și zicând tuturor :

– „Papa est mort tout à l’heure”.

– „Dar de ce atâta veselie ?” își întreabă mama fiica.

– „Râd de ce a zis tata, cu ultimele lui cuvinte”…

– „Dar ce-a zis ? ”

– „A zis ceva despre doctor”…

– „Dar ce-a zis ? ”

– „A zis :”

„<>”
„Bien joué ! Je l’ai eu ! Je faisais le mort… >>.” :-))))


01. Paulette de aici este Paulette Goddard, iuuubi, că e vorba acum nu de băbuță pe când era tânără, ci de femeia aceea din stânga unui mare boier, Charles Boyer (cealaltă mi se pare a fi Olivia de Haviland). <

02. Charles Chaplin s-a însurat cu ea cât turnau împreună la Timpuri noi… Nu era la prima abatere… Deoarece tânărul Chaplin avea obiceiul de a se atașa temporar la valorile serialului „filmul și nevasta”se pare că nu se făceau în vremea aceea multe filme pe an :-))))

03. Charlie cel din Timpuri Noi avea deja un salariu mai bun, cum se înhăitase cu sioniștii de la Hollywood ca să facă „Dictatorul”…

04. Sioniștii l-au iertat că fundase „United Artists” ca să fie independent, deși niciodată nu toleraseră dizidența în a șaptea artă, domeniu privat al Guvernului Mondial!

05. Să plonjăm un pic, iubita mea, chiar dacă te supăr iar, scriind prea mult și prea înfocat, ca un tânăr și romantic studinte-n drept și publițist ! Iubi, iartă-mă dimainte pentru prolixitate și cehemență dar hai dacă vrei cu mine în beciuri unde se scrie istoria !

06. Tu vino iar cu mine iubi, că n-ai să regreți, pentru că știi deja de ce e atâta discurs mincinos, nedreptate, circ, decadență, corupție, dezgust, cacocrație, plutocrație, și toată această jalnică vraiște socială.

07. Deci Timpuri Noi ! Curios, sala preferată de cinema a copilăriei mele fericite și răsfățate se numea așa. acolo însă am văzut un film documentar dur, al anilor 1960, care se numea „Mondo cane” 🙂 Hello Lume Nouă !!! Welcome to Modern Times :-))))) Alexandru Filimon scriind critic despre frații lui bonjuriști (masonii pașoptiști, farisei cu dublă contabilitate) ne edifica deja :

08. „Fă-te om de Lume Nouă să furi cloșca de pe ouă”…

09. Și fie ca înțelegerea acestui viespar al „Timpurilor Noi” să ne facă vigilenți (în trezvie, sau Nepsis, cum se cheamă această curioasă luciditate în dreapta credință).

10. Luciditatea și discernământul smereniei ne face să vrem binele și să-l facem peste tot, dar mai ales aproapelui, scumpa mea !

11. „Dacă pe aproapele l-ai câștigat pe Hristos l-ai aflat” zice Sfântul Athanasie cel Mare ! Iar scopul – nu doar dominical – al vieții creștine rămâne dobândirea și păstrarea Duhului, și Mântuirea, care se câștigă zilnic, local, în intimitate, și mai ales însoțit.

12. Însoțită să fii ! iubi, nu-i ușor ! Căsătoria este un sacerdoțiu, în care se trage împreună la jugul lui Hristos, pentru mântuire în doi !!! „Căsătoria e mai tare ca trei călugării” zice și părintele nostru drag Paisie de la Cioara

13. Urâm doar păcatul dar iubim pe păcătos… În dreapta credință suntem deci cu toții frați adevărați ! Ortodoxia care este viața firescului și firescul vieții n-are nevoie de avocați ci de martori… Popa nu predică afară din Biserică, iar când o face, totuși, atunci face prozeliți prin tăierea capului său, nu pe acela al ereticilor…

14. Trei sferturi din preoția întru Hristos este soția !!! Cine n-a gustat în această lume pacea Duhului, dulceața Împărăției și continuitatea Harului (bucuria continuă, neîntreruptă de griji) foarte greu intră în cealaltă…

15. Bărbatul este… o fi el, bărbatul, capul, iubita mea, dar femeia este gâtul… Tu m-ai înțeles, iubi, care nu mă suporți aproape pentru păcatele mele, și încăpățânarea mea cea proastă și urâtă care mi te gonește, ca și insistența mea în pat unde trag ca ursul la miere, tu iubito, iartă-mă, iartă-mă și iubește-mă, căci toți suntem rrromâni, mai mult sau mai puțin onești :-)))

16. Faptul că mântuirea este mai ales câștigarea aproapelui e evident și sus și jos… Fariseii de pildă au și ei faimosul adagiu „think globally and act locally”, ceea ce, deși este decăzut, ține apă :

17. „Când te înjunghie cineva…”, scrie părintele nostru Arsenie Papacioc, marea „panteră roz” din stavropighia Mangaliei, „nu mai stai să vezi cine l-a plătit, ci fugi din calea jungherului”.

18. Iar, dacă nu mă înșel, în „Singur ortodoxia” mai e scris că ispitele vin de peste tot – sus, jos, stânga, dreapta, dinainte și dinapoi, și dintre acestea toate cele ce vin de sus sunt cele mai periculoase… Lui aghiuță îi place să râdă de cei mai slabi de înger. Astfel și noi să fim, iubi a mea scumpă, tari de înger, lucizi, harnici, iuți la minte și la bine, lenți la ispite și încăpățânați la păcat…

19. Apoi să fim și așa : niciodată dezinteresați, idolatri, suficienți, leneși, „afanisiți” și mai ales niciodată revoltați, clamoros răzvrătiți sau dezamăgiți !

20. Domnul este cu noi, cei vicleni ca șerpii dar cu inimă de porumbei. Să ne iertăm și dușmanii când nu-i uităm… „Il en est ainsi”… Asta este ! „Dieu l’a voulue”. Dacă așa a îngăduit Domnul este poate pentru ca să ne ajute să pricepem câte ceva !!!

21. Aici à propos : Sioniștii, magiștri ai discursului, i-au iertat lui Chaplin „abaterile” – până și mesajul foarte de stânga din filmele independente ca Modern Times, deși orice mesaj din „agentura” sionistă de la Hollywood este codat…

17. Dar magiștrii discursului, masoneria din interiorul masoneriei, cum sunt cunoscuți în front-endul care se numește „illuminati” – acești obscuri dar omniprezenți trăgători de fire în teatrul consensual de marionete ale circului global, nu i-au iertat lui Chaplin „Un rege la New York”.

18. Filmul acesta vorbit, scriptat (scris) de Charlot, este cel în care, cum am văzut, este luat în bășcălie sistemul „glamourizat” de sclavi fericiți în America orwelliană a anilor 1957 AD. N-au mai apucat „script doctors”, plătiți cum sunt, cu 150,000 dolari pe oră, să-l ajusteze spre corectitudinea politică…

19. Și atunci ce-au făcut ? „Damage control…” L-au expulzat pe Chaplin. În mania lor de a controla totul, creație, umanitate, sentimente, opoziție, Magiștrii Discursului au un aliat redutabil : pe noi înșine. Cum vine aiasta ?

