Arganizațiâ :-)))

Imagine

– Zdraz Vitium tavarșî ! Amu di-om săvârșâ cu ghinie kanfierînț în iest damu kulturâ den Kalhoz Horgankâ, za lukră pragres ăkadiemik saviețkavo năucă…

Sivadniă ghiespră Tio Râia ivăliuțiăi maimuțâi : Vilicâ tavarș Staliîn skazal că uomui uo maimuțâ șie gândieștî.

(Staa Liân, Staa Liân)
(dând dien gurâ)
(șâ dând dien labie poc tatadată)

– Sifili niști ! Lasați pi tavarș di lă Raion sâ grăiaskâ dakladul… Da șie vriei matali dân fundu salii sâ vorovoști?

– Amu io stau strâmb șî kitiăsc : păi uo fi ghini sâ gând iască maimuțâlie în loc sâ si chituliaskâ ? C-o fi șiașâ osânditâ la multi păruieli. Șâ Pâlituri… Apăi vorbâ șeiă, din bielșug… Apăi tavarșî Antonî Sâghieieviciu Pavlovă o zâskâi îi mai ghini șâ mai iuti din hiri di-ei riefliecsâ di-a grieptu la pălitură. ivaliuță kak rivaliuță skăzal Ghiegăl. Darvină i Gakslieiă pusâ la viedieră ikanamii fankțianalnâi dâ-i dzâcie pragries, niet intielighientâi dizaiăn.

– Grajdanin Dan Armandovici, țâniețâ-vă gură câ șânie Limbăr lungă arie șânși ani va săpa la sarie. Skazal dakmu kak rumânskâi Marșâl Fașistâ dușmanâ savețkavă Nărod. Șâkă vâ ardiniez sâ trieșăși Prutâ. Apâi oțâ trieșâ voi Dnistră kân moi vidie șafâă șâ apăi dinkalâ die șantâști pânlă laku undiș duși Mutu iapâ. Ș-apăi Grajdanina Waniekovă i dietâi n-or fi ghini dak’raionu vâ trimiti în dieligațâi v Kazahstană.

– Cum o dia Domnu !

– Da șie vorbâ skăpărârț den paza gurii, tavarș prafiesăr ?

– D’amu oi dzâce, sakătiesku pă duos, kă-i maimuțâ invaliuță kâtră cilaviec !

– Nazat ! Pașol na turbinkă, vidmă ! Milițâi, arestavani ! Batigarzi, striliati ! Niet ! Ni striliati tavarșî ! gumaniciskiă tratație ! Katiușâ, Katiușâ, șâ kălușâ pân-ân gâtiță ! Șânșâ anii sâ sâpie la sarie kă limbăr prilungă ari !

Huo Agentră impieralizmâ răhmânii, Huo samavaliniăk rămnizațâi, nievalnik grajdanie ! Ptiu kultiur!

S-o spart șiedânță șâ kankluziă pișat la praciesâ cuvântielnik : dușmanâ Kamsamaliețkava Pravda idintifikațâ na kanfierînț Năucă patamuștă kak Vladimir Ivanăvâtiu skăzal, inamikâ klasă pralietarâi nikagda dormită kakda grajdaninâ nessun treazâ !

(Uraaaaaa !)

“Dişteptarea culturii moldoveneşti îi pornitî pi drumu nădejnic “… VIDEO

Fântâna

Duși cu tieleguța rusnakofilii ! Li trajim uo laviturâ di asândâ ?
:-)))))))
Cuvintelnic – un fiel di dicţionar, cu multi cuvinti, din cari oaminii înţeleji şi ei şi pot.
Miere – Lichid gros, dulşi, transparient, produs di albini or poami căzuţi din măr.
Khilot – Nălbituri purtaţi pişti … ruşini or băiet conduşi aerofloturili.
Divină – Fătuci drăguţi din icoani; fătuci drăguţi şi din afara icoanilor; poati hi şi fătuci cari îi acuzați di băiat că a rămas bortoaşi;
Pălitură – Lovituri pi spinări; di osândi ca la ȚSKA Moscova or forişici cari şi-o pierdut sieva.
Păpuşi – Jucăreli pentru bebiluşi or opinşilii fari câlcâi, di caşi, picari i-o dat fimeia nieputinciosului scriitor al cuvintelnicului.
Batigard – Străjer; băiat tuns la chelii, cu minti multi, cari apari pi şiniva di bătăi; atenţii, nu reuşeşti întotdiauna!
Perji – Poamili din pruni; dicoraţiuni-mozaic pi material moali, di calitatia cuvintelnicului.
Piron – Şuruboi cari şi bati cu şocanu or locu undi trag în gări trenurili.
Tratat – Băiat cari daci vini în bătături la tini îi dai o vodici sau pajini di hărtii pi cari tovarăşii domnului siecretar general al PCM Veronin vor să-l scrii în moldovineşti cu asupritorii di peşti Prit, cari vor să-i romanizezi cu forţa şi cari se va siemna la paşti. La Paştii Cailor.
Dobitoc – Poati fi şi animal – bou, măgar or alşiva din bătături; cretin, idiot, tiembiel ca şel pi cari l-au pus kaghiebiştii di la Moscova să faci cuvintelnic între români.

Pravila lui Vasile Lupu, Iași, 1646

Splendid ! Împărătește ! Continuitatea Leges Bellagines :

Stema lui Vasile Lupu

Drept aceaia și al nostru prea luminat întru creștinătate și dirept întru credință Ioan Vasilie Voevoda, Domnul și Biruitoriul Țărâi Moldovei,

urmând urma celor buni și înțelepți domni, socotind neputința și slăbiciunea acestui loc și împuținarea izvoarălor svintelor scripturi și altor învățături și cunoscând nevoia ce va veni și scădearea asupra oamenilor, ce vor fi lăcuitori în Țara Moldovei,

fiind fără învățătură, vor fi de pururea însătați și lipsiți ca și cum are fi într-un loc secetos fără de apă, și mai vârtos vădzând nedreptățile și asuprealele mișeilor carele fac cei neînvățați și neînțelegători, diregătorii și giudeațele de pre la toate scaunele Moldovei, drept aceaia cu multă osârdie s-au nevoit Măria Sa de-au cercat pre multe țări,

pănă l-au îndireptat Dumnedzău de-au găsit oameni ca aceia, dascali și filosofi, de-au scos den cărți elinești și lătinești toate tocmealele ceale bune și giudeațele celor buni creștini și svinți împărați, carile ca o lumină lumineadză

și arată tot lucrul celor întunecați și proști și neînvățați ca să cunoască strâmbătatea tuturor și să giudece pre direptate: carele să cheamă acmu Pravilele împărătești.

Pravila lui Vasile Lupu

Aceastea înțelepciuni și aceastea învățături ne-au dat și ne-au lăsat noo tuturor rodului românesc, ca să ne fie noo de pururea izvor de viiația în veaci nescădzut și nesvârșit.

Pravila lui Vasile Lupu, Iași, 1646.

Părintele nostru Justin a plecat drept la Domnul !

Concedat Laurea Laudi

A plecat la Domnul părintele nostru Arhimandrit Justin Pârvu, de la Sfânta Mânăstire Radu Vodă !

Dumnezeu să-l primească printre ce Drepți (Justus, Justinus) ai Lui.

Părinte bun, du rugăciunile noastre Sfinților Închisorilor și ajută-ne să îndreptăm sufletele noastre în duhovnicie dreaptă ca flacăra candelei și ca sufletul tău !

Cu crini în suflet și sub epitrahil !

image

Parentalia

Înainte de Sânziene, când se deschid cerurile. Înainte de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava…

„Nu ne vom lepăda de tine, iubită Ortodoxie! Nu te vom minţi pe tine, Cinstea cea predată (nouă) de Părinţi! Nu ne vom îndepărta de tine, Maică – Bună-Credinţă.”

„În tine ne-am născut, în tine trăim şi în tine vom muri! Şi dacă vremea o va cere, vom muri pentru tine de mii de ori!”

(Sfântul Iosif Vriennios)

Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită, şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte.

<a href="http://youtu.be/wAu-9f6yAvg"Svetilna/luminânda

Roots of Life : Iekur fégato, Ficatul… the Liver, le Foie

Beef liver.
Beef liver. (Photo credit: This Year’s Love)
Liver of a sheep, visceral aspect 1 left lobe,...
Liver of a sheep, visceral aspect 1 left lobe, 2 right lobe, 3 caudate lobe, 4 quadrate lobe, 5 hepatic artery and portal vein, 6 hepatic lymph nodes, 7 gall bladder (Photo credit: Wikipedia)
Anatomy of the biliary tree, liver and gall bl...
Anatomy of the biliary tree, liver and gall bladder (Photo credit: Wikipedia)
English: Lobes of liver
English: Lobes of liver (Photo credit: Wikipedia)

800px-Piacenza_Bronzeleber

The bronze liver of Piacenza : names of Gods in sectors of the inferior aspect.

The aptly named Liver, from live, vital, maker of blood, covered in tale-tell membranes, vallonated, and mysterious in configuration, is the Gate of Gods, and the organ of true vision ( Annick de Souzenelle, Le symbolisme du corps humain ). SEMI caved is a syllabic reversal ( SYRE ) of ved-ca followed no doubt by metathesis and an initial digamma of ve-cad ( vve-cad > fe-cad ) in Yehuda Levy’s vision of  Hebrew is Greek,

Italian propietary
Iekur fegato
A case referred for living donor evaluation. T...
A case referred for living donor evaluation. The scan is performed by a multi-detector row computed tomography. The post-processing is done by the interpreting radiologist, Dr. I-Chen Tsai. The picture shows an unusual variation of hepatic artery. The left hepatic artery supplies not only left lobe but also segment 8. The anatomy makes right lobe donation impossible. Even used as left lobe or lateral segment donation, it would be very technically challenging in anastomosing the small arteries. (Photo credit: Wikipedia)

A, Etymology

fégato ( ITAL )

ficao ( SARD )

fécato ( NAPO )

fégat ( ROMG )

feghet ( BOLO )

figà ( VENE )

fédigo ( RMSC )

fétigo ( RMSC )

fidig ( PIEM )

fidegh ( LOMB )

ficàtum Jecur ( ITAL )

fedges ( PROV )

feie ( OFRA )

foie ( FRAN )

figado ( PORT )

higato ( SPAN )

ficat ( DARO )

< Sweet taste of swine liver ? ( Delâtre ) or „enggraissé aux FIGUES” – fattened ( Littré )

cf. sykoti ( HELL ) and sykon ( HELL )

cf yakrt ( SSKT ), > ficàtum Jecur ( ITAL )  figo yakrt figurat ?

