Cred într-Unul Dumnezeu !

Cred într-Unul Dumnezeu !

Semnificații vechi din gândurile mele
după ploaia din Ziua Victoriei…

01. De ce la noi popa predică doar în Biserică și vizitatorii se țin după Fericiri și după Ectenia cea Mare doar la ușile din Pridvor?

02. Catolicii voștri sunt tari, sunt chiar mai tari decât catolicismul, dar fraților disperați în rătăciri, ortodoxia noastră este cu mult mai bună ca noi, ortodocșii !

03. Nu noi am fugit de voi ! De voi nu ne vreți noi vă vrem ! Ia să vedem :

04. Ortodoxia e armonia, e Tradiția, și-i dreapta slavă. Așa ne e Legea noastră Strămoșească ! De ce să mai slăvești episcopi din basme copilărești și idoli cruciați, jurați în ordine cavalerești? Nil admirari !

05. Sfânt este doar Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, NIKA, Biruitorul !!! Ce-mi trebuie mie Opus Dei, și de ce s-ascult pe Iezuiții ? De ce ostentație și chiar adorare idolatră cu microscopie și Doamne iartă-mă, smintire legată de Sfăntul Tău Giulgiu ?

06. Ortodoxia este firescul, prezența continuă, și isihia. Doar la Paștile ortodox se aprinde Sfânta Lumină ! Keramion, Mandylion și Sudarion, Sfinte Icoane și un Botez ! Cum să iau eu Sfântul Trup în ostie uscată ?

07. Cică episcopul de Roma înlocuiește pe Hristos, în biserica universală a Romei, în cetatea eternă, și pe statul orașului colină Vatican. Păi aiasta, Doamne, acum să mă ierți, nu se poate !

08. Ce-i tripla asta coroană și ce mai este potcapul acela în gură de pește altceva decăt uzurpare care smintește ? Și Pristolul de la Roma, ce-are stâlpul ăla în ogradă ?

09. Protia (protos)-ia papei este operă umană, nu divină ! La fel, unirea bisericilor, Infailibilitatea papei, imaculata concepție a înseși Mariei, Prea Curata, și Pururea Fecioară Născătoare de Dumnezeu, sunt concepte umane, care nu există la Părinți sau în Sfânta Tradiție !

10. Duhul nu poate purcede de la Fiul (Filioque în Credo-ul catolic) dacă Fiul șade de-a dreapta Tatălui de la începutul lumii, pe care El a făcut-o. Doar agheasma noastră păstrează nemișcarea browniană, doar ea botează, și doar ea curăță, se știe, doar la noi e cu adevărat cununie, și dreaptă duhovnicie.

11. Iertare, dar cum poți comunia, bine a ierta și a sfinți, a binecuvânta, și mau ales a împărtăși taina nunții celei vii, fără a sminti, și fără a se sminti, când nici de femeia ta, jumătatea ta soră și preoteasă cunună, tu chiar nimica nu știi ?

12. Noi, uite, vorbim cu voi, dar nu vă vrem cum vă vor pe voi alți slugoi. Apoi la noi mărturisirea ca și caterisirea se fac cu tăierea capului mărturisitorului, iar nu a convertitului.

13. Oare nu era de față la Țarigrad și nunțiul papal când s-a tăiat capul bogatului, bravului și mult dreptcredinciosului Domn Ungrovlah Mărturisitor IO Brâncoveanu Vodă Constantin Basarab ?

14. Cine aplauda diplomat pe sultan după ce dreptul Constantin Brâncovean și-a văzut tăiați pe coconii lui domni, și a mărturisit și destoinicul și fidelul, binecuvântatul drept credincios dumnealui vornicul Ianache ?

15. Și cred fraților, că doar la noi mai sunt încă mai mult martori decât cresc și cred la voi jurați diplomați, prea învățați și mari avocați.

16. Fiindcă veni vorba : Oare apostolul Pavel minte când scrie epistola către evrei amintindu-le de strămoși, ca un învățat și cărturar ce era în Tarsul Ciliciei ?

17. Pavel cetățeanul roman le cere alor săi de-a dreptul să țină rânduiala lui Melkițedek, regele preot din Salem !

18. Strămoșii evreilor veniți în Canaan cu caprele și fiicele lui Lamed, Arammi obed Abi, aduceau deja, le amintește apostolul, jertfa de Alcyon lui El Shaddai.

19. Și cine o fi oare, dară, Eli Chaddai, Domnul Chad-ailor, khattilor și huritului Prea Înalt ? Și n-o fi Cel de dinainte de evrei, venerat la altare înalte, în Cetatea cea Neagră, a fiilor soarelui, protoionoenii filistini din Hierosolymul hitit ?