20. Pentru că atâta timp cât victima nu consimte, călăul este victima ! Tu știi ce înseamnă „cușăr” sau „halal” ? Victima (găinușa, Puiul, Mielul, oaia, berbecul) trebuie nu numai să accepte să fie înjunghiați, mai trebuie să se și bucure că participă la sacrificiu…

21. Se dă gratis vaselina celor ce vor fi trași în țeapă ! Se vinde ieftin săpunul și se face cadou funia în casa spânzuratului. Se cultivă sicofanții, executanții, cooperanții, burghezia locală compreadoră, bienpensanții (cei scandalizați de nedreptate care nu se mișcă, pentru ca „totul să fie cu bine și cu pace și tot românul să prospere…”.

22. Frâncii, care au, ca englezii, o lungă experiență statală a Terreur-ii, mai au pentru bienpensanții lor o sintagmă : BCBG, Bon Chic Bon Genre. Aceștia mănâncă „tête de veau” și se așează la masă cu toți mâncăii, ca fostul președinte Chirac, și toată „la gauche caviar”.

23. Prezidintele lor actual este un demn reprezentant al „lumii noi” a „stângii” care mănâncă icre negre cu polonicul, se deplasează în vehicul de serviciu, e plătită cu toptanul, să zicem douăzeci de mii de euro bani de buzunar pe lună, au metrese plătite de la buget, strică protocoalele căci se prezintă papei de la Roma cu metresa en titre, și se fac că plouă când două milioane de francezi ies în Champ de Mars ca să demonstreze…

24. Twitter și brigada GPS a poliției naționale fac inutilă represiunea costisitoare și demodată cu „matroace” și violenți CRS, care nu s-au sfiit să bastoneze femei și bătrâni pe podul Alma și în dreapta Senei când medicii au ieșit și ei în stradă crezându-se într-o democrație.

25. Controlul opoziției : în mania lor atingătoare de Hybris, magiștri discursului au instituționalizat nu numai circul social, ci și metodologia. Teoria științei exacte de control a „maselor” de goyim (vite) se pune în practică printr-o perfidie : se joacă pe față, se autodemască întreaga rețea de securiști, informatori, executanți, păpușari de „caragöz” – teatrul global de marionete, și se notează atent reacțiile participanților.

26. Aceștia trebuie să se conformeze experimentului social și, odată intrați în joc trebuie să și joace. Metoda aceasta de experimentare a fost numită „Revelation of the Method” (ROTM). Ne dăm pe față arama, jucăm pe față, ne prefacem onești, provocăm reacții prin sayanim (pluralul de la „colaborator pârâcios” – un fel de troll hacker plătit cu ora, să bâzăie pe goyim – pluralul de la goi – „animal de povară”).

27. Promotori notorii ai intereselor globaliste mai sunt pe aici „MAM”, La Mamma Mafiosa de la apărare, „BHL” desigur un acronim pentru „bazar al hotelului din Lille) și mai ales un fost doctor, fost internaționalist, fost umanitar, fost ministru, fost stângist, care a virat scurt la dreapta când s-a liberat un post acolo, la externe – „BEC” – Cușner.

28. Am pus acronime în stil ROTM, nu ca să mă autodenunț – eu nu prea contez în acest joc de chibiți venind fără parale din partidul de centru-sus al lui Abaris – ci pentru ca să mai și râdem, cum se cuvine la proiecția Modern Times. Frâncii zic că au doar 39 de miniștri, gras plătiți de la buget, ca să nu fie ridicoli când râd de Ali Baba…

29. Un alt exemplu ? Aici este un „sayan” – i-am uitat numele – mason care nu i-a venit de hac Marinei Le Pen. Această frontistă a națiunii face proces sistematic de defăimare când e numită „fascistă” în public, și ca fostă mare avocată mai și câștigă și face bani cinstit. Sayanul acesta, faimos recent plătitor de astfel de „pagube morale” sforăie un discurs stângace pe cât e de „stângist – neopujadist”. De față cu Marine s-a prefăcut în cățeluș iar în spatele ei și pe platourile de televiziune s-a prefăcut în Robespierre, fără pudră…

30. Din ROTM se trage direct corupția socială și supa de broaște vii : coruperea lucrează încet și sigur, prin încălzirea treptată a ceaunului astfel ca broasca să nu sară ci să se simtă bine, protejată, la căldurică, în băiță călduță, înainte ca să fie fiartă de vie… Și dacă nu „cooperează”, dacă nu face asta de bună voie, atunci sacrificiul ei este ineficace, magia lui neagră e inoperantă, energia degajată tinde spre zero și măscăria devine inutilă.

31. Deci câtă vreme spectacolul decadenței atrage vitele (goyim) înainte de a fi transformate în șișkebab, el este continuat. De unde tot circul cooperării, corupției, consensului… Tot teatrul consensualist contemporan…

32. Școliți (spălați pe creier) doar pe bani grei, încadrați de datorii, socialmente foarte subtil terorizați, căci le e frică pavlovian, doar la comandă, mereu îndobitociți prin repetiții neîntrerupte, îndoctrinați prin concernele mafiotice din media (niciodată independente), corupți și mituiți prin tăvălugul ultra-neoconservator al antimeritocrației economice franco-americane și britanice, regulați de comitete profesionale „How to tell” de pâră și „vigilență cetățenească”, pândiți de predatori și vânați de ciocli, sclavii fericiți ai Guvernului Mondial ajung la labelul de calitate WC, „World Class”, pentru că vor corespunde „normelor internaționale” ale „lumii libere”.

33. Ei vor fi compreadorii, noua stângă, Enarcii (absolvenți asexuați și fără vreo rectitudine a șirei spinării ai faimoasei instituții elitist-stângiste și cripto-faciste numite ENA – școala națională de administrație), comunitatea internațională, „umanitarii”. Nu există satanism fără inversiuni pseudoliturgice, și în cazul dat, cei care vă apără de o teroare la care, de altfel, participă, vă vând serviciile lor anti-teroriste la prețuri adaptate și beneficiind de promoțiuni cotidiene, fructe ale campaniilor locale de branding și merchendising ale fricii…

34. Tot ei se vor scandaliza selectiv, „spontan” și la comandă, când Magiștrii discursului vor da tonul la cântec în cacofonia UN-umanitarista a unei noi runde de atrocități din meciul măcelăresc din Siria, numărând mereu noi victime ale bombelor de precizie „chirurgicală”.

35. Tot ei vor neglija umanitarul pentru economiile naționale vânzând „en promotion” mereu noi „têtes de séries” pentru „l’opposition” la „tiranul” Bashar. Dar cine sunt aceștia ? Ei sunt o opoziție calpă, criminală și incoerentă, prost instruită, prost antrenată de turci, intens anti-creștină și anti-alaouită, remarcabilă prin capacitatea de a mări zilnic cheltuielile sponsorilor din Quatar.