( Courtesy of Francesco Bonomi – Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana
Tutti i diritti riservati Copyright 2004-2008 )

HERNIA (LATI), MARUNTAIE (DARO) < HARU (ETRU)

HARU (ETRU) < gher-, ghor-na, „bowels, entrails” (PIEU)

The first element of the word haru_spex originates ultimately in

Proto-Indo-European gher-, ghor-na, „bowels, entrails„,

from which Latin hernia, „protruding viscera”, and hira, „empty gut”, also derive.

The second part of the word haru_spex, „observer„, is related to the Latin verb spicio, spicere, spectus, „watch”.

B. Ancient Babylonian hepatoscopy

( From 8000 INSC over 1200 years, starting around 1500 BC )

List of images in Gray's Anatomy: XI. Splanchn...
List of images in Gray’s Anatomy: XI. Splanchnology (Photo credit: Wikipedia)

The Babylonians were famous for hepatoscopy.

This Babylonian practice was mentioned in the Book of Ezekiel 21:21:

„For the king of Babylon stands at the parting of the way, at the head of the two ways, to use divination; he shakes the arrows, he consults the household idols, he looks at the liver.”
The liver was considered the source of the blood and hence the base of life itself.

From this belief, the Mesopotamians deemed the liver of special sheep the means to discover the will of the gods. The priest, called a bārû, was specially trained to interpret the „signs” of the liver and a monumental compendium of omens was assembled called the Bārûtu.

The Bārûtu, the “art of the diviner,” is a monumental ancient Mesopotamian compendium of the science of extispicy or sacrificial omens stretching over around a hundred cuneiform tablets which was assembled in the Neo-Assyrian/Babylonian period based upon earlier recensions.[1]:46

At the Assyrian court, the term extended to encompass sacrificial prayers and rituals, commentaries and organ models.[2]:619–620

The ikribu was the name of collections of incantations to accompany the extispicy.

The bārûtu’s extant predecessors date back to Old Babylonian times with the liver models from Mari (pictured right) and where the order of the exta were largely fixed.

The task of the bārû, or diviner, was summarized as

lipit qāti hiniq immeri naqē niqē nēpešti bārûti,

“the ‘touch of hand’, the restriction? of the sheep, the offering of the sacrifice, the performance of extispicy.”[3]:23

This required elaborate ritual purity, achieved through

washing hands and mouth,

donning fresh clothing,

placing tamarisk and cedar into the diviner’s ears,

anointing and fumigation with sulfur[3]:29 –

all measures to avoid the outcome of the apodosis lā ellu niqâ input,
“an unclean person has touched the sacrifice.”

The autopsy then proceeded in a counter-clockwise direction, beginning with the liver, the lungs, then the breastbone, vertebrae, ribs, colon and finally the heart.

Contents

1,0 The Text of the bārûtu
1.1 The Parts of the bārûtu
1.2 The Copyists of the bārûtu
1.3 The References on bārûtu

1.0 The text

The work is particularly difficult to interpret due to the extensive use of graphemes, but included an estimated 8,000 omens.[2]:620

These were the accumulation of a millennium and a half of observations of political, social and private events and the divinatory signs that accompanied them but bereft of their chronological context or other identifying marker and stylistically posed in the form of a prediction.

Occasionally, an attribution is made to a king, but it is inevitably archaic:

„Omen of Šarru-kīn whose troops were shut in by a rainstorm and exchanged weapons among themselves” (padānu tablet 4),[4]:193

“Omen of king Amar-Su’ena, who was gored by an ox, but died from the bite of a shoe” (padānu commentary),[4]:244

“Omen of king Tiriqqan, who in the midst of his army took flight” (pān tākalti tablet 6),[4]:351

“Omen of king Rimuš, whom his courtiers killed with their seals” (pān tākalti tablet 13),[4]:394 or

“Omen of the Apišalian, whom Narām-Sîn captured by tunnelling.”[5]

Some of the signs are identified as pitruštu, “ambiguous,” or by another „wild card” niphu, „unreliable,” while others echo modern concerns, šatammu ekalla imallalu, “the accountants will plunder the palace!”[4]:332

Some predict the weather: enūma lullik šamū ikallâni, “whenever I want to go out rain will stop me.”[4]:360

Some give quite specific predictions, edû rākib imēru irruba, “a famous person will arrive riding on a donkey,”[4]:462 while

others are vague, ina ūmi rūqi rigmu, “long-term forecast: lament.”[4]:349

Some predict li’ibu-, masla’tu- or qūqānu – disease or other disorders:

“If the pleasing word is split above and below: the man’s teeth will come loose.”[4]:62

The majority of the omens, however, concern royal and military affairs.

1.1 The parts of the bārûtu

The barūtû is divided into ten “chapters” (summarized in the table below), each dealing with a different aspect of entrail divination, but predominantly concerned with the examination of the

ṭuppu ša ilī, the „tablet of the gods,” or
the liver ( amūtu ) .[6]:98

The Babylonian and Assyrian versions vary slightly in arrangement due to the Babylonian predilection for sixty line tablets.[1]:52

Cuneiform    Akkadian    Name    Subject[7]    Tablet count[2]:620
1. BE GIŠ.DAL    šumma išru    The „fetlocks” (kursinnu) or „thighs”?    Also includes
KIŠIB.MEŠ ( kunukkū ), the „seal (impression)” = vertebrae,
KAK.TI, the rib cage, najabtu, the floating ribs or cartilages and
GAG.(=KAK.)ZAG.GA ( kaskāsu ), the breastbone[1]:46–47
2. BE ŠÀ.NIGIN    šummatirānu    The „intestines”    Parts of the sheep other than the liver and lungs, and includes the coils or convolutions of the sacrificial animal’s colon and the kidneys (BIR)[1]:50–51    8
3. BE NA    šummamanzāzu    The „presence” or „station”    The liver examination commences with the groove or reticular impression on the liver’s lobus sinister, known as the
IGI.BAR or
KI.GUB ( naplastum ),
in the Old Babylonian period [6]:99
5, BE GÍR    (šummapadānu)

The „path”    Another groove on the liver’s lobus sinister, the abomasal impression on the ventral lobe perpendicular to the „station”. A series of obscure features of the facies visceralis consisting of twelve subsections:
NÍG.TAB ( maṣraḫ naṣrapti ),
the „dyeing vat” or „crucible” (lesser omentum? on the ventral lobe)
KA.DÙG.GA ( pû ṭābu ),
the „pleasing word”
KALAG ( danānu ), „strength”
(abomasal impression)
ME.NI/KÁ.É.GAL ( bāb ekalli ),

„palace gate” (umbilical fissure)[8]
SILIM ( šulmu ),

„well being” ( lobus quandratus )[6]:101
GÍR 15 ZÉ ( padān imitti marti ), „path to the right of the gall-bladder”
GÍR 150 ZÉ ( padān šumēl marti ), „path to the left of the gall-bladder,”

a groove on the lobus dexter of the liver
ŠUBAŠ.TE/ŠUB-(GIŠ)GU.ZA ( nīddi kussî ),

„base of the throne” ( impressio renalis? )
6. BE IGI.TÙN    ( šumma pān tākalti )
The „front of the pouch”

NE MU ( uncertain meaning ),

TÙR (tarbaṣ), „cattle fold” and kiṣirti, the „ridges”
MÁŠ (ṣibtu), „increase” (mammillary process)
DU8 2, 30, the „left fissure” (processus papillaris),

ZI 150 ( tīb šumēlim ) the „left rise”
and tīb šāri „rise of the wind”
Ni-ri (nīru), „yoke” ( omasal impression ) [4]:267ff
7. BE ZÉ    šumma martu    The „gall bladder”

Divided into the

“tip” (appu),

“top” (rēšu),

“middle” (qablu),

“bottom” (išdu),

“narrow part” (qutnu),

andmaṣrahu or cystic duct.

8. BE ŠU.SI    šumma ubānu    The „finger”    The „head of the liver,” the caudate lobe or caput iecoris on the left side of the liver, which was subdivided into the regions:
the „land” (KUR),
the „median area” (ṣēr bīrīti) and
the „palace” (ekallu)
9, BE GIŠ.TUKUL    šumma kakku    The „weapon” or „fortuitous markings”    A small piece of liver tissue that sticks out in the form of a club or peg[4]:48–51
10. BE ḪAR(=MUR)    šumma ḫašu    

The “lungs”[9]    Including the ‘middle finger’ (ubān hašî qablītu), or the accessory lobe of the right lung, and the “cap” (kubšu), or apical lobe? of the lung[10]
11. BE mul-ta-bil-tum    šummamultābiltu    „Analysis”, i.e., the “one who interprets”    Treats with the rules of association, ambiguous signs, extraordinary appearances and the šumma amūtuomens, for the liver as a whole[3]:36–37    17

File:Tablet bowels sheep Louvre 6033.jpgClay tablet representing the bowels of a sheep. The inscription reads: „Left and right meet on the right, and meet an end here”, in the Louvre.

Commentaries exist for each part to elucidate the esoteric character of the omens, called NÍG.PÀD.DA ( mukallimtu ), typically bringing together omens with similar protases from each chapter.[4]:31

Excerpts or corpendia were written to make the manual more user-friendly, such as that known as KAR 423 after its primary publication reference, and it was these truncated versions of the omens that seem to have been consulted during the actual divination process.