20. Rabinii cei rabiați din secta iudaică Chabadim Liubavicier din Vilnous care și azi blesteamă pe Mântuitor (ca și pe Sioniști, de altfel), cei care scriu și spun măscări despre Sfânta Fecioară, oare cine sunt și pentru cine cântă ei în Orchestra maiștrilor populari ai discursului umanistoido-mondialist ?

21. Nu-s ei aceia care vor pe un „X”-mas înjositor în loc de Mântuitor lângă Sefora lor pe pajiști de Crăciun american ?Așa, și în școli „corecte”, ca mai estan ? Nu pun ei la televizor Moșii cei Roșii CocaColați, iute arătați ca rebotezați ? Nu-s ei bunii „Santa” bolnăvicioși cu obrajii roși, în sănii cu scut furnizați de Fed prin Roth Shield Trust, trași de reni ia uite-i, tocmai spre ciorapii din horn ?

22. Nu-s ei promotorii păgâni ai lui Gerilă, sive died Maroz cu sacul plin de jucării, în școli corecte de nărozi și-n zi de Crăciun, doar doar nu-i mai privim ca Irozi ?

23. Și nu-s ei cei ce fac din Lege scrum, vrând peste tot pe drum de seară cu baciul Bush sau umblând cu oile pe la Ruși șapte reguli „noachide” pentru noi, cei cu capra, bre, și un soi de alt decalog cam olog pentru oi?

24. Și oare nu țipă atâta find ei nu Abarizi, ci Chabazi, Chatt-baresii? Kahane nu-i kaghan ? Cohen nu e Khan ? Turcul negru și Spân e țigan ori e Zhid jidan (Judean) ?

25. Or fi ei bulgarii cei cu ceafa groasă ca bulgarul șef Ormutagian Zhidov, ori ca Ivirianul Zhid (Djug)așvili Stalin ? O, geniule al limbii celei vii, cât ne poți de bine feri încă de nebunii !

26. Ce alți smintiți ar fi putut uita ca Avraam cu Isaac de întâiul cocon gata de a fi jertfit pe altarul lui Baal din înălțimile de la Sion, doar ca să se plătească zeciuiala lui Melkițedek ? Iar dacă Avraam a cumpărat loc de îngropat în Salem, de la More, o fi pentru că țarina stejarului canaanean o fi fost a lui ?

27. David era și el imigrant, Gastarbeiter cu viză de lucru, ucenic prăștier în solda Palestinienilor lui Goliath iar nu a strămoșilor evreilor până să ajungă rege în Salem. Până la timpul lui David mai erau căpetenii evrei, sau mai degrabă hitiți în străvechiul trib al strălucitorului Dan Galileanul, Negrul, protonianul, Dan-aunul, limpede melaS-ul Salem…

28. Și e evreu oare Urie Hetitul, bărbatul mamei lui Solomon, ucis mișelește de fiul evreicii, Bnaia bin Yehoiada, la solda și din ordinul psalmistului orbit de îndrăgostit ce se făcea până ce-o avea la pat și pe ea ?!

29. Mai erau oare o masă etnic critică de iudei în Iudeea după ce Salmanassar i-a dus robi la Ninive, obligându-i să-și beie udul ?

30. Mai era oare vre-un picior de cocon de iudeu în cetatea Sionului cu Templul dărmat când Neb-u-Khat-nețar Khat-titul îi duce în robie ce le devine eternă, la apa Vavilonului, unde rătăciră, rătăcitori, unde șezură și plânsură ca să-și aducă aminte, ca-ntr-un blestem, de Sion ?

31. Pe numărate, și ultimul scapă turma, oare câți macabei au mai reclădit Templul, și oare mai erau ei, sub irozi, tot iudei ? Ce limbă înțelegea, ce carte scria, ce vorbea și predica lor profetul Daniel în groapa cu lei ?
32. Apoi în ce grai mai și tâlcuia el vise împăratului dacă nu în limba lui Mani Tekel Fares, Ufarsin ? Cum vorbea Galileanul Tabithei, și cum striga El Tatălui pe Sfânta Cruce, dacă nu vorbind drept lui „Eli, Eli, Lamma Seb Ak Thani” ?

33. Saltă acum și te bucură, Sioane ! Și acuma hai și Roma nova : Unde este vicarul lui Hristos dacă nu în Noul Babilon ? Ce haine de mag și ce potcap de Gură de Pește poartă ? Cui închină Sfânta Cruce ținută ca din întâmplare pe dos, ca estan, la Roșul (KHAT „Vatica”) Vatican ?