36. Prost antrenați de turci, și ineficient infiltrați de ruși, păcăliți atât de sayanim cât și de libanezo-falangisto-hizbullaho-afghano-pseudomossadiști, de șiiții locului, de „observatorii ” iranieni, acești blestemați ucigași plătiți la solda cartelului mafiot UN-ternațional atacă zilnic pe bieții sirieni printre care am mulți și bravi colegi de facultate, doar pentru că s-au născut acolo. Mulți sunt măcelăriți doar pentru că își fac legal serviciul național de apărare ca eroi ai neamului, și pentru că respectă democrația urnelor, care legitimează fără tăgadă pe Bashar . Iată hemocrația cacocratică a Occidentului la lucru și acțiunea sa concertată și plutocratic corectată.

37. Bashar este de altfel un interlocutor perfect, de loc „turcit”, lucid, moderat și patriot. El este un autocrat ales, incontestabil iubit de sirieni, în marea lor majoritare. Bashar este ales în alegeri libere, și nu poate fi legal „demis” decât de sirieni care nu cred că sunt atât de disperați încât să devină miopi. Popoarele nu dau faliment ! Bashar a fost invitat de Elysée ca oaspete de onoare (ce mai contează care „onoare”. În fine, în Duh de dreptate, Bashar „criminalul națiunii” este un tată atent , un soț elegant, un oftalmolog civilizat și curajos, articulând într-o engleză perfectă argumente de bun simț contra cartelului UN-ternational, ca să-și apere țara. Bashar rămâne în istorie ca un luptător brav și mai ales moderat, un patriot perfect și demn, un președinte limpede la cap și la inimă. El se apără corect și nobil, în vremuri tulburi pentru tot Orientul Mijlociu, de la Homs, Alep și Damasc până în munții Libanului, valea Bekaa, pustiul sirian și înălțimile Golan.

38. Dar toți acești mafioți, sataniști, sayanim, mercenari și opozanți, „idioți utili” ai guvernului mondial rămân intens dispensabili în climatul întreținut al pieței muncii UN-ternaționale. Ei sunt supuși caznelor când încearcă cea mai palidă independență sau dizidență.

39. Soarta lor se hotărește la demascări și procese publice ale epocii „vânătorii de vrăjitoare”… Sistemul este sau măcar apare a fi foolproof deși e greoi ca un capac de plumb. Prin el este asigurat progresul „mondial” al neamurilor (goyim, vitele) spre Noua Ordine a lumii (NWO). Acest viitor luminos ce ne atârnă în față, animat de omul nou fidel, cipat și îndictrinat, soylentgreenizat la deces, este iluminat de Noua Ordine Mondială, prin Banca Mondială.

40. Executanții „trilaterali” și „Bilderbergizați” prin ecranele front-office-ului illuminati sunt FMI, CFR, FRC, spionat de FB(I:-), CIA.

41. Zdravăn înrobit de bănci, controlat prin informatori, prin istoria creditului, web (unde „ne spunem” singuri).

42. Dacă rădăcinile iluministe sunt comune și recente, și aproape toate invariante, pomul după roadă se cunoaște și „sistemul” se autodemască. El se recunoaște imediat, ROTM ori ba. Perceptorii au metode stahanoviste ca „payment for performance” – P4P, și ca și medicii. Educatorii sunt cu toții anticreștini și vehement iluminiști. Mulți muzicieni thrash sunt pe față sataniști.

43. Comisarii poporului sunt neschimbați, ca și casta inatacabilă de conciergerie, care-i pârește pe locatarii plătitori de „întreținere” și dă periodic raportul poliției. Iar Facebook, al cărui buton de autodenunțare îl găsiți peste tot, inclusiv alături, seamănă cu autobiografiile cerute de comuniști generației părinților noștri (acum părinte „unu” și părinte „doi” ca să nu defavorizăm vreun sex.

44. Făcându-ne singuri dosar, punând gratis sau cu prețul câtorva facilități jalnice (mituiți cu widget-uri și cu alte gadget-uri) etichetele pe fețele noastre sau ale „prietenilor” pe care de multe ori nici nu i-am întâlnit „face to face”, noi consimțim să plătim propria noastră decădere la statutul de sclavi fericiți, făuritori conștienți ai viitorului globalist si Noii Ordini.

46. Pseudoreligiile, cum sunt New Age și toate ecumenismele paneretice, sunt, chiar trago-comice, extrem de pernicioase. Căci mișcările ecologic corecte de „salvare a planetei” prin „bombardarea umanitară” ne vând alifiile cu care ne vor sodomiza fără a lăsa urme. Iar totul este un non-issue deoarece, tehnic vorbind, sexul consensual cu vitele (goyim) nu constituie un delict, acestea nefiind oameni ci sclavi, pardon, sexual workers.

45. Astfel vom lucra susținut, fericiți și neplătiți pentru FB-ul ale cărui bănci de date Oracle tranzitează TOT Webul prin trei supercalculatoare ale Serviciului Secret (SS).

46. Tehnicile de autodenunțare FB, extrem de eficace, fiind cumulative și participative, sunt descrise deja de Troțki, Bernays, Ehrenburh și Beria, care le-au experimentat și impus pe ruinele Ohranei țariste, prin NKVD și Securitățile din toată lumea („liberă” ca US și China, sau dincolo de zid, ca STASI și agenții ei dubli și tripli…).

47. Virusuri „de proces industrial” ca Stuxnet, sau troieni ca aceia din Windows sunt mici copii pe lângă ceea ce dezvăluim singuri prin blogrolluri, microblogging, like-uri, googliri, tweeturi, mail, face recognition (FB, Picassa), linkuri, statistici, SEO, roboți și rețele de prieteni.

48. Bătem de zor cuie în propriul coșciug și adăugăm probe prezentabile în justiție la propriul dosar, fericiți că o facem, bells and whistles and all. Dar haidem acum ca orice duminică, în sfârșit, la film…

49. Codul transmis de filmele distribuite mondial este „rescriptat” pentru a fi pe „linia partidei sioniste”, și în general el e trecut prin toate „filtrele” comitetelor de cenzură ale instituției mondiale.

50. Instituția de partid și de stat hollywoodiană este cea mai bogată vitrină a guvernului mondial, sponsora, autoarea și beneficiara tuturor noutăților în materie de propagandă și agitație, a invențiilor, scenariștilor, materialului de arhivare, transmisie, „colorizare”, trucare, remasterizare și distribuție a materialului educativ.

51. Când este tolerată de sistem, opoziția este infiltrată și controlată, după normele lui Bernays. Teatrul consensual și circul fariseic trebuie să garanteze „liberul arbitru”, „freedom of choice”, și toate regulile jocului din manejul circului social. Totul trebuie aseptizat, iar limbajul în primul rând : De exemplu, „Sodomie” este un cuvânt de evitat, deși e pertinent, are o istorie, și este chiar cunoscut de noi toți din injoncțiunea veterotestamentară a Cărții Facerii.

52. El trebuie însă sistematic scos din listele aprobate de cenzură ale limbii de lemn și până la eradicarea lui din vocabular (chestiune de două – trei generații) se cere înlocuit cu „gay”… Educația însăși sună prost, trebuie folosit „Edutainment”. „Neam” însă e de-a dreptul periculos ! Google îl scoate din schemă, îngropând efectiv în paginile 157 din thrash siturile, blogurile și forumurile naționaliste. Cuvântul”Națiune” însuși este scos tiptil din Constituția (de altfel masonică) americană, ca și „pursuit of Human Happiness”, și asociat în mod sistematic cu „național-socialismul”.

53. Iată prin urmare cum funcționează îndobitocirea prin cuvinte ale listei oficiale și „programarea neuro-lingvistică” : mult mai eficace decât inserțiile subliminale din filme, cu spoturi publicitare mascate.

54. Sclavii Guvernului Mondial sunt în fine fericiți : au fost hrăniți, desigur repede, fastfoodizați la McDo, KFC, și încurajați să creadă că-s „liberi prin curte”,

55. Dar vai, numele jocului este dualitatea puterii, noțiunea fariseică devenită „adevăr universal”. Dreapta și stânga (desigur fac aceeași politică), republicani și democrați, FBI și CIA, ( regulați și spionați de „spionii spionilor” din Serviciul Secret), menșevici și bolșevici,?Pepsi și Coca, vedeți dumneavoastră unde bat…

56. Dacă scrisoarea asta, iubi scumpă, face mai mult de cinci minute pe calea cea mai lungă, să te-ajungă, este pentru că a fost trecută prin ciur și prin dârmon. Cum ? Că doar e 256-bit criptată și cu iarba fiarelor din Password ferecată.

57. passwordată ? Hahaha ! And my uncle’s name is Nelu 🙂 Să fim noi sănătoși cât este ea disecată de vânătorii de cuvinte-cheie din mail (brevet Google), îndosariată la mine și la tine.

58. Ea va fi corect atașată la listele noastre de contacte, decriptată în timp real și – împreună cu IP-urile și cu paswordurile ei toate, i-cloudată (data integrity, data perennity).

59. Între alte „tratamente” ea va fi și vândută la subsidiari care ne vor revinde publicitate țintită – părsuită (automated parsing) de Oracle în bazele lor imense de databaze „relaționale”, linkată automat cu pozele noastre, care știi că sunt deja autoetichetate în Galaxy, Dropbox, Google Drive, Picasa, FB, Linked in, Twitter, Scribd, SigarSync, Amazon iCloud, Orange, Voda, Cosmote…

60. Blogul cu tot cu scrisorica noastră va fi deci arhivată, controlată, confruntată cu alte surse de informație din dosar (data coherence) și abia apoi redistribuită cu timestamp rescrise… Mailurile vin deci lent, și deja citite. Să nu crezi că iubitul tău nu are cititori… Colonelului i-a plăcut gluma. „We were amused”. Dacă pierdem corespondența noastră de dragoste, are cine să ne-o deie, contra cost, gata indexată și cu figuri în text. Nici un password nu se pierde… Se sparie gândul, iubi !!!

Acum să ne uităm cu ochii larg închiși la Eyes Wide Shut, capodopera ROTM. Cât ochii rămân sensibili, deschiși la Timpurile Noi, Matricea funcționează.

Je l’ai eu, ce Toubib 🙂

Sociorwellian Ultimate Buttons for User Hostility

Gânduri la instalarea Addthis Plugin – The ultimate social button !

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2013

All Rights Reserved
Cpyright Requests Here Please !

Citește și dă mai departe !

01. Acest template se vinde cu zurgălăi, pe gratis, ca să fii și tu, biet webmaster, un sclav fericit al propriei decăderi.

02. „Ei” îți simplifică viața, iubita mea, scurtând automat URL-urile

03. Dar ce sunt URL-urile de sunt așa ușor de re-adresat ?

04. Ele sunt adresele unice și formatele canonice ale Uniform Resource Locatorilor, aceste fsimoase identificatoare numerice unice – UI sau Uniform Identifyers – care încep toate la fel, cam așa, rebarbativ :

05. http://www.blabla.com sau http://www.blabla.org sau https://www.blabla.com sau încă ftp://www.blabla.com

06. Web-ul este de la mama lui fain de tot Root Designed. E un joc de copii pe Google să fii „agregată” – deci poate deja să lege oricine numărul tău de telefon nu doar cu mailul, dar și cu pozele tale din FB și albumurile Picasa, numărul de securitate socială, contul în bancă și adresele mail ale prietenilor.

07. Ești deja în cazanul cu apă călduță, cu senzația de siguranță căldicică, dar de fapt gata, te-au pus deja la fiert ! Și cu toate parolele tale ești deja auto-pârâtă, face-bookuită, linkată, și gataaa supica cu fataaa !

08. Adică Internetul, ca sistem de autodenunțare e făcut by design să fie redundant, astfel încât :

08. 1. Rețeaua să nu „cadă” când sunt atacate plăcile turnante sau router-ele și repetitorii. Virus foolproof se dau șmecherii. Iar la cotitură sunt și mai șmecheri : schimbă mereu adresa destinatarilor !!! Cică DNS sau „Dymamic” Name (Domain) System.

08. 2. Adresele sunt toate IP adică baby al tău are, uite-te, trei adrese IP (Internet Protocol) la care să-i scrii. IP-urile sunt numere de telefon cu șaisprezece cifre, fiecare urcând de la unu la două sute cinci zeci și cinci.

08. 3. De ce ? Păi 256 este 2 la puterea a opta, iar combinațiile de numere de telefon care se pot face cu aceste adrese binare cu doar opt „biți” sunt 256 x 256 x 256 x 256 sau cam vreo patru miliarde (4.56 cred, cât face doi la puterea 4 x 8 deci 32 ! )

08. 4. Când ai ca la telefon grupuri de zece adrese, fiecare de la 01 la 99, poți face cu ele 100 (10 la a doua) x 100, de patru ori, deci 10 la a opta, deci 100 de milioane. Niciodată sătule, că deh, reprezintă ținte perfecte, adrese unice, etichete ale NWO, numerele de telefon care au ajuns aci la 06.bla.bla.bla au trecut deja la 07.

08. 5. Hopa, uite, de la șase miliarde mai departe. Limita e doar capacitatea de calcul la adresare că e greu, deh, cu atâtea miliarde de ținte… Ei, muguraș, dacă Webul trece la IP 6, adresele vor trece de la doi la a opta la doi la a zecea, și vor fi destule… Și frigiderul și periuța ta de dinți și S-4-ul vor avea o adresă IP6.

08. 6. „Ei” vor ști astfel cât de des te speli pe dinți, cu ce pastă, ce e în frigider și tot așa. Zurgălăii (bells and whistles and all) ? Păi cică frigiderul gol dă telefon în piață și le spune : „băi, fraților, Georgiana nu mai are bere, ia dați-i voi un mail cu un voucher bine țintit.”

08. 7. Apoi ai prea multă carne în frigider ? Gata fata, mărim rata la asigurări ca să țină pas cu riscul, ce crezi, că ne jucăm cu sănătatea ta ? Ia dă matale codul S4 să prelevăm automat rata la asigurări – oricum S-4-ul tău e deja linkat. Poți plăti cu el iii-me-diat. Iuuuubi, ca vite suntem deja cu lațul la gât, și cu cipurile autoinjectate !!! Se sparie gândul !!!

02. Pachetele de date să circule cu viteze diferite. Ai bani ? Ai pachete prioritare. Skypul nu se mai blochează… Care sunt aici zurgălăii ? Păi ți se vinde sistemul drept mare progres. Am pus, pac, etichetă pe pachetele de date ! Și desigur dacă n-ai plătit nu ți le mai distribuim. Ești pe lista neagră ? Oooochei păi atunci ți le distribuim mâine, după ce le părsuim noi bine de tot. Așa ajunge mail-ul lui iubi la tine abia mâine. Și îți mai asigurăm, pentru un mic abonament lunar, un afișaj mai țeapăn și o altă „user experience „…

02.1. Cum părsuiești mesajele ? „Pars in” pe lătinie, (parsing, distribuirea structurată a datelor, ca fiecare să aibă andrisant cunoscut și să meargă fiștecare automat, răpidi di tăt, pașol na turbinca, hopa mitică fiecare la fiecare în cutiuță) ?

02.2. Păi ia uite-te la pachețele : au o etichetă de urgență și un fel de cod de bare în cap ( ca să fie numărate, inventariate și distribuite unde vor ei după acest UI, și încă repede !). Bitul de paritate…

02.3. Nu sunt deci toate pachețelele egale (chiar dacă au aceeași lungime – șerpișori de 256 biți de obicei -). Ele sunt sau nu prioritare, astfel ca să nu stea la coadă cu toată lumea și să fie vândute ca servicii VIP. Pachetele de date VIP sunt luate primele, first class pe la cotitură – la înghesuiala din routers și la intrarea, în ordine, în calculatoare, pe unde se circulă mai greuț pentru că accesul e controlat și limitat.

02.4. De ce și cât de limitat ? Păi porțile USB nu lasă biții să intre mai iute ca 100 Mbps în routers și în plăcile mamă din servere, chiar în cele cu arhitecturi redundante și masiv paralele, de la „router farms” ale Google-ului_(FBI) din Nevada. Prin aer ai maxim WiFi cu nu’ș ce standard „n”, iar pe gigaherți ai G-4.

02.5. Gigabit Ethernet prin cabluri tip șase, de cupru, trimit maximum 1 Gbps, un gigabit pe secundă, va să zică un miliard de Ding-Dong (decizii binare, comutări în registre fiabile din măruntaiele calculatoarelor de un miliard de ori pe secundă, sau la fiecare nanosecundă hop una) sau 128 Mbps.

02.6. Mai iute se poate dar e mai scump. Cu fibra optică e chiar foarte iute și transportul pachetelor de date se face fără pierderi (reflexie totală) și rutajul, cu oglinjoare… dar fibra e scumpă. Cine are fibră o vinde ! Iar distribuitorul care ia bani de la abonați plătește chiria, distribuția, și „ultimul kilometru”.

02.7. Adică distribuitorul pune interfețele lui între sticlă și cupru și trage firișoare de cupru, ADSL ori ba, până la tine. Apoi rescrie protocolul de distribuție ca să câștige și el un ban cinstit. Orange a fost prins că înghesuia trei abonați pe același fir care „făceau atingere” că doar nu cumpărați, măi băieți, un debit simetric și garantat…

02.8. Ca să nu fii trasă pe sfoară la tine la căsuță, iubi, ar trebui să le ceri SDSL, adică symmetrical digital subscription line, mai greu de piratat, și protocol ATM cu debit garantat. Scump, dar merită : nu mai stai și aștepți pe Skype la mila lor să-ți tot traficheze accesul deja plătit.

02.9. Desigur te spionează oricum băieții de la rutaj (care au o viață foarte interesantă uitându-se la ce faci) dar asta e. Nu tragi și tu mai mult de zece filme pe zi prin bittorrents că vin la tine la ușă cu lista cum au venit jandarmii la mine la Clichy pe când lucram tare ca să-mi pun software, muzici și filme pe hard diskuri.

02.10. De arunci am rămas cu reflexul să stochez totul acasă și acum avem în total pe NAS, SAN, Time Machine și FREE, bașca iCloud plătit, Google (Adobe, Orange, Samsung) Drive, Dropbox, myPCBackup cam 20 Tbit. Cu totul avem deci, iubi ,cam douăzeci de tera(biți) (trei terabytes, aranjați redundant în RAID zero, near line.


02.11. Vreo opt milioane de poze la două secunde timp de acces, sau cam trei milioane de cărți ca text – cinci milioane ca PDF sau ebook, și abia o mie de filmulețe în HD cum am văzut noi Kon Tiki. Deci ne trebuie musai și un offline pe BluRay de 50 GB 🙂 cu douăzeci de discuri avem totul și offline, și off site, să nu se piardă 🙂 Iubi, parcă aș fi personajul acela din „noaptea de Sânziene” – învățătorul care îngropa colecția „Biblioteca pentru toți” ca să n-o ardă rușii…

02.12. Bolșevicii ne-au adus ei Cartea Rusă dar noi tot sub plapumă și Samizdat citeam pe Boris Pasternak sau „al nouălea cerc” de Soljenițin, ca să nu ne prindă… Se poate citi recenzia mea la Soljenițin de pe Amazon pentru a avea o impresie a atmosferei acelor lecturi la lumina lanternei 🙂 Asta marchează pe cititor, ca jandarmii, și portăreii, și vătafii sistemului…

Și câte filmulețe ROTM n-au dispărut de pe YouTube?

02.13. Așa suntem autonomi și mai puțin spionați, suntem boieri ce ne haiducim, muguraș drag. Și totul intră după termopane pe balcon ca să nu ne bâzâie noaptea, că face iubi al tău gaură prin zid cu Florin, și tragem binișor cabluri optice spre dormitor, cu contacte Thunderbolt HDMI din aur – că se pierd biți prin contacte proaste.

Iubi, cu inginerul tău îndrăgostit de tine de și mor, prin toată căblăria asta și pentru bibliotecile celor ce ne vor urma, copilași ori doar admiratori și cititori, avem un viitor !!!

02.14. i-Tunes s-au șmecherit ca musca la miere, și stochează în Apple Cloud doar adrese de mp3-uri nu muzici !!! De ți le dau peste tot (pe maximum cinci mașini „autorizate”) când vrei tu… Te-ai prins ? Le-ai cumpărat, și nu sunt ale tale. Ți le-ai uploadat, ți-au tras ei coperți și listuțe, Playlists, zurgălăi și stuff, dar te-au notat. Știu tot (Genius) ce asculți, pe ce mașină, etc. Și dacă nu ai root acces nu ai nici muzica, ci doar adresa ei…).

02.16. Dar de ce atâta ură de la mână pân-la gură ? Cum e cu viteza asta de rețea locală ? Pare ea mult ca bitrate, dar nu e. Video cere să scrie un ecran de cam un milion de pixeli cu pixeli adânci de șaisprezece biți fiecare, ca să „scuipe” culori „adevărate” – nu palete de 256 nuanțe de gri din care abia percepi o sutică dacă e întuneric în cameră).