The dub ḫa.la tablets record observations derived from scholarly debates relating to the behavior of sacrificial lambs before and during the ritual and there were also “orientation tables” in the form of extispicy models (example pictured left) and interpretive grids to assist with the training of bārû.[11]

1.3 The copyists

The compendium seems to have been under progressive editorship as witnessed in correspondence of the senior diviners under Esarhaddon, Marduk-šumu-uṣur, Naṣiru, and Tabni, who collectively advised the king that

The series should be rev[ised]. Let the king command: two ‘long’ tablets containing explanations,

or antiquated words should be removed, and two tablets of the haruspices’ corpus should be put (instead).[2]:618–619

In 647 BC, at least 135 writing boards of bārûtu were expropriated from private collections, many from Bīt Ibâ, the subject of a Babylonian revolt.

Captive scribal labor was employed at the Assyrian capital to contribute to the local material assimilated from older libraries such as those of

Nabû-zuqup-kēnu, who was recorded as the copyist of a manzāzu commentary dated to 704 BC, from Nineveh.[2]:619

Nabû-ušallim, son of Nabû-pašer, was a bārû whose name appears on the colophon of one mukallimtu, and an individual by this name is known from amongst the authors of

divinatory queries, or tamītu, during the Neo-Assyrian period.[2]:620

By the late Hellenic period, the text of the series had beckme more ossified as astrology superseded extispicy as the preferred method of divination.

Exemplars include pān tākalti tablet 6, copied by Anu-aha-u šabši in 180 BC, Uruk, and

pān tākalti tablet 15 copied by Itti-Marduk-balāṭu, son of Ša-našī-šu, from late Babylonian Sippar.

The liver was divided into sections with each section representing a particular deity.

The Nineveh library texts name more than a dozen liver-related terms and before cuneiform writing was even deciphered, hints of the existence of Babylonian hepatoscopy were recorded in the Bible.

One Babylonian clay model of a sheep’s liver, dated between 2050 and 1750 BC, is conserved in the British Museum.[1]

The model was used for omen divination which was important to Mesopotamian medicine.

This study was carried out by priests and seers who looked for signs in the stars, or in the organs of sacrificed animals, to tell them things about a patient’s illness.

Wooden pegs were placed in the holes of the clay tablet to record features found in a sacrificed animal’s liver.

The priest or seer then used these features to predict the course of a patient’s illness.

Haruspicy was part of a larger study of organs for the sake of divination, called extispicy, paying particular attention to the positioning of the organs and their shape.

There are many records of different peoples using the liver and spleen of various domestic and wild animals to forecast weather. There are hundreds of ancient architectural objects, labyrinths composed of cobblestones in the northern countries that are considered to be a model of the intestines of the sacrificial animal, i.e. the colon of ruminants.

C. Etruscan haruspicy

The Etruscans were also well known for the practice of divining by the entrails of sheep.

A bronze sculpture of a liver known as the „Liver of Piacenza”, dating to around 100 BC, was discovered in 1877 near the town of Piacenza in northern Italy.

It is marked with the name of regions assigned to various deities of Etruscan religion.

In Etruscan mythology, Tarchon and his brother, Tyrrhenus, were culture heroes who founded the Etruscan Federation (or League) of twelve cities, the Dodecapoli.

One author, Joannes Laurentius Lydus, distinguishes two legendary persons named Tarchon, the Younger and his father, the Elder.[1]

It was the Elder who received the Etrusca Disciplina from Tages, whom he identifies as a parable.

The Younger Tarchon fought with Aeneas after his arrival in Italy.

The Elder Tarchon was a haruspex, who learned his art from Tyrrhenus, and was probably the founder of Tarquinia and the Etruscan League.

Lydus does not state that, but the connection was being made at least as long ago as George Dennis.[2]

Lydus had the advantage in credibility, even though late (6th century AD), of stating that he read the part of the Etrusca Disciplina about Tages and that it was a dialogue with Tarchon’s lines in „the ordinary language of the Italians” and Tages’ lines in Etruscan, which was difficult for him to read. He relied on translations.

In Virgil’s Aeneid, Tarchon, king of the Tyrrhenians, leads the Etruscans in their alliance with Aeneas against Turnus and the other Latian tribes.[3]

The legend fits well with Lydus’, as this Tarchon must been the younger, dating him to the century immediately after the Trojan War.

Nothing in the archaeology of Tarquinii and the other cities of the league contradicts these legends, as they were all founded in Late Bronze Age/Early Iron Age contexts; i.e., in one round number, about 1000 BC.

The legends indicate that Aeneas was not an Etruscan, that he arrived in an already existing Etruria, and that it is to be dated to before the Trojan War.

Dodecapoli

The Dodecapoli is:

Ancient/ Modern

Aritim/ Arezzo
Kisra/ Cerveteri
Clevsi-n/Clusium/ Chiusi
Curtun-a/ Cortona
Perusna/ Perugia
Pupluna/ Populonia
Tarχuna/ Tarquinia-Corneto (named after Tarchon the Younger)
Vatluna/ Vetulonia
Velathri/ Volterra
Velzna/ Orvieto
Velχ/ Volci
Veia/ Veio (an archaeological site)

Rusellae/ Roselle is incorrectly considered to have been part of the league by some modern authors.

Likewise, since Vipsul/ Fiesole was probably founded in the 9th-8th century BC and the Dodecapoli was founded by the Lydian brothers, Tyrsenos and Tarchon, who are both assumed to have lived in the 11th century BC, it is impossible that Vipsul was part of the league.

1.4 References

^ Lydus, Joannes Laurentius. „2.6.B”. De Ostentis.
^ Dennis, George; William Thayer (Editor) (1848, 2009). „Chapter XIX Tarquinii – The City”. The Cities and Cemeteries of Etruria. London, Chicago: John Murray, University of Chicago. p. 372 Note 5. Retrieved 24 June 2009.
^ Book VIII.506, 603; X.153, 290; XI.727, 746

The art of haruspicy was taught in the Libri Tagetici, a collection of texts attributed to Tages,

a childlike being who figures in Etruscan mythology, and who was discovered in an open field by Tarchon; the Libri Tagetici were translated into Latin and employed in reading omens.

Around 1900, a professor of anatomy, Ludwig Stieda, sought to compare this artifact with a Mesopotamian one dated to a millennium earlier.

If the Etruscans originated in Anatolian Lydia, as Herodotus suggested, haruspicy would have been among their inheritance from the Luwian heirs of the Hittites.[citation needed]

The continuity of the Etruscan tradition among the Romans is indicated by several ancient literary sources, perhaps most famously in the incident related by Suetonius [2]

in which a haruspex named Spurinna warned Julius Caesar to beware the Ides of March.

D. Roman haruspicy

The emperor Claudius was a student of the Etruscan language and antiquities, and opened a college to preserve and improve their art, which lasted until the reign of Theodosius I, the Christian emperor who dismantled the last active vestiges of the traditional state cult.[citation needed]

Further evidence has been found of haruspices in Bath, England where the base of a statue dedicated by a haruspex named Memor.[citation needed]

See also

Anthropomancy
Augur
Auspice
Notes

^ BM WA 92668.
^ Suetonius, Divus Julius 81.
References

Walter Burkert, 1992. The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age ( Thames and Hudson ), pp 46–51.
Derek Collins, „Mapping the Entrails: The Practice of Greek Hepatoscopy

American Journal of Philology 129 [ 2008 ]: 319-345
Marie-Laurence Haack, Les haruspices dans le monde romain

( Bordeaux : Ausonius, 2003 ).
External links

E, 1911 Encyclopædia Britannica, Volume 13 article on Haruspices

Wikisource has the text of the 1911 Encyclopædia Britannica article Haruspices.
Haruspices, article in Smith’s Dictionary of Greek and Roman Antiquities
Figurine of Haruspex, 4th Cent. B.C. Vatican Museums Online, Gregorian Etruscan Museum, Room III
See also Haruspex on Wikipedia, and our 1911 Encyclopædia Britannica disclaimer.
HARUSPICES, or Aruspices (perhaps “entrail observers,”

cf. Skt. hira ( SSKT ), Gr. χορδή ( HELL ) ), a class of soothsayers in Rome.

Their art (discipline ) consisted especially in deducing the will of the gods from the appearance presented by the entrails of the slain victim .

They also interpreted all portents or unusual phenomena of nature, especially thunder and lightning, and prescribed the expiatory ceremonies after such events.

To please the god, the victim must be without spot or blemish, and the practice of observing whether the entrails presented any abnormal appearance, and thence deducing the will of heaven, was also very important in Greek religion.

This art, however, appears not to have been, as some other modes of ascertaining the will of the gods undoubtedly were, of genuine Aryan growth.

It is foreign to the Homeric poems, and must have been introduced into Greece after their composition. In like manner, as the Romans themselves believed, the art was not indigenous in Rome, but derived from Etruria.[1]

The Etruscans were said to have learned it from a being named Tages, grandson of Jupiter, who had suddenly sprung from the ground near Tarquinii. Instructions were contained in certain books called libri haruspicini, fulgurales,rituals.

The art was practised in Rome chiefly by Etruscans, occasionally by native-born Romans who had studied in the priestly schools of Etruria. From the regal period to the end of the republic, haruspices were summoned from Etruria to deal with prodigies not mentioned in the pontifical and Sibylline books, and the Roman priests carried out their instructions as to the offering necessary to appease the anger of the deity concerned.

Though the art was of great importance under the early republic, it never became a part of the state religion. In this respect the haruspices ranked lower than the augurs, as is shown by the fact that they received a salary;

the augurs were a more ancient and purely Roman institution, and were a most important element in the political organization of the city. In later times the art fell into disrepute, and the saying of Cato the Censor is well known, that he wondered how one haruspex could look another in the face without laughing ( Cic. De div. ii. 24 ).

Under the empire, however, we hear of a regular collegium of sixty haruspices; and Claudius is said to have tried to restore the art and put it under the control of the pontifices. This collegium continued to exist till the time of Alaric.

See

A. Bouché-Leclercq, Histoire de la divination dans l’antiquité (1879-1881); Marquardt, Römische Staatsverwaltung, iii. (1885), pp. 410-415;

G. Schmeisser, Die etruskische Disciplin vom Bundesgenossenkriege bis zum Untergang des Heidentums ( 1881 ), and

Quaestionum de Etrusca disciplina particula ( 1872 );

P. Clairin, De haruspicibus apud Romanos ( 1880 ). Also Omen.

↑ The statement of Dionysius of Halicarnassus (ii. 22) that the haruspices were instituted by Romulus is due to his confusing them with the augurs.