34. În khattica vedantizantă a elitelor ariene din As-Suryā, de iudei și de aramei înrobitoare la Mari, în regatul vedic elamito-hitit și hurrit Mittani, KHAT pingala înseamnă roșu.

35. Ne-am mai lămurit fraților îndoctrinați universalizați și consensualizați ?

36. Scutul roșu, Roth Schild, nu e încă Magen David, dubla „trilaterală” ancestrală, din care nu se află nici urmă în Orient, ci doar în semnele Europei Vechi din Anatolia până-n Dervent…

37. Dar oare de ce vor „ei” să ne șteargă rostul, dovezile străvechi semnele Rostirii Cuvântului, Sensul Lui? și să ne piardă urma cu turma, mereu întorcându-ne de la nume la număr ? Ce urmăresc peste tot și tot timpul păpușarii iluminiști, comisarii poporului, etichetele Neamurilor ?

38. Or fi ei nevinovați cu codurile lor bară tatuate ca semnul fiarei în frunte, cu checksum de credit și alte Numere Mărunte, Magiștrii Discursului Magic din Teatrul Consensual și Populisto-Cărturăresc, ca la Cărtărescu ?

39. Doar scutul „lor” roșu, steaua cea roșie a lui Seth, e pentagrama lui Horus cel chior. E vorba de cinciul magic, de Pentagon, de cinci cărți, contra Neamurilor lui Apion, e vorba de panciatantra, de Pentateuhul tăiat din scurt de Talmud, de cele ale alchimiei lunare, doctrinelor tantrice de mână stângă, anticreștin, taoism ca tehnică de viață lungă, în totul o magie erotică, spus peșin. Asta i-a mumificat pe blestemații cei încornorați ce mai pot fi văzuți la Vatoped !

40. Aici vorbim de chintesențe, mâini magice, de mereu rădăcini de cinci „elemente”, de esențe de creșteri fibonaccice, dar malefice, fractalizante, nemodalizante, cancerizante.

41. Vorbim deci de o pentagramă alchemică babiloniană, stelară, Sheitană și Tothică, e scutul fierbinte de foc, e jertfa arderii de tot a victimelor lui Bel Baal-Mardok, ucigașul asiatic, vânătorul și mâncătorul nesătul de copii, prunci nenăscuți și primi născuți…

42. Vatica, și pingala, înlocuitori și etichetatori, obelisc ascuțit și aurit în plisc. Mai e deci acolo Hristos, în ciuda aglomerației, operației și nației credincioșilor, adesea atât de fierbinți, a Italioților ? Păi cine e vicarul ? Înlocuitorul.

43. Noi nu i-am fi zis altfel decât Locum Tenens, locțiitorul, dacă tot e locul vacant, ca și răclița Sfântului Petru de sub Capiștea spoielii de sticlă de pe deasupra…

44. Cu „înlocuitori” nu-i de mirare că ajungem peste tot știutori, politicieni, nemărturisitori, ecumeniști, farisei, sperjuri, homosexuali, homofili, pedofili, narcisiști, șantajați, dar normatori, infailibili, necercetători, și neascultători.

45. Varlaam Calabrezul râdea de frăția lui săracă întru grecie, bizantinul Grigore Palamitul. Îi spunea că are capul la fel de gol ca și burta și punga de cerșetor, în drum cum mergeau ei spre Ferrara și tot așa blasfema. Sfântul Palama de ce altfel i-o fi pus anatema ?

46. Părintele nostru popa Efrem de la Vatoped care caută, dăruiește și binecuvintează cu harul său pe toți cei pe care-i întâlnește, a vizitat Italia.

47. Ne-a și spus-o apoi, între pavecerniță și utrenia din micul său paraclis însorit… Ne-a spus deci, cu toată răspunderea, zâmbind, că a tot căutat, dar cu tot efortul harul acolo nu l-a mai aflat. După aceea, de Crăciun, a și fost arestat.

48. Harul Domnului, frați îndurerați, bieți rătăciți și mai slab luminați de Săptămâna aceasta, fie cu noi cu toți !

Publicat de irivatar

Left handed for my mouse, straight talking for my mouth !

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

lumea răzvrătiţilor

Cine-a îndrăgit străinii, Mânca-i-ar inima câinii, Mânca-i-ar casa pustia Şi neamul nemernicia...

Lupul Dacic

Blog nationalist GETO-DAC !

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

ORTODOXIA CATHOLICA - blog ortodox al parintelui Matei Vulcanescu

misiune ortodoxa, apostolat, teologie patristica, teologie postpatristica, ecumenism, arsenie boca, papism, parintele matei vulcanescu, anateme, iubire, erezie, panerezia ecumenist sincretista, Sfantul Grