Laudetur Dominus !

Concedat Laurea Laudi !!!

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2013
All Rights Reserved.
Copyright Requests Here Please !

01. Pentru ortodoxul din mine, familia adevărată, aceea bazată pe inimă, iar nu pe fluidul pompat de ea, este ca Sfânta Biserică :

02. Nu putem trăi cu adevărat fără ea, deși ea există fără noi și ne mai și dă viață…

03. Biserica e nava cu care râmânem în viață, ancora cu care este ancorată Arca în Sfintele Moaște ale vreunui sfânt la târnosire, cârma cu care noi ținem neîncetat, ca ruga, direcția vieții spre Miazănoapte, fața către Răsărit, dreapta către Miazăzi, și lacrima către Apus.

04. Biserică e oriunde este măcar un piept ce slujește Sfântului Altar, e masa la care suntem poftiți de Stăpân, ținutul în care primim Botezul Apei Vii prin sfințire.

05. Biserica e Taina Nunții, puntea de sus, locul din lumină lină unde spunem celui ce face puntea (pontifex-ului), tot ce ne arde și ne înneacă, tot ce ne sufocă și ne îngroapă. Tot aici ne îngropăm grijile, ne spălăm sufletul, urcăm pe catarg și cântăm, vestind intrarea în marea timpului liturgic.

06. La timpul cuvenit, tot în nava aceasta de lemn suntem primiți cu luntrea noastră cea mai mică, doar atât de largă cât să ne legene trupul în răclița păcatelor noastre, și bănuții dați lui Charon ca să nu ne treacă Styxul înspre iad (Hades). Iadeș 🙂

Iadeș 🙂

07. Biserica dreptcredincioșilor are ușile deschise până la „Ușile, Ușile”, și e clădită cu pridvor. Prea cucernicii și preacuvioșii părinți nu predică în afara pridvorului. Desigur catolicii sunt cel mai adesea mai buni decât catolicismul, dar e și mai sigur că Ortodoxia noastră e mai bună decât noi toți ortodocșii.

08. Cred într-Unul Dumnezeu, în Sfânta Treime, și nu cred că Mântuitorul care naște lumea, ar putea face Sfântul Duh. Nu cred că Stăpânul poate fi înlocuit de cineva, de vreun vicar, fie acela și episcopul de Roma. Sfânta fecioară este zămislită de Sfânta Ana.

09. La Sfânta Mănăstire Vatopedu încornorații mumificați sunt bieții frați care și-au „câștigat” și ei nevolnic apoi forțați, samavolnic, neputrezirea trupului prin trecerea sub sabia mai tare a papistașilor la papistășie.

10. În Ortodoxie Cuvântul este purtat, și Vestea cea Bună se dă Neamurilor nu prin tăierea capetelor celor neplecate, ci prin chinuirea trupului și tăierea capetelor acelor mărturisitori.

11. La noi sunt mai mulți martori decât avocați și mai mulți pacienți fără de arginți decât doctori cu arginți…

12. Mulțumesc Domnului pentru cine a fost la prima comuniune în această biserică !!! Unirea bisericilor nu este operă omenească, trismegistică ori ecumenist-iubiristă, ci însăși predania Sfinților Părinți în Sfânta Tradiție. Biserica este universală și nu catolică pentru poporul lui Hristos doar prin sobornicie !

Mulțumesc Domnului pentru cine a fost la prima comuniune în această biserică !!! Sfânt cu adevărat este doar Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos Împăratul și Biruitorul, cel în Sfânta Treime Lăudat !!! Lauri Laudae Concedat !

²

Părintele nostru Justin a plecat drept la Domnul !

Concedat Laurea Laudi

A plecat la Domnul părintele nostru Arhimandrit Justin Pârvu, de la Sfânta Mânăstire Radu Vodă !

Dumnezeu să-l primească printre ce Drepți (Justus, Justinus) ai Lui.

Părinte bun, du rugăciunile noastre Sfinților Închisorilor și ajută-ne să îndreptăm sufletele noastre în duhovnicie dreaptă ca flacăra candelei și ca sufletul tău !

Cu crini în suflet și sub epitrahil !

image

Parentalia

Înainte de Sânziene, când se deschid cerurile. Înainte de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava…

„Nu ne vom lepăda de tine, iubită Ortodoxie! Nu te vom minţi pe tine, Cinstea cea predată (nouă) de Părinţi! Nu ne vom îndepărta de tine, Maică – Bună-Credinţă.”

„În tine ne-am născut, în tine trăim şi în tine vom muri! Şi dacă vremea o va cere, vom muri pentru tine de mii de ori!”

(Sfântul Iosif Vriennios)

Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită, şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte.

<a href="http://youtu.be/wAu-9f6yAvg"Svetilna/luminânda

A plecat la Domnul părintele nostru Justin Pârvu cel Drept

Concedat Laurea Laudi
A plecat la Domnul părintele nostru Arhimandrit Justin Pârvu, de la Sfânta Mânăstire Radu Vodă !
Dumnezeu să-l primească printre ce Drepți (Justus, Justinus) ai Lui.
Părinte bun, du rugăciunile noastre Sfinților Închisorilor și ajută-ne să îndreptăm sufletele noastre în duhovnicie dreaptă ca flacăra candelei și ca sufletul tău !
Cu crini în suflet și sub epitrahil !