Transplantul nostru. Iartă-ne, Doamne ! Slavă Ție ! 

Nice 🙂

rougejaunebleu

Soțul meu este transplantat de ficat de aproape cinci ani.Este transplantul nostru pentru că eu am insistat să se facă.
Zilele astea se vorbește extrem de mult despre imoralitatea transplantului de organe. Cum e și normal, de altfel.
E vremea organelor. Când organele omului fac mai mult decât omul. Ce nume poartă aceste vremuri ?
Recent (?) s-au aflat două lucruri extrem de mari :
1. Că atunci când i se prelevează organele „mortului” acesta plânge. Sunt câteva mărturii ale doctorilor chirurgi în acest sens ;
Cum că organele omului sunt moarte dacă omul e mort ; Că organele i se pot preleva numai unui om viu. Ținut în viață numai de aparate (dar cine știe…). Însă de unde știm că acesta nu s-ar trezi peste luni, ani ? Dar mai ales omul PLÂNGE când i se prelevează aceste organe !

Asta am aflat recent, acum câteva luni.

2. Că…

Vezi articolul original 762 de cuvinte mai mult

Despre sarcina mea

Fain scris !

rougejaunebleu

M-am gândit să încep să scriu câteva articole despre a fi părinte („parenting”) şi despre cum trăiesc eu ceea ce mi se întâmplă acum ca mamă.

Şi ca introducere în subiect am să încep cu începutul, şi anume cu sarcina mea.

Iar apoi vreau să continui cu naşterea fiului meu.

Și mai apoi, vă voi amuza cu părerile mele despre importanța unei bune informări asupra creşterii cât mai sănătoase a nou-născutului – ilustrând povestea mea și cu unele greşeli ale părinților noştri așa cum le-am înțeles acum (greșeli făcute din neştiință, din bune intenții).

Poate că tot ce scriu va fi de folos câtorva viitoare mămici.

Ştiu că eu, una , am citit în timpul sarcinii despre multe întâmplări ale mămicilor care au născut recent şi am cules astfel câteva informații din experiențele lor, care mi-au fost de un real folos.

De născut, se naşte de când lumea.

Doar aşa…

Vezi articolul original 962 de cuvinte mai mult

De ce nu am semnat – Mitropolitul Ierotheos Vlahos. Traducere integrală

Bucovina Profundă

De ce nu am semnat – Mitropolitul Ierotheos Vlahos. Traducere integrală

image

”De ce nu am semnat”
Mitropolitul Ierotheos Vlahos, de Nafpaktos și Agios Vlasios:

S-au publicat diferite comentarii referitoare la poziția pe care am avut-o la Sfântul și Marele Sinod față de textul intitulat: ”Relațiile Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine”. Unii scriu că nu l-am semnat, alții că l-am semnat cu rețineri, iar alții că l-am semnat pur și simplu.
Prin această declarație a mea confirm că într-adevăr nu am semnat acest text și că, în plus, mi-am exprimat reținerile față de textele ”Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană” și ”Taina Nunții și impedimentele la aceasta”, la anumite puncte pe care le-am dezvoltat în intervențiile mele din timpul sesiunilor Sinodului.
Mai ales cu privire la primul text menționat, ”Relațiile Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine”, vreau să spun că, într-adevăr, nu am semnat, și aceasta după o…

Vezi articolul original 1.243 de cuvinte mai mult

Despre schimbarea mea şi dorul de acasă.

rougejaunebleu

Mă gândeam aşa, că acum, după patru ani de când nu mai e mama, nu mai îmi este dor de „acasă” cu-adevărat.

Când mi-e dor de „acasă”, mi-e dor de fapt de Motru, oraşul meu, aşa cum era el acum câțiva ani. Nu de cum e el acum.

Mi-e dor, de fapt, de oameni, aşa cum erau ei odinioară, parcă mai buni. Mama era echilibru tuturor celor din jurul nostru.

Şi acum mi-e dor de ei, desigur. Dar nu mai e ca altădat’. Unii s-au schimbat…
Poate aşa e normal.

Şi eu m-am schimbat. Ultimii patru ani au fost deopotrivă cei mai grei, cu multe bucurii, unele noi în viața mea, şi care mai de care mai surprinzătoare, dar şi cu multă suferință intensificată. Suferință la fel de binevenită căci asta mi-a mai spălat din păcate. 😊

Suferința asta se mai traduce prin faptul că ea mi-a grăbit puțin formarea…

Vezi articolul original 449 de cuvinte mai mult

Falsul conflict între generații.

rougejaunebleu

Auzeam pe cineva zilele astea cum că observă că spre deosebire de anii trecuți acum avem o societate civilă mai puternică.

Așa este, și eu cred asta. Cred că evenimentele din ultimii doi-trei ani i-au făcut pe români să reacționeze. Nu un eveniment anume, ci în general, lucrurile astea murdare pe care oamenii care ne conduc le fac pe față, orbiți de cât de mult pot să fure țara si de cât de ușor se poate face asta.
Deocamdată fără cine știe ce rezultate, însă important e că s-au/ne-am mai activat.

Fb-el este și nu util. Este adevărat că e cea mai utilizată platformă de informare; la fel de adevărat este și că „formatorii de opinie” mișună aproape la fel de mult ca invitațiile la jocul ăla Saga, însă la fel de adevărat este și că pe ici, pe colo sunt(em) destui care nu se lasă păcăliți.

Observ că atacurile…

Vezi articolul original 367 de cuvinte mai mult

Je suis Ahmed !

rougejaunebleu

2015/01/img_1002.png

Je suis Ahmed ! Un polițist MUSULMAN care A MURIT apărând caricaturiști NON-MUSULMANI care scriau împotriva convingerilor și credinței lui !

Așa cum la nervi sau la beție omul dă din casă mai mult decât ar vrea ( după trezie ) tot așa zilele astea s-a întrecut toată lumea în opinii care mai de care.

Pe de o parte sunt cei care spuneau că Charlie Hebdo au cam întins coarda cu caricaturile lor, opinie care îi cataloga pe emitenții acesteia ca fiind inumani, comuniști, și „expulzați” din listele tuturor care „Je suis Charlie!”.

Pe de cealaltă parte ( nu știu dacă mai mulți sau mai puțini ) sunt „Je suis Charlie” care spun că jurnaliștii omorâți nu au greșit cu nimic, că libertatea de exprimare nu poa’ să aibă limite.

Nu puteai să vorbești de moartea acelor oameni fără să fi de o parte sau de alta și fără să…

Vezi articolul original 76 de cuvinte mai mult

Cum am ajuns să lăsăm iubirea să moară de foame.

Mai frumos e prea greu

rougejaunebleu

IMG_0905.JPG

” Lăsăm să moară iubirea de foame ” și astfel relațiile nu țin pentru că  ne-am ” emancipat ” foarte tare. Ni s-a inoculat încă de la o vârstă fragedă ideea că ” nu mai suntem pe vremea bunicii ” ” ca să mai stăm ” ( în relație ). Acum ne supărăm, ne certăm, și gata, trecem la alta/altul. Nu mai luptăm pentru celălalt, nu mai construim, ni se pare că nu merită, că dacă ar fi fost să fie bine, ar fi venit de la sine ( înțelegerea ).

Suferim câteva zile și se trece așa repede în altă relație. Sau nu trecem în altă relație, doar rămânem singuri un timp și ne consolăm cu ideea că, vai, suntem liberi și independenți. Vorbim de dăruirea de sine pentru celălat, dar sunt vorbe. Când începe să scârțâie relația, și ne certăm cu el/ea, ne certăm cu gândul deja la…

Vezi articolul original 64 de cuvinte mai mult

Scriitorilor, cu drag.

rougejaunebleu

Nu mai citiți cu voce tare !

Cine a decis că scriitorii trebuie să citească fragmente din cărțile lor la lansarea acestora ? Sau să îi pună pe alții ? Sau să îi lase pe alții să se ofere : ” aș fi onorat/ă „…

Nu cred că e o formă bună de promovare, dacă asta credeți.

Știu că sunt totuși mulți care refuză; în general cei consacrați deja. Că ăștia tineri (mai ales hipsterii ) preferă să se citească decât să ” se ” vorbească. Ba chiar mai mult, ăștia își fac selfiuri fotoșopate cu ei înșiși citindu-și propria carte !!! Dar să nu divagăm…

Nu îmi place și nu sunt de acord ca la o lansare de primă ediție ca autorul să ne citească din carte. Să vorbească despre carte, da. Dar să nu ne citească !

Știu că cenaclurile ( coenaculum = mica cină ) sau serile…

Vezi articolul original 187 de cuvinte mai mult

Jurnal din ziua în care am stat la coadă. Jurnal de vot. 16 noiembrie 2014, duminică, ziua alegerilor prezidențiale, Paris.

rougejaunebleu

Ultimele două săptămâni au însemnat ceva mai mult ca oricare alte ultimele două săptămâni raportate la un azi obișnuit. Azi nu e un „azi” obișnuit. Și nu pentru că, vai, fiecare zi e specială, bla bla bla… Ci pentru că AZI e ziua în care am cunoscut umilința până la un nivel teribil. Cei care au umilit azi au fost un colectiv, reprezentați ai clasei politice care se presupune că trebuia să aibă grijă de noi. Cei umiliți am fost tot un colectiv, cei de care trebuia să se aibă grijă. Noi îi aleseserăm. Dacă nu îi aleseserăm, le permiseserăm să ajungă unde au ajuns. Și e la fel de grav.

8:30, Ajungem la Gara Saint Lazare. Venim de la 70 de km special să votăm. Ne simțim puternici. (Atât de naivi !) 9:30 Ajungem la ambasadă. Trebuia să facem trei stații cu autobuzul, dar la a doua stație coborâm…

Vezi articolul original 1.450 de cuvinte mai mult

Homeopatia. Ştiinţă? Credinţă? Medicină? Magie? – o nouă apariţie editorială

:-))))

Bine aţi venit...

Anunţăm apariţia celei de a doua cărţi a noastre despre homeopatie, Homeopatia. Ştiinţă? Credinţă? Medicină? Magie?

O puteţi citi şi descărca gratuit, în format pdf, utilizând acest link: Iftime Homeopatia Evanghelismos 2014

Mulţumim editorilor pentru posibilitatea distribuirii gratuite a formatului electronic al cărţii. Cine doreşte să o achiziţioneze în forma tipărită o poate comanda la: http://www.evanghelismos.ro/carte/1624/homeopatia_stiinta_credinta_medicina_magie

Referinţa completă este Iftime O., Iftime Al, Homeopatia. Ştiinţă? Credinţă? Medicină? Magie?, Ed. Evanghelismos, 2014. Prima ediţie a apărut la Ed. Pridvor, Bucureşti, 2014. Cartea a fost, de asemenea, publicată în limba greacă, simultan cu ediţia în limba română.

Ea nu reprezintă un simplu rezumat al celei dintâi (Iftime O., Iftime Al., Homeopatia, o abordare ştiinţifică şi spirituală, Ed. Lucman, 2012). Secţiunea care cuprinde analiza fenomenului homeopatiei din perspectiva antropologiei culturale şi a teologiei ortodoxe a fost adăugită cu noi date, sublinieri şi clarificări.

Reproducem, mai jos, pentru o informare rapidă a cititorilor asupra…

Vezi articolul original 717 cuvinte mai mult

Despre evoluţionism, ca teorie neştiinţifică şi ca erezie

Veritatis Splendor !

Bine aţi venit...

Primesc, pe mail şi pe Facebook, întrebări referitoare la lucrările noastre despre evoluţionism. Grupez, aici, o parte din aceste lucrări, cu promisiunea că pe viitor vom realiza şi un site dedicat cuprinzând o nouă şi lungă serie de argumente ştiinţifice în contra teoriei evoluţiei biologice. Ce vă putem pune la dispoziţie, deocamdată:

 1. Un articol privind aspecte epistemologice ale problemei (şi reprezentând o punere în temă asupra poziţiei noastre);
 2. O carte conţinând apologia împotriva evoluţionismului ca erezie;
 3. Textul uneia dintre cărţile noastre mai vechi, conţinând o serie de argumente ştiinţifice care contestă veridicitatea ipotezei conform căreia fiinţele vii au evoluat.

1) Iftime O., Iftime Al., Evoluţionism. Creaţionism ştiinţific. Antievoluţionism, Sinapsa III/2008, p. 67-78, disponibil la https://sites.google.com/site/oiftime/evolutionism.creationismstiintific.antie

Un extras din acest articol:

Antievoluţionismul a fost numit, în chip pleonastic, şi „antievoluţionism ştiinţific”. Ceea ce, până la urmă, n-a fost cu totul rău, arătându-se, astfel, o dată în plus, printr-un nume…

Vezi articolul original 834 de cuvinte mai mult

Glanda pineala – poarta lumilor spirituale

ASTRODEVA

300_SilvaMethod2Daca glanda pineala nu funcţioneaza sau functioneaza minimal, suntem orbi fata de dimensiunile spirituale ale vieţii. Am putea spune ca suntem „taiati” de la mesajele pe care am putea să le primim din lumile spirituale, pline de dragoste şi vindecare, atunci cand aceasta glanda nu functioneaza bine. Glanda pineala va produce in mod natural propriul DMT cand va fi total funcţionala. Atunci si numai atunci vom fi capabili sa ramanem in majoritatea timpului intr-o stare vizionara.
Deblocarea glandei pinealei este absolut necesara pentru cei care doresc sa isi dezvolte perceptiile multidimensionale. Cum iti detoxifici pineala? Cateva aspecte de baza pentru acest lucru:
98726_900– mercurul poate fi eliminat din organism prin utilizarea zilnica de chlorella, iarba de grau verde si spirulina. De asemenea, coriandrul consumat zilnic ajuta la eliminarea mercurului din creier.
– mancarea organica care sa aiba o predominanta raw-vegan este foarte utila pentru detoxifierea pinealei.
– ciocolata raw –…

Vezi articolul original 207 cuvinte mai mult

Știință veche, ante și anti-sionistă

Imagine

Știința veche

Antisemitismul ereditar al Logicii lui Anselm, italianul, Primul Arhiepiscop care a înnoptat la Canterbury unde în loc să asculte Povestirile deșuchiate ale localnicilor care l-au inspirat mai târziu și pe loc pe Idolul lor, Geoffrey Chaucer a scris altele noi despre „nebuni și nebunie”

Logica : această disciplină utilă științelor vechi anti-sioniste !

Știința nouă, sionistă, este bazată pe cei patru pilieri ai puterii : mondialismul, maniheismul, marea minciună, și marele relativism…

Mondialismul :

Niculaie Teaslă este morlac, român istrian ? Da ! Atunci îl declarăm sârbo-croato-austro-american. Austria est imperari orbe Universo ! Îi facem hârtii austro-ungare de Nikola Tesla. Îl angajăm în slujba partidei antiamericano-mondialist-Illuminato-sioniste prin Edison. Când vine ziua de plată, susnumitul Edison, un ticălos tâmpit, idiot util, saian, declară că a glumit, ia brevetele, și dă focul verde pentru asasinarea celui mai mare savant al lumii, devenit inutil ca Edgar Allen Poe și periculos ca John Fitzgerald Kennedy. Teaslă Niculae, fiu de preot, din familie de teslari (dulgheri), este cel care ar fi dezrobit umanitatea prin acces universal la energie permanentă, curată și naturală, așa cum Domnul a creat-o din Energia Sa Increată, prin rezonanță armonică a unor frecvențe sacre ! Dar sionismul este altfel de universalism : exclusiv, subuniversitar, maniheist, mincinos.

Maniheismul :

Cine gândește ca Bush nu poate iubi pe ruși ! Right ? Nope ! Wrong ! Wrong Password ! Declarând război lumii întregi, semnând zilnic liste de execuții fără judecată a mii de oameni nevinovați, necunoscuți, „colaterali”, la distanță, prin drone asasine, recitând „Cine nu-i cu noi e împotriva noastră”, Bush și Obama depășesc pe mentorii săi khazari Lenin (Ițic Ștrul Moișeevici Blank), Troțki (Lev Davidovici Bronștein) și Stalin (Dgiugașvili, fiul jidoavcei).

Marea Minciună :

Știința terorist-islamică a depășit știința americană. Suratele rostite în peșterile din Afganistan sunt telecomenzi de neoprit pentru demolarea controlată a blocului nr 7 pe care l-au ocolit rachetele de croazieră îmbrăcate în avioane cu persoane. Kerosenul islamo-fundamentalist arde fermecat, încât nu pârlește iarba verde a pajiștii pentagonului zidit liber-satanic, blindat-iluminat, dar topește oțelul american, care, prin propaganda științelor anti-sioniste cică se moaie abia la temperaturi de patru ori mai ridicate ! Știința veche a avut obrăznicia să pună șine de oțel în benzină care nu explodează când ia foc (kerosen) și, prin avansurile propagandei islamo-fundamentaliste iată că ea nu se transformă în pulbere fină de oțel ! Iar hârtia arabă rezistă în kerosen arzând mocnit care face pulbere și cel mai tare oțel. Vreau și eu pașapoarte zburătoare, propulsate de kerosen arzându-le dar lăsându-le nearse ! Totul e relativ în afară de ce spun eu când spun asta !!!

Marele Relativism

Calea Cunoașterii Noi, știință sionistă, la fel ca Nevskyi Praspekt, nu e o uliță oarecare. Azi s-a dovedit că oricât „avansează” ea, cunoașterea scade. Cu cât cunoaștem mai mult, cu atât înțelegem mai puțin ! Incertitudinea acolo e principială, relativismul ei este imanent. Mint când zic că mint. Deh, origini sănătoase : logica ambivalentă a lui Solomon era deja mai tare decât cea polivalentă a lui Hermes. Anselm a zis el ceva cu credința ca precondiție a cunoașterii și necredința ca garanție a nebuniei dar argumentul ontologic cade în Talmud : „Sunt cel ce este” discută cu un rabin și rabinul câștigă 🙂 (Hoffmann, Judaism Discovered)…

Bun ! Anselm, primul arhiepiscop care a înnoptat la Canterbury (târgușor britanic, al cărui nume este chiar „îngroparea ipocriziei”) este un antisemit dovedit. A creat o logică periculoasă internaționalismului proletar liber ziditor autoiluminat și iluminist, mai tare ca orice comunism, capitalism, național-socialism, dar nu mai tare ca „magiștrii discursului” sionist cu ideologia lor superstițioasă magic sacrificială satanică și iluministă.

Din acești pilieri lipsește se vede, cel care ar fi trebui să fie central, al cincilea : logica. Și totuși steaua sionistă a fost cu cinci raze ! Cea cu șase e furată de la pelasgi (hexagrama „sionistă” nu se găsește nicăieri în arheologia Țării Sfinte). Care să fie al cincilea pilier ?

Al cincilea pilier este Talmudul, textul care înlocuiește Cartea, textul care pune voroava o”amenilor” (rabinilor) contra Cuvântului, un text cu care se poate argumenta orice, pentru că și din care lipsește logica lui Anselm. Logica lui „credo ut intelligam” este acolo înlocuită de relativismul absolutist. Om e numai jidovul. Oricine altcineva e Vită (Goi este vită, animal, nu NeaM | MaeN, oglinda dumnezeirii, Mann). E bine ceea ce spun eu (jidovul rătăcitor) că e bine… Știința nouă, impusă prin asasinate illuminato-masonice a triumfat. Logica tuturor punctelor de vedere nerelaviste, ireconciliabilă cu aceea, fals universală, a fals diverselor relativisme.”Ne-am ales”. (danwaniek.com/index_.html). Wrong Password ! End of communication…

VIDEO – POLEMIQUE. Musique: la diva Lady Ponce accusée de ne pas se renouveler ?

Mai e de lucru…

Allain Jules

Hier, la diva du bikut-si Lady Ponce lançait en grande pompe son nouveau clip „Amour et Folie” extrait de son album „La loi du Talion”, sur les réseaux sociaux. Quelques heures à peine après ce lancement, que, la polémique allait gagner les mêmes réseaux. La découverte comme l’enthousiasme ont cédé la place à des critiques assez virulentes de la part même de ses propres fans. Plusieurs griefs viennent étayer leur désaccord avec la chanteuse.