02.17. Astfel, iubi a mea, totul se reduce la o cursă de „bit-rate”, viteza de împrospătare a registrelor de biți… FTP-uim pe propria rețea, sau doar FTP-uim și Time-Măchinuim în fundal, economic ? FTP-ul ăsta, (file transfer protocol) este cel mai rapid protocol de acces la toate fișierele de tip Web. E clar că ne trebuie viteză.

02.18. Am văzut cum, astfel ca rutarea să fie preferențială, există biți de rutare și părsuire… Pachetele de date relaționale (cereri de like, adrese, sunt analizate deja pe parcurs de rutiere spion inteligente. CISCO și-a făcut un renume în domeniu iar nevasta lui Miki vinde rutere inteligente de se umple de bani. Cele neinteligente sunt deja peste tot, ca zurgălăi de merchendising și troieni, deci costa zero euro…

02.19. Dacă un biet amator pirat ca iubitul tău a priceput de ce și ce mai e de furat, îți dai seama iubi ce piață avem ? Trei sferturi din staff la Microsoft și două treimi de la Google sunt români. Mai răriți băieți ca bate la ochi 🙂

03. 01. Automatismul sicofanțic, sau cum ne mai fură ei ? O soțietate stabilă iubi trebui mereu controlată din afară… Fără prințipuri degenerăm și pierim. Civilizațiile nu mor ci se sinucid. E prea mult control intern și prea mare inegalitatea dintre actorii sociali !

03. 02. Nimeni nu mai e la locul lui ! Iar asta e reușita teatrului tragicomic consensual contemporan. Am scris aici „gravat în piatră” unde cred că ne duce teatrul consensual…

03. 03. Ca să ne salvăm trebuie să ne organizăm continuu, credibil și corect, dar nu politic ci moral, împotriva puterii. Iubi, nu merge banda în soțietățile „fără soțiu”.

03. 04. Organizarea socială consensuală și antimeritocratică în lumea atee este o caricatură jalnică prin norme, variabile și supuse capriciilor, modelor și puținătății omenești, față de dogme, imuabile, și bazate pe adevărul revelat al lui Ens Realissimum. Adevărul, spune marele filosof și teolog ortodox Petre Țuțea, este revelat, pentru că Dumnezeu s-a arătat.

03. 05. Iar dacă nu e revelat el nu există !!! A reforma sistemul într-o societate „civilă” dar necivilizată, „fără Soț”, este o „soțietate” în plin animism tehnocratic, în derivă savant întreținută de adoratorii lui Satan și corporațiile vizibile mondialiste, este o iluzie ! Ceea ce trebuie reformat, sistemul întreg, este o cacocrație a plutocrațoei hemocratice, nu o meritocrație de sistem.

03.06. Iar teatrul consensual contemppran, marele circ politic și ecologic corect dar criminal cu dizidența indivizilor și neamurilor este o tragedie comică. Pâine și jocuri de circ sunt valorile ei cinice. Sclavi hrăniți gratis, cu pâine fast food, și societatea spectacolului. Panem et circenses ! Deci trebuie, ca boieri serabi să ne haiducim !!!

03. 07. Ne-am înțeles bine, iubi : nu mai citim până ce nu dormim !!! Merge banda, muguraș ! Ia uite cum mă inspiri !!! Iubi, tare trebuie să ne mai iubim !!!

03.08. Algoritmi + Structuri de date = Software. Așa se decade în mod matematico-informatic, „de la nume la număr”, cum spunea părintele Arsenie Boca.

03. 09. Progrămașe de pâră și auto-îndosariere. Dar Mai e principiul IGOG : (dacă) input garbage (atunci) output tot garbage !

4.01. Când este indispensabilă supraviețuirii între fălcile de fier ale controlului total, devine indispensabil a-i controla pe controlorii sistemului printr-o rețea deschisă ! Fierea-n păgubaș plesnească ! Cine-a furat să trăiască ! Că hoțul e cumpătat ! Și-a luat prada și-a plecat 🙂 Trăiască deci hackerii, haiducii Webului ! Și i-ai prins de coadă 🙂

04.02. Cum (și cu asta încheiem. Iubi, poate că merită să păstrezi „lecțiile” ăstea ale firii mele celei proaste, pe care atât de frumos mi le inspiri, pentru că se pot reciti când ai chef și le vei putea astfel mult mai bine și mai la obiect folosi.

04.03. Deci așa, în concluzie, totul pe Internet se notează în bazele de date Oracle, imense cum sunt, gata de „data mining” și filtrate toate, cum am văzut, de trei supercomputere Fuji (cu IBM și HP în backoffice) în „farm servers ” din Nevada.

04. 04. Serverele din ferme sunt desigur „lame” – redundante toate, pentru „data perennity”, total care (no server downtime) și verificări de coerență internă (data integrity).

04.05. Așa se face deci că și tu Muguraș, în cunoștiință de cauză mi-i iei frumușel la cătare și îi lovești haiducește taman unde-i doare : faci o identitate mai „fuzzy”, bang una în moalele capului 🙂 Pui un like aiurea, și Bang, altă falsă informație. Dacă știi cum se iese în față pe Google și dacă pui textul „sensibil” la adăpost, ca text în imagini, atunci le-ai folosit banii, roboții, le-ai complicat munca și viața și ai scăpat de verificarea lor instantanee, real time, prime time !!!

04.06. There is, Muguraș scump, no Master, nut the Master of Time. Ai fost iute la minte și aprigă la bloguit ? Bang, uite cum i-ai pus în buzunarul cel mic :-)))

Occidens, occidere est nomen tuum !

Why are they all into this orgy of murders ?

by Dr Dan Waniek, MD
All Rights Reserved
Copyright © 2011

Morris has a profound analyis : The West has committed treason : The West kills the Rest because the West traded the Christian roots for Talmudic „values”. America, Australia and the for ever „new” centuries came to life by democide, genocide, „targeted assassination”, „deletion”, „marking for death”, „listing in the death list”, large scale, and all-scale murders. Even a pen as humble as mine received death threats from Ziotrolls, which I duly reported and registered with Trusted Third Parties while I was writing for Wikipedia. I also remember an honest American soldier „serving” „his” „homeland” in Iraq. He was asked what was he doing there.

– We kill people here, Sir…

As Hoffmann showed, the Talmudists replaced the Tora, the Word of God, with the Babylon-born weired superstition, strange „gods” and the „words” of „rabbinical” „tradition”, complete with human sacrifice. But then again, for the Talmud the jew and only the jew is human, and the non-jew is a beast. This is the very paradigm of racism, coming to you in select theaters from a „race” – the only one which is not a race but an Asian-Mediterranean-European mixture. For the Babylonian sacrifice to „succeed”, the beasts (goyim) need to be consenting. That’s what Western media teaches : submit, think you are free, consume, and there it is – you are dead !

We had, in the West, a culture of life – Eternal life.

We have become, by our own choice, the seed of destruction and death.

This is called murder, and then, suicide. What a miserable exit for the West in history :

Occidens, occidere est nomen tuum !

Saint John, so close to Jesus Christ, has said it : the wages of sin is death.

Truth needs not be invented.

Only lies are invented.

And when the West lies, the Rest dies!

Whoever chooses life has Truth for life. And Eternal Life is Life in Truth.

Morris and Hoffmann seek Truth. The West will make everything, everything and I mean everything in „order” to silence them. Do not increase silence yourself, until silence becomes deafening and mortal for us all !

Cine-o îndrăgi străinii…

Să fie totul cu bine şi cu pace…

by Dr Dan Waniek, MD
All Rights Reserved

Copyright © 2010

Orbii au decis ca şchiopii să ne urască pentru că suntem români… Tot Apusul ăsta care apune tot mai mult, pe zi ce trece, acum ne împroaşcă de zor, numindu-ne tot felul de nume până la Soare Apune…

Cum vrea Dumnezeu ! Pân’la El să fim vicleni ca şerpii. Occidentalii ne-au vândut, deci şi ei vor fi vânduţi. Insulte mai mari decât îşi aduc singuri nu pot fi. Noi să ne uităm la tot ce nu poate fi vândut, adânc în sufletele noastre. La Perşani unde am fost medic de sat, se povestea încă de un bâtrân care-şi scotea cojocul pentru preceptorul austriac, zicând „Ia-mi-l. Dar sufletul n-ai să mi-l iei !”. Să urle deci americanii, cu toţi noii austrieci, cât vor… Li se vor usca gâturile până ce ne va ajunge ceva la ureche. Dară-mi-te mai jos…

Orice politician care face o politică antimondialistă este asasinat. Ia să ne uităm doar la accidentele de avion recente… Trebuie deci ca în sufletele noastre să fie ceva ce nu poate fi asasinat, nici falsificat, nici schimbat la camătă. Ori aceasta avem. Dacă ne vom uita limba, uite cum zic machidonii, „blăstem mare s’hibă-n casă”. Dacă ne vom uita firea, atunci locul firii mincinoase „arză-n pira focului”. Cine-o îndrăgi străinii…

Eu sunt bogat din naştere. Am o fire, o istorie, o limbă, un neam adevărat, pe care nu mi le-am cumpărat. Mi le-a dat Dumnezeu. Eu deci tot lui Dumnezeu îi dau viaţa, simplu şi neînfricat, chiar dacă umblă şi azi prin sate asasini de suflete năimiţi de alţi austrieci. Au crezut toţi ideologii în gogomăniile lor, ca un cap prea mic într-o gură prea mare. Dar nimeni n-a putut atinge inima neamului meu.

Este o poveste frumoasă a doctorului scriitor Vasile Voiculescu, „lobocoagularea prefrontală”. Spune totul. Apoi ce Orwell, ce Huxley ? Ian’ uitaţi-vă domniile voastre şi la Zahei. Fără acest organ sufletesc incompresibil, tainic, care mereu „bate”, suntem doar nişte şchiopi conduşi de orbi…

On Freedom of Speech

Le mythe postmoderne de l’indépendance des médias

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

À New York, lors d’un banquet, le 25 septembre 1880, le célèbre journaliste John Swinton se fâche quand on propose un toast à la liberté de la presse.

« Il n’existe pas, à ce jour, en Amérique, de presse libre et indépendante. Vous le savez aussi bien que moi. Pas un seul parmi vous n’ose écrire ses opinions honnêtes et vous savez très bien que si vous le faites, elles ne seront pas publiées. On me paye un salaire pour que je ne publie pas mes opinions et nous savons tous que si nous nous aventurions à le faire, nous nous retrouverions à la rue illico. Le travail du journaliste est la destruction de la vérité, le mensonge patent, la perversion des faits et la manipulation de l’opinion au service des Puissances de l’Argent. Nous sommes les outils obéissants des Puissants et des Riches qui tirent les ficelles dans les coulisses. Nos talents, nos facultés et nos vies appartiennent à ces hommes. Nous sommes des prostituées de l’intellect. Tout cela, vous le savez aussi bien que moi ! »

(Il s’agit, faut-il s’étonner, encore, de 25 septembre 1880. En parlant la newspeak du „progrès” et de la „démocratie”. Source: Labor’s Untold Story, de Richard O. Boyer and Herbert M. Morais, NY, 1955/1979.)

Ziotrolling-ul

Din binefacerile unui sistem constituţional 🙂

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

Like an actor wearing a mask, I come forward, masked, on the stage of the world. […] It will be for the masked philosopher to unmask the sciences and to make their continuity and their unity appear with their beauty
(The Dream of Descartes, 41, 92 n.25).

Avantajul legislaţiei aplicate adevărului istoric este imediat – desfiinţarea prin decret, ca odinioară prin soviete, a legitimării sociale a actului de căutare a adevărului. Universul discursului este dat de manufactura mondialistă, care arată legic cum se face indignarea selectivă. Altfel spus : Tonul la cântec – plutonul doi tace, noi cei de la CI vorbim.

Totuşi, vigilenţa propagandadei imperiului construit de guvernul mondial nu e niciodată superfluă. De aceea a apărut – acum 20 de ani s-ar fi zis „în mod legic” – un nou fenomen internautic, apoi mediatic în general : Ziotrolling-ul.

Acesta n-are legătură cu semiţii sau cu inamicii lor, cât are de-a face cu noua ordine mondială – aceea care combate neamurile, le pune la luptă între ele, apoi amestecă totul ca să dizolve răspunderile. Ziotrolling-ul uzează de acuza antisemită pentru a teroriza intelectual, pentru a opri cercetarea adevărului istoric, într-un cuvânt pentru a instaura ordinea grupului de interese pe care îl numim, cu un cuvânt concret, guvernul mondial.

3 Măsuri şi Contramăsuri
Cel mai mare inamic al ziotrollului este Adevărul. Nu trebuie uitat că pentru Adevăr se poate muri, iar moartea în luptă este doar un mic dar tradiţional. Este un dar din dar pentru ca aceia ce ne urmează să nu uite nici ei că trecutul a fost altfel decât cel rescris de guvernul mondial. Trecând de la tragic la comic, poate nu este lipsit de interes să se practice în „versiunea” „română” a Wikipediei un sistem de control al Ziotroll-ului, fenomen pentru care alte Wikipedii mai bine pricepute de utilizatori sau editorii ei au organizat grass-root countermeasures. Dar visez. C’était juste pour rire… 🙂

4 Concluzie
Dacă Wikipedia, un mediu favorabil Ziotrollului by design este irecuperabilă, vajnicii şi tinerii luptători pentru adevăr trebuie să abandoneze vasul, şi să se organizeze în forme alternative, mai potrivite cu apărarea în războiul larvat dar permanent contra adevărului la care se dedau păpuşarii Ziotroll-ilor.

5 O notă personală
Experienţa mea personală cu Ziotroller-ii a fost formatoare:

Mi s-a întâmplat un lucru îngrozitor. La un moment dat, minciuna şi calomnia nu m-au mai afectat, apoi nici nu m-au mai atins. Nu mi-a mai fost frică. Terorismul cel mai mare este, am priceput imediat, tocmai acela al celor care afectează a-l combate.