Parentalia

Înainte de Sânziene, când se deschid cerurile. Înainte de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava…

„Nu ne vom lepăda de tine, iubită Ortodoxie! Nu te vom minţi pe tine, Cinstea cea predată (nouă) de Părinţi! Nu ne vom îndepărta de tine, Maică – Bună-Credinţă.”
„În tine ne-am născut, în tine trăim şi în tine vom muri! Şi dacă vremea o va cere, vom muri pentru tine de mii de ori!”

(Sfântul Iosif Vriennios)
Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită, şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte.

<a href="http://youtu.be/wAu-9f6yAvg&quot; (Svetilna / luminânda)

Părintele Justin cel Drept a plecat la Domnul !

Concedat Laurea Laudi !

by Dr Dan Waniek, MD

Copyright © 2013

All Rights Reserved.
Copyright Requests Here Please !

A plecat la Domnul părintele nostru Arhimandrit Justin Pârvu, de la Sfânta Mânăstire Radu Vodă !

Dumnezeu să-l primească printre ce Drepți (Justus, Justinus) ai Lui.

Părinte bun, du rugăciunile noastre Sfinților Închisorilor și ajută-ne să îndreptăm sufletele noastre în duhovnicie dreaptă ca flacăra candelei și ca sufletul tău !

Cu crini în suflet și sub epitrahil !

Parentalia

Înainte de Sânziene, când se deschid cerurile. Înainte de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava…

„Nu ne vom lepăda de tine, iubită Ortodoxie! Nu te vom minţi pe tine, Cinstea cea predată (nouă) de Părinţi! Nu ne vom îndepărta de tine, Maică – Bună-Credinţă.”
„În tine ne-am născut, în tine trăim şi în tine vom muri! Şi dacă vremea o va cere, vom muri pentru tine de mii de ori!”

(Sfântul Iosif Vriennios)

Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită, şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-însa. Luminează-mi haina sufletului meu, dătătorule de lumină, şi mă mântuieşte.

<a href="http://youtu.be/wAu-9f6yAvg&quot; (Svetilna / luminânda)

Ici Dammartin sur Radio Vexin

Ici Radio Vexin.
Le médecin de Dammartin parle
aux confrères de Val de Seine

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2013
All Rights Reserved.

Copyright Requests Here Please !

H r i s t o s &nbsp &nbsp &nbsp S-a &nbsp &nbsp &nbsp Î n ă l ț a t ! ! !

Ici Radio Vexin. Grand merci à Mme Patricia Halluin, l’interlocutrice inspirée, grande autrice de la tragicomédie Mouloud, représentée à caisse fermée et à ne pas manquer, pour avoir signalé et corrigé ce post. Elle nous a sauvée !

Le médecin de Dammartin parle aux confrères de Val de Seine sur 96,2 FM, en direct,
le samedi 8 juin 2013, de 14:00 à 15:00 heure locale et sur podcast valable un mois à partir de l’appel de 18 Juin, au

http://www.rvvs.fr/routehommes.php

Musique, indiscrétions, pavés dans la mare, médecine, la vraie, et déconventionnement assumés. Scandales, vexillologie et questionnaires autoritaires garantis par la suite. A l’intervieweuse, aux confesseurs, aux patients, aux amis et aux techniciens, grand merci !!!

Les Entretiens de Dammartin pour le Bonheur de Tout le Monde au Cabinet Médical Saint André vous saluent, en vous souhaitant bonne santé et longue vie !
Rugați-vă pentru noi !

Le C H R I S T est monté aux Cieux quarante jours après nous avoir tous ressuscité ! ! !
C H R I S T is taking us all in Heavens where He is now, Fourty Days after His Ressurection ! ! !

Doamne ajută !

Iertați şi binecuvântați, prea cuvioşi şi preacucernici părinți !

pe nevrednicul şi păcătosul
robul lui Dumnezeu
D’âne

Dumnezeu să-i odihnească pe părinții noștri buni, Sfinți ai Închisorilor ajunși din temnițele iudeo-bolșevic-comuniste în Sinaxare ca dreptvăzători, ctitori de Neam Românesc și Românie Mare, apărători ai ortodoxiei în fața asalturilor apusene ale ecumenismului și sodomiei, ai păstrării noastre ca oameni și nu ca vite (goyim), a neînregimentării noastre în legiunile de sclavi orbi și fericiți ai mondialismului iudeo-masonic, încipuiți și închipuiți „liber” în decădere de la Nume la număr și certați cu firea și cu Sfânta Treime. Doar Adevărul rostit ne mai scapă de la un sfârșit negru perpelit ! Rugați-vă pentru noi păcătoșii, cinstiți buni Sfinți Părinți !

Părintele Arhimandrit Justin Pârvu – Despre primejdia pierderii noastre în lume,
Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Despre Sfânta Treime,
Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc – Cele 6 feluri de ispitiri,
Părintele Arhimandrit Zugrav Teofil Pârâian – Revărsare de Lumină,
Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa – Dialog cu pictorul Sorin Dumitrescu,
Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa – Cuvinte de folos,
Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa – Despre Rugăciune,
Parintele Arhimandrit Ilie Cleopa – Despre Rugăciune,
Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa – Despre Răbdare…