Vezi articolul original 277 de cuvinte mai mult

Știința veche

Imagine

Știința veche

Antisemitismul ereditar al Logicii lui Anselm, italianul, Primul Arhiepiscop care a înnoptat la Canterbury unde în loc să asculte Povestirile deșuchiate ale localnicilor care l-au inspirat mai târziu și pe loc pe Idolul lor, Geoffrey Chaucer a scris altele noi despre „nebuni și nebunie”

Logica : această disciplină utilă științelor vechi anti-sioniste !

Știința nouă, sionistă, este bazată pe cei patru pilieri ai puterii : mondialismul, maniheismul, marea minciună, și marele relativism…

Mondialismul :

Niculaie Teaslă este morlac, român istrian ? Da ! Atunci îl declarăm sârbo-croato-austro-american. Austria est imperari orbe Universo ! Îi facem hârtii austro-ungare de Nikola Tesla. Îl angajăm în slujba partidei antiamericano-mondialist-Illuminato-sioniste prin Edison. Când vine ziua de plată, susnumitul Edison, un ticălos tâmpit, idiot util, saian, declară că a glumit, ia brevetele, și dă focul verde pentru asasinarea celui mai mare savant al lumii, devenit inutil ca Edgar Allen Poe și periculos ca John Fitzgerald Kennedy. Teaslă Niculae, fiu de preot, din familie de teslari (dulgheri), este cel care ar fi dezrobit umanitatea prin acces universal la energie permanentă, curată și naturală, așa cum Domnul a creat-o din Energia Sa Increată, prin rezonanță armonică a unor frecvențe sacre ! Dar sionismul este altfel de universalism : exclusiv, subuniversitar, maniheist, mincinos.

Maniheismul :

Cine gândește ca Bush nu poate iubi pe ruși ! Right ? Nope ! Wrong ! Wrong Password ! Declarând război lumii întregi, semnând zilnic liste de execuții fără judecată a mii de oameni nevinovați, necunoscuți, „colaterali”, la distanță, prin drone asasine, recitând „Cine nu-i cu noi e împotriva noastră”, Bush și Obama depășesc pe mentorii săi khazari Lenin (Ițic Ștrul Moișeevici Blank), Troțki (Lev Davidovici Bronștein) și Stalin (Dgiugașvili, fiul jidoavcei).

Marea Minciună :

Știința terorist-islamică a depășit știința americană. Suratele rostite în peșterile din Afganistan sunt telecomenzi de neoprit pentru demolarea controlată a blocului nr 7 pe care l-au ocolit rachetele de croazieră îmbrăcate în avioane cu persoane. Kerosenul islamo-fundamentalist arde fermecat, încât nu pârlește iarba verde a pajiștii pentagonului zidit liber-satanic, blindat-iluminat, dar topește oțelul american, care, prin propaganda științelor anti-sioniste cică se moaie abia la temperaturi de patru ori mai ridicate ! Știința veche a avut obrăznicia să pună șine de oțel în benzină care nu explodează când ia foc (kerosen) și, prin avansurile propagandei islamo-fundamentaliste iată că ea nu se transformă în pulbere fină de oțel ! Iar hârtia arabă rezistă în kerosen arzând mocnit care face pulbere și cel mai tare oțel. Vreau și eu pașapoarte zburătoare, propulsate de kerosen arzându-le dar lăsându-le nearse ! Totul e relativ în afară de ce spun eu când spun asta !!!

Marele Relativism

Calea Cunoașterii Noi, știință sionistă, la fel ca Nevskyi Praspekt, nu e o uliță oarecare. Azi s-a dovedit că oricât „avansează” ea, cunoașterea scade. Cu cât cunoaștem mai mult, cu atât înțelegem mai puțin ! Incertitudinea acolo e principială, relativismul ei este imanent. Mint când zic că mint. Deh, origini sănătoase : logica ambivalentă a lui Solomon era deja mai tare decât cea polivalentă a lui Hermes. Anselm a zis el ceva cu credința ca precondiție a cunoașterii și necredința ca garanție a nebuniei dar argumentul ontologic cade în Talmud : „Sunt cel ce este” discută cu un rabin și rabinul câștigă 🙂 (Hoffmann, Judaism Discovered)…

Bun ! Anselm, primul arhiepiscop care a înnoptat la Canterbury (târgușor britanic, al cărui nume este chiar „îngroparea ipocriziei”) este un antisemit dovedit. A creat o logică periculoasă internaționalismului proletar liber ziditor autoiluminat și iluminist, mai tare ca orice comunism, capitalism, național-socialism, dar nu mai tare ca „magiștrii discursului” sionist cu ideologia lor superstițioasă magic sacrificială satanică și iluministă.

Din acești pilieri lipsește se vede, cel care ar fi trebui să fie central, al cincilea : logica. Și totuși steaua sionistă a fost cu cinci raze ! Cea cu șase e furată de la pelasgi (hexagrama „sionistă” nu se găsește nicăieri în arheologia Țării Sfinte). Care să fie al cincilea pilier ?

Al cincilea pilier este Talmudul, textul care înlocuiește Cartea, textul care pune voroava o”amenilor” (rabinilor) contra Cuvântului, un text cu care se poate argumenta orice, pentru că și din care lipsește logica lui Anselm. Logica lui „credo ut intelligam” este acolo înlocuită de relativismul absolutist. Om e numai jidovul. Oricine altcineva e Vită (Goi este vită, animal, nu NeaM | MaeN, oglinda dumnezeirii, Mann). E bine ceea ce spun eu (jidovul rătăcitor) că e bine… Știința nouă, impusă prin asasinate illuminato-masonice a triumfat. Logica tuturor punctelor de vedere nerelaviste, ireconciliabilă cu aceea, fals universală, a fals diverselor relativisme.”Ne-am ales”. (danwaniek.com/index_.html). Wrong Password ! End of communication…

CAZUL ELISA LAM si CIUDATENIILE DIN HOTELUL CECIL (Los Angeles) – „Exista mistere care sunt atat de stranii si ciudate ca iti bantuie gandul pentru zile in sir” …

Omor ritual

SACCSIV - blog ortodox

Iata ce putem citi in articolul The Mysterious Case of Elisa Lam:

CazulmisteriosalEliseiLam

Exista mistere care sunt atât de stranii și ciudate că iti bantuie gandul pentru zile în șir. Cazul Elisa Lam este unul dintre ele. În februarie 2013, aceasta eleva de 21 de ani din Vancouver, Canada, a fost găsit morta în interiorul unui rezervor de apă, de pe acoperisul Hotelului Cecil din Los Angeles. Medicul legist a declarat moartea „inecare accidentala”, și a spus nu s-au descoperit urme de droguri sau de alcool în timpul autopsiei. Cu toate acestea, povestea este mai complicata decât ceea ce implica rapoartele poliției. Prima dovadă care trebuie luata în considerare este filmul camerei de supravegheat din lift, care a înregistrat comportamentul Elisei cu doar câteva momente înainte ca ea sa isi piarda viața.

Filmul de patru minute postat pe YouTube o arată pe Elisa apasand toate…

Vezi articolul original 1.259 de cuvinte mai mult

145 de ani de la naşterea marelui savant Simion Mehedinți, academician, geograf, geopolitician și strălucit pedagog creștin

Adevăratul nostru savant e mereu ortodox și catehet !

Regăsirea frumosului pierdut

simion mehedintiPe 19 octombrie s-au împlinit 145 de ani de la naşterea marelui savant Simion Mehedinți, academician, geograf, geopolitician și strălucit pedagog și teoretician al educației

“In prima perioada a secolului XX, din randul poporului roman s-au ridicat figuri luminoase, savanti eminenti, invatati cu conceptii inaintate care au ilustrat viata intelectuala a Romaniei. Acestei pleiade de mari oameni de cultura apartine si Simion Mehedinti [1868-1962], una dintre cele mai reprezentative figuri ale stiintelor geografice, unul dintre cei mai mari pedagogi romani, in special pe linie crestina.

Inca din timpul vietii, Simion Mehedinti este recunos­cut ca intemeietorul si parintele geografiei romanesti, iar manifestarile si preocuparile ca scriitor ii ofera calitatea de savant polivalent, geograf, educator, patriot, om politic si de stat.

Dimensiunile sub care ni se dezvaluie Simion Mehedinti in scrierile sale sunt exprimate cu multa acu­ratete si siguranta: VOCATIA, sinteza relevata prin efortul aproape obsesiv de a-ti argumenta stiintific toate afir­matiile:…

Vezi articolul original 1.287 de cuvinte mai mult

22 Octombrie 2013: Craniul unui Nou Mucenic anonim din gropile comune de la Aiud a izvorât abundent mir în această dimineaţă la biserica Sfântul Gheorghe construită de Sfântul Constantin Brâncoveanu la Palatul Mogoşoaia

Blog de Dogmatică Empirică

 

UP DATE 3: vedeți și pozele de aici, cu craniul izvorând mir fără îmbrăcăminte: http://dogmaticaempirica.wordpress.com/2013/11/12/poze-noi-cu-craniul-care-a-izvorat-mir-la-mogosoaia-izvorand-mir-in-alta-parte/UP DATE 2: în seara aceasta, Vineri, 25 Octombrie 2013, la orele 21, moaştele au izvorât din nou. Venise un grup de credincioşi din provincie însoţiţi de o maică de la Măn. Paltin. Mai întâi s-a simţit un miros puternic de mir, apoi a început să izvorască.

UP DATE: am fost anunţat că moaştele începuseră să izvorască mir încă de la casa domnului la care rămăseseră peste noapte.