Un american a demonstrat, cu numărătoare în regulă, că în secolul douăzeci cele mai multe crime au fost comise de guvernele „alese” contra populaţiilor care l-au ales. „Ne-am ales” cum zicea Caragiale… Americanul a numit acest fenomen „democid„. Nu-i dau numele pentru a nu favoriza trecerea sa pe listele negre…

Filosemitismul este folosit de guvernul mondial pentru infiltrarea tuturor neamurilor cu inamicii neamurilor. N-am priceput niciodată cum poate fi cineva împotriva unui neam întreg, lăsat de Domnul în lume. Cu atât mai mult nu pricep cum poate fi cineva atât de persistent contra tuturor neamurilor. Nu pot fi, prin felul cum m-a făcut Domnul, împotriva cuiva, oricare ar mai fi acela. Sunt doar împotriva păcatelor mele. De aceea, decât fals filo-antisemit mai bine veritabil anti-filosemit !

Dane, Dane, anti-filosemitule! 🙂 M-am autodemascat! 🙂 Nu mai mi-e teamă ! Sunt liber ! Imaginaţi oare dumneavoastră toate concluziile ? Ei bine, este absolut îngrozitor ca teroarea să nu mai terorizeze… Acesta este mesajul meu către orice Ziotroll, în limbajul ceistic pe care l-am deprins fiind încarcerat în armata comunistă : Indicativul Cărarea 🙂

Ziotroll-ul e gol ! I-am văzut posteriorul ! Este mare şi gras, spân şi roşu, dar foarte moale. L-am văzut cu ochii mei ! El este tare doar prin obscuritate. Fondul de comerţ al fricii, industriei de război şi statului mondialo-fascist, se dezumflă dintr-o dată la toucher ca un balon înţepat plin de gaze care nu sunt de loc de luptă.

Imaginaţi oare dvs, iubite cititor, patetismul unei terori care provoacă haz? Ce poate fi mai tragicomic decât o glumă proastă care ne terorizează doar simţul umorului? Desigur, doar scobitoarea lui Jarry, ultima sa dorinţă

Cenzura post-postmodernă

O boală stranie, intranscendentă şi de loc imanentă

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

Cenzura este suprimarea punctelor de vedere adverse, contrazicerea principiului Audiatur et altera pars, boala oricărui sistem de referinţe bazate pe buric, într-un cuvănt necinstea intelectuală însăşi.

1 Incidenţă şi Prevalenţă
Cenzura este activitatea principală a acestei „enciclopedii” ciclopice pe care internauţii neo-Internaţionalei comuniste o numesc – cu un etimon de renume hawaiian – „Wikipedia”. Într-adevăr, Wikipedia, sub pretextul „neutralizării” punctelor de vedere – poziţie imposibil de susţinut din punct de vedere epistemologic (Dumnezeu însuşi având doar un punct de vedere, pe acela al Creatorului) – impune „stilul” grupului de interese mondialist, anti-naţionalist, şi anticreştin, care a preluat conducerea „civilizaţiei” occidentale spre zările de loc glorioase ale apusului ei.

2 Parametri funcţionali şi fiziopatologie
Un studiu cantitativ al articolelor „versiunii” „româneşti” – oricât ar fi de dorit să nu se folosească aici ghilimelele – demonstrează cât de părtinitor, de răuvoitor, şi de intens se rescrie istoria pe după perdelele de fum greu, înnecăcios, ale propagandei guvernului mondial. Această ad-hocraţie, post-postmodernă şi post-piratocratică, este activă în mod criptic, dar şi permanent manifestată prin agitaţia întreţinută de pululaţia diverselor organizaţii pseudonaţionale în solda ei, cum ar fi burghezia compreadoră, mişcarea inter-religioasă, organizaţiile non-guvernamentale, sau diversele coloane „a 5-a” încă prea slab cameleonizate.

3 Contagiozitate şi Morbiditate
Desigur, abilitatea, experienţa, penetranţa – într-un cuvând morbiditatea, sau patogenicitatea – cenzurii nu sunt de loc neglijabile. Aceasta face din lupta contra dezinformării o luptă continuă, cum trebuie să fie orice veghe. De exemplu, chiar acest articol va fi cenzurat din Wikipedia sub diverse motive. De asemenea, studiul cantitativ de la baza lui (studiu pe care autorul acestui „ciot” l-a făcut chiar acolo, editând articole) nu va fi „permis”. Astfel, în ciuda datelor sale incontestabile, articolul despre cenzură nu va supravieţui în enciclopedia „în care oricine poate contribui” (dar în care se fură de la fiecare după posibilităţi, fiecăruia după nevoi). Deoarece orice mecanism de cenzură trebuie să asigure propria „gresare” – în cazul dat, „politica de nepublicare a cercetărilor originale” – cenzura se autoperpetuează, asemea unui virus latent, chiar în organismele aşa zis independente.

4 Diagnostic pozitiv
În aşa-zisă „lume liberă” în care se gargarizau de zor „intelectualii” din solda serviciilor secrete (a căror liste nu încetează să crească) şi în plin experiment comunist, de tragică memorie recentă, George Orwell însuşi a fost cenzurat, chiar în patria sa de faimă adânc piratocratică. Autorul Fermei Animalelor scrisese :

Măcar de-am renunţa, cel puţin la prostia pe care o menţinem, cum că am fi apărat cumva libertatea împotriva fascismului ! Căci dacă libertatea mai înseamnă ceva, atunci ea înseamnă dreptul de a spune masselor ceea ce ele nu vor să audă…

Orwell şi-a văzut, poate e uşor să ne imaginăm cu câtă tristeţe, propria sa Prefaţă amputată de paragraful de mai sus. Abia douăzeci şi şapte de ani mai apoi, în 15 septembrie 1972, The Times Literary Supplement a primit aprobarea de a include acest fragment. Wikipedia germina deja în minţile celor care concep cenzura post-postmodernă, aceea bazată exclusiv pe dezgust, poluare şi inundaţii triviale când nu sunt direct poluţii.

5 Tratament
Tratamentul, ca în orice boală contagioasă, vizează în primul rând prevenţiunea. Ironia din perfidia subjacentă cenzurii este că ridicolul ei nu ucide decât discernământul. Astfel, „hrăniţi” doar cu înlocuitori, dezgustaţi, trivializaţi, şi neutralizaţi, chiar şi agenţii cei mai activi în mod natural, tinerii, în perioada crudă în care au deplinătatea resurselor sufleteşti, sunt atacaţi fără milă, şi decondiţionaţi, apoi demoralizaţi, până ce devin „constructori conştienţi ai viitorului comunist” ce le atârnă în faţă. Altă aceeaşi Mărie sub altă pălărie! De altfel, Benjamin Franklin, într-un act de luciditate de loc masonică, a scris despre libertatea presei că este garantată doar celor care au o presă

6 Concluzie şi prognostic quo ad vitam
Discernământul însă nu poate fi anihilat, deoarece el are obiceiul să reînvie, hrănit, cum este, de smerenie. Iar dreptul, domnilor cenzori, este nu ceva ce se acordă, ci tot ceea ce nimeni nu poate lua ! Dumnezeu însuşi se abţine!