Dupa cum se vede, a curs circa jumătate de litru de Sfânt Mir. Martorii susţin că dimineață brobonea cu putere, după ce mai înainte fusese uscat. Noi am ajuns după câteva ore, când doar transpirau cu Sfânt Mir. Minunea ne aduce aminte de Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir – pe care îl vom prăznui sâmbătă. Harul lui Dumnezeu lucrează și astăzi, ca și în vechime, în Biserică…

Vezi articolul original 180 de cuvinte mai mult

UN SISTEM TICALOSIT PANA LA CAPAT: Fetita „VANATORULUI DE PEDOFILI”, lituanianul DRASIUS KEDYS, a fost data mamei … cea care o daduse initial pedefililor …

Drasius și-a apărat onoarea fetiței și a numelui său. Eu nu aș fi ucis, aș fi mutilat genital pedofilii criminali dar asta este alegerea mea ! Din țara lui Țepeș, eu aș suspenda în văzul lumii pe criminalii sexuali de organele genitale o zi apoi i-aș trage în Țeapă a doua zi și i-aș expune în închisorile speciale unde aș interna la munci silnice, de greutate maximă, pe viață, pe acei criminali, pe care i-aș castra chimic , dacă nu și-au ucis victimele ! Pedeapsa exemplară !

SACCSIV - blog ortodox

fetita-lui-drasyus-kedys-data-pe-mana-pedofililor

   Citez din articolul TULBURATOR. Fetita lui Drasyus Kedys data din nou pe mana pedofililor, dupa moartea eroului. Lituanienii se rascoala si fac zid in fata autoritatilor. Sustinatorii cauzei sunt chemati sa protesteze la Ambasadele Lituaniei din intreaga lume:

   Corespondenta din Londra: Drama lui Drasius Kedys continua

   Dupa descoperirea cadavrului “vanatorului de pedofili”, instanta a decis ca fetita abuzata si violata in grup de un cerc de pedofili din “inalta societate”, sa fie data tot mamei ei. Aceeasi fiinta perversa care organizase si asistase chiar la actele de dementa sexuala, dupa ce o vanduse pe micuta pedofililor si hom0sexualilor, dintre care doi au fost ucisi de Drasius Kedys, dupa ce a asteptat luni de zile dreptatea care nu mai venea. Pentru a impiedica autoritatile sa puna in practica decizia ticaloasa, sute de lituanieni revoltati stau de veghe de mai multe zile si nopti, instaland si corturi in…

Vezi articolul original 1.081 de cuvinte mai mult

VIDEO: „VANATORUL DE PEDOFILI”, lituanianul Drasius Kedys, A FOST GASIT MORT … SISTEMUL putred a invins din nou

Drasius și-a apărat onoarea fetiței și a numelui său. Eu nu aș fi ucis, aș fi mutilat genital pedofilii criminali dar asta este alegerea mea ! Din țara lui Țepeș, eu aș suspenda în văzul lumii pe criminalii sexuali de organele genitale o zi apoi i-aș trage în Țeapă a doua zi și i-aș expune în închisorile speciale unde aș interna la munci silnice, de greutate maximă, pe viață, pe acei criminali, pe care i-aș castra chimic , dacă nu și-au ucis victimele ! Pedeapsa exemplară !

SACCSIV - blog ortodox

   Citez din articolul VIDEO „Vânătorul de pedofili” a fost găsit mort. Credeţi că merita?:

   Lituanianul Drasius Kedys, supranumit vânătorul de pedofili, care a omorât doi oameni anul trecut şi care era căutat de poliţie, a fost găsit mort la 30 de kilometri de oraşul său natal, transmite Estonian Free Press.

   Procurorul General Raimondas Petrauskas a afirmat, pentru postul LNK TV, că este 90% sigur că persoana decedată, care a fost găsită într-o casă izolată, la 30 de km de Kaunas, oraşul său de domiciliu, este Drasius Kedys. Cauzele morţii nu sunt încă cunoscute.

   Drasius Kedys era tatăl unei fetiţe de 4 ani care l-a ucis pe judecătorul oraşului Kaunas, Jonas Furmanavicius, în 5 octombrie 2009, iar câteva ore mai târziu pe cumanta sa în vârstă de 29 de ani, Violeta Naruseviciene.

   Presa a făcut imediat legătura între cele două crime şi Drasius Kedys. Lituanianul…

Vezi articolul original 380 de cuvinte mai mult

UN SISTEM TICALOSIT PANA LA CAPAT: Fetita „VANATORULUI DE PEDOFILI”, lituanianul DRASIUS KEDYS, a fost data mamei … cea care o daduse initial pedefililor …

Criminali sexuali de copii trebuie castrați chimic cu cyproteron și puși la munci grele pe viață în temnițe la săpat sare !

SACCSIV - blog ortodox

fetita-lui-drasyus-kedys-data-pe-mana-pedofililor

   Citez din articolul TULBURATOR. Fetita lui Drasyus Kedys data din nou pe mana pedofililor, dupa moartea eroului. Lituanienii se rascoala si fac zid in fata autoritatilor. Sustinatorii cauzei sunt chemati sa protesteze la Ambasadele Lituaniei din intreaga lume:

   Corespondenta din Londra: Drama lui Drasius Kedys continua

   Dupa descoperirea cadavrului “vanatorului de pedofili”, instanta a decis ca fetita abuzata si violata in grup de un cerc de pedofili din “inalta societate”, sa fie data tot mamei ei. Aceeasi fiinta perversa care organizase si asistase chiar la actele de dementa sexuala, dupa ce o vanduse pe micuta pedofililor si hom0sexualilor, dintre care doi au fost ucisi de Drasius Kedys, dupa ce a asteptat luni de zile dreptatea care nu mai venea. Pentru a impiedica autoritatile sa puna in practica decizia ticaloasa, sute de lituanieni revoltati stau de veghe de mai multe zile si nopti, instaland si corturi in…

Vezi articolul original 1.081 de cuvinte mai mult

PEDOFILIE LA VARF IN MAREA BRITANIE. Politistul l-a amenintat cu pistolul la tampla sa lase in pace pedofilii, spune un fost responsabil cu protectia copilului

SACCSIV - blog ortodox

Iata ce putem citi in articolul ‘Police gunman told me to ignore paedophiles’, says ex-child protection officer:

Un fost ofițer responsabil cu protecția copilului a susținut aseară că un detectiv al Echipei Speciale din cadrul Poliţiei Metropolitane l-a ameninţat cu un pistol pentru a-l opri să investigheze o rețea de pedofili VIP.
Chris Fay a povestit cum a fost ţintuit de un perete si sugrumat înainte de a fi avertizat să dea înapoi în privinţa acuzatiilor legate de vestita Casă de Oaspeţi Elm Guest House din Barnes, sud-vestul Londrei.
Tinerii aflaţi în grija statului ar fi fost duşi acolo în anii optzeci pentru a fi abuzaţi de către înalţi parlamentari și de alte putermice personalităţi de stat

Vezi articolul original 515 cuvinte mai mult

HIGH TECH. Tablettes: Apple dévoile un «iPad Air» plus fin et plus léger à 362.717 euros

Fiecare cot tehnic sau nou produs și poc variem, dăm un nou produs, o nouă scuză…

Allain Jules

San Francisco

SAN FRANCISCO, Etats-Unis – La firme de Cupertino a présenté une nouvelle tablette plus fine, plus légère et plus puissante. L’iPad mini dispose quant à lui d’un écran Retina. Dans une présentation digne de l’arrivée de l’iPhone avec son défunt génie, le Syrien Steve Jobs, Philip Schiller s’est bien débrouillé.

Vezi articolul original 151 de cuvinte mai mult

Albinele şi Icoanele. Dragostea sfinţilor pentru animale şi dragostea animalelor pentru sfinţi

Sfântul Munte Athos

În regiunea Kapandriti, din preajma Atenei, se petrece un lucru minunat. În urmă cu zece ani, un evlavios apicultor, pe nume Isidor Ţiminis, s-a gândit să introducă într-unul din stupii săi o icoană cu Răstignirea Domnului. Deschizând stupul, la puţin timp după aceea, a constatat cu uimire că albinele au arătat respect şi evlavie faţă de icoană, pe care au „brodat-o” cu ceară, lăsând neacoperite chipul şi trupul Domnului.

De atunci, în fiecare primăvară, acesta introduce în stupii săi icoane cu Mântuitorul, cu Maica Domnului sau cu sfinţi, iar rezultatul este mereu acelaşi. Cândva i s-a dus o piesă lucrată manual, la o mănăstire de maici, reprezentând dealul Golgotei cu cele trei cruci. Albinele au „brodat” cu ceară întreaga suprafaţă a compoziţiei, lăsând a se percepe clar crucea Mântuitorului şi cea a tâlharului din dreapta Sa, în timp ce crucea tâlharului din stânga au acoperit-o cu un strat gros…

Vezi articolul original 88 de cuvinte mai mult

AÏD AL-ADHA. Syrie: journal de Syrie du 15-10-2013. Plébiscite de Bachar al-Assad

Ajoutez votre grain de sel personnel… (facultatif)

Allain Jules

Veni, vidi, vici !

Encore une fois, le président Al-Assad a fait une véritable tabac à Damas. Avec un courage incroyable, l’intrépide président syrien a fait, encore une fois, un bain de foule malgré les terroristes. Cet homme est un roc…

Vezi articolul original 203 cuvinte mai mult

CUTREMUR 4,9 GRADE VRANCEA, ora 22,34, marti 15 octombrie

Fără altă replică !

SACCSIV - blog ortodox

Un cutremur cu magnitudinea de 4.7 a avut loc în această seară în zona Vrancea. Seismul a avut loc la adâncimea de 150 de kilometri şi a fost simţit din plin în Moldova şi Muntenia, inclusiv în Bucureşti.

Mai multe cutremure având magnitudini de cel puţin 3 grade s-au produs în ultimele 10 zile în zona seismică Vrancea.

Cititi va rog mai multe la:

CUTREMUR PUTERNIC în această seară în Vrancea

Conform articolului ULTIMA ORA Cutremur de adancime in Vrancea cu magnitudinea de 4.9 grade Richter. Cutremurul a fost resimtit si in Bucuresti/ Mircea Radulian: Nua  fost o replica ci un cutremur. Ne asteptam la replici mai miciseismologul Mircea Radulian, directorul stiintific al Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), a declarat la Romania TV ca nu a  fost vorba de o replica cutremurului precedent ci chiar de un cutremur si ce ne putem astepta la replici de mica intensitate in…

Vezi articolul original 24 de cuvinte mai mult

PEUR SUR TRIPOLI. Libye: tous les ministres sont réunis et protégés par l’armée

.Din binefacerile unui sistem constituțional !

Garamanții ka-lybi, (kabilii, khā bhā lamed-ii) resping pax americana (supunerea sub punerea).

Era singura țară fără jidovi, cum au fost toate, pe rând, de când fiul Arameanului, Arammi Obed Abi (Repetarea Legii, 1 cu 1) e „evreul” rătăcitor (habirū, pungașul de drumul mare, spărgătorul de capete – sag gaz SUME – cum apare în Stela lui MNRPT, Mēm Ayīn Yūd Rēich Nāb Ālef Ptāh Thāv, Amintirea vederii curgerii strălucitului Taur – Minoic -Aryan al lui Ptāh al Crucii -).

Singură, cu excepția României eterne. Aici au găsit mereu adăpost de când suntem creștini.

Lângă DacoRomâni n-ar fi putut sta fiind ei nici neam nici kystai ci o ideologie a urei și a rasismului celor ce n-au fost nicicând o rasă, ci ba aramei (armâni sedentarizați niciodată semitizați), ba turci ba ruși iudaizați, ba pseudogermani pseudolexificați…

De aceia făcură pact cu Iliescu, blestemată fie-i trădarea de Neam, să revină la noi acasă, după ce ne vor fi cumpărat tot ce se poate vinde, și ne vor fi mazilit cu urgie de la noi ca să le fim lor sclavi înfometați.

Asta nu poate fi „Pax” iudaică deoarece jidovul nu poate suge sânge fără zâzanie și pască însângerată, blestemată ca și tăunul (musca de gloabă).

Fie-ne sub punerea străvechilor garamanți pildă contra vânduțilir noștri guvernanți !

Allain Jules

Alors que le premier ministre libyen Ali Zeidan a été libéré, il est apparu en public, apeuré, et expliquant qu’il allait s’exprimer ce soir pour dire aux Libyens ce qui s’est passé lors de son arrestation. 

Vezi articolul original 213 cuvinte mai mult

Vizită istorică în Republica Moldova. Principesa Margareta şi Principele Radu s-au aflat pe 7-10 octombrie la Chişinău. VIDEO

CER SI PAMANT ROMANESC

PRINCIPESA MARGARETA, URMAŞA LUI ŞTEFAN CEL MARE LA CHIŞINĂU: „VREAU SA VA PROPUN DOUĂ MODALITĂŢI DE UNIRE IMEDIATĂ”

Vizită istorică în Republica Moldova. Principesa Margareta şi Principele Radu s-au aflat pe 7-10 octombrie la Chişinău
Principesa Moştenitoare poartă numele Muşatei (Margareta), mama primului Domn al Întregii Moldove, începătoarea dinastiei Muşatinilor.

Margareta (Muşata) a fost strămoaşa celei mai strălucite dinastii a evului mediu moldovenesc – spiţa Muşatinilor, neamul lui Petru I, Roman I, Alexandru I (cel Bun), Ştefan al III-lea (cel Mare), Bogdan al III-lea (cel Chior), Petru al IV-lea (Rareş).
Muşata era fiica Bogdan I, voievod al Maramureşului şi apoi primul voievod al Moldovei independente.
Vă prezentăm maii jos ascendenţa până la Ştefan cel Mare a Prinţesei Margareta a României :

Arborele genealogic Printesa Margareta a Romaniei

Margareta (Musata) – Roman I – Bogdan (fratele lui Alexandru cel Bun, nu a domnit) – Bogdan II – Ştefan cel Mare – Petru Rareş – Maria – Ieremia…

Vezi articolul original 954 de cuvinte mai mult

Video – APOLLO 10: Diferente fundamentale intre varianta NASA filmata in 1969 si cele povestite recent de astronautul Cernan pentru Discovery. DE CE?

SACCSIV - blog ortodox

Iata ce putem citi in articolul Apollo 10, Story Is Changed, Astronaut Cernan Tells A Different Story As The NASA Footage Shows?:

Apollo 10, povestea s-a schimbat, astronautul Cernan spune o poveste diferita fata de ceea ce arata filmarile NASA

In 1969 Apollo 10 a facut un test de aterizare, si ceva a mers rau. Ceea ce este ciudat pentru noi este ca astazi sunt doua versiuni diferite despre ceea ce s-a intamplat. Pe parcursul seriei “Stiinta Rachetelor” prezentata pe Dicovery, astronautul Cernan de pe Apollo 10 a afirmat ca modulul s-a rostogolit si ca a vazut orizontul lunar de 8 ori in 15 secunde. AwE130 a pastrat un film vechi al acelui eveniment, in acele zile relatarea era complet diferita. Conform peliculei de 8mm, modulul s-a rasturnat la 180 de grade si a revenit in 8 secunde, noi avem filmul exact de la NASA cu ce s-a intamplat…

Vezi articolul original 329 de cuvinte mai mult

O ISTORIE A ZILEI DE 8 OCTOMBRIE. VIDEO

CER SI PAMANT ROMANESC

Quantcast

8 octombrie, istoricul zilei

314: Împăratul roman Licinius este înfrânt de către Constantin I in  Bătălia de la Cibalae, şi  pierde teritoriile sale europene.

451: Incepe  la Calcedon , un oraş din Asia Mică, prima sesiune a Sinodului de la Calcedon (se termină la 1 noiembrie).

Al patrulea Sinod Ecumenic s-a ținut la Calcedon (Halkidon)  este cunoscut și ca Sinodul de la Calcedon. Acest important sinod s-a ocupat de două mari chestiuni:

 • unele aspecte privind Firea (Natura) și Ipostasul (Persoana) lui  Hristos, și

 • organizarea văzută a Bisericii.

   

1075: Dmitar Zvonimir este încoronat rege al Croaţiei.

Regele Dmitar Zvonimir Knin

In timpul  domniei sale (1075–1089) si  a  inaintasului  sau, Petar Kresimir  al IV-lea (1058–1074), Regatul Croat medieval a ajuns la maxima sa expansiune în secolul al XI-lea.

1207: Moare ucis  in timpul asedierii Salonicului, Ioniţă Caloianu din dinastia Asăneştilor, ţar  (1197–1204)  al  Imperiului româno–bulgar.

 

Caloian a asediat în două rânduri, însă de fiecare dată a eșuat în…

Vezi articolul original 1.931 de cuvinte mai mult

O ISTORIE A ZILEI DE 8 OCTOMBRIE. VIDEO

CER SI PAMANT ROMANESC

Quantcast

8 octombrie, istoricul zilei

314: Împăratul roman Licinius este înfrânt de către Constantin I in  Bătălia de la Cibalae, şi  pierde teritoriile sale europene.

451: Incepe  la Calcedon , un oraş din Asia Mică, prima sesiune a Sinodului de la Calcedon (se termină la 1 noiembrie).

Al patrulea Sinod Ecumenic s-a ținut la Calcedon (Halkidon)  este cunoscut și ca Sinodul de la Calcedon. Acest important sinod s-a ocupat de două mari chestiuni:

 • unele aspecte privind Firea (Natura) și Ipostasul (Persoana) lui  Hristos, și

 • organizarea văzută a Bisericii.

   

1075: Dmitar Zvonimir este încoronat rege al Croaţiei.

Regele Dmitar Zvonimir Knin

In timpul  domniei sale (1075–1089) si  a  inaintasului  sau, Petar Kresimir  al IV-lea (1058–1074), Regatul Croat medieval a ajuns la maxima sa expansiune în secolul al XI-lea.

1207: Moare ucis  in timpul asedierii Salonicului, Ioniţă Caloianu din dinastia Asăneştilor, ţar  (1197–1204)  al  Imperiului româno–bulgar.

 

Caloian a asediat în două rânduri, însă de fiecare dată a eșuat în…

Vezi articolul original 1.931 de cuvinte mai mult

PRIGOANA BATE LA USA: Crin Antonescu vrea INCHISOAREA pentru fapte, simboluri si organizatii cu caracter LEGIONAR. Si o vrea in procedura de urgenta in Parlament

SACCSIV - blog ortodox

Bucuria dusmanilor: puscaria ne mananca.

Iata ce aflam din articolul Proiectul lui Antonescu: Minimalizarea Holocaustului se va pedepsi cu închisoarea, vor fi interzise simbolurile şi organizaţiile cu caracter legionar:

Liderul PNL, Crin Antonescu, a anunţat că va depune o iniţiativă legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob prin care „minimalizarea Holocaustului” se va pedepsi cu închisoarea. De asemenea, vor fi interzise simbolurile şi organizaţiile cu caracter legionar. Antonescu a ales să facă acest anunţ astăzi, deoarece mâine se comemorează ziua Holocaustului în România.

Vezi articolul original 1.354 de cuvinte mai mult

DOSARE ISTORICE. CUM A FOST FURAT DE “ELIBERATORII”SOVIETICI MODELUL PRIMULUI AUTOMOBIL PRODUS IN ROMANIA

Volgile lor și pobedele…

CER SI PAMANT ROMANESC

 

 

AUTOTURISMUL MALAXA – mândria  industriei României postbelice, furată de sovietici !

 

malaxaMalaxa a fost un automobil românesc construit în 1945 la Reșița în fabricile industriașului român Nicolae Malaxa, al cărui nume îl poartă.

Proiectul autoturismului aparține unu grup de ingineri și tehnicieni de la uzinele A.S.A.M., Malaxa din București și IAR din Brașov, conduși de ing. Petre Carp.

Mașina avea un motor cu 3 cilindri în stea, cu răcire forțată cu aer, capabil să dezvolte 30 CP.

Soluția constructivă era “totul în spate”, motorul formând un tot cu diferențialul și cutia de viteze.

Greutatea motorului era de 80 kg, iar ansamblul cu diferențialul și cutia de viteze ajungea la 150 kg.

Pentru a asigura răcirea motorului, între plafon și acoperiș era lăsat un spațiu pentru canalizarea aerului necesar.

Aerul era captat din față, de deasupra parbrizului și era canalizat prin acoperișul cu pereți dubli, cu ajutorul unui…

Vezi articolul original 466 de cuvinte mai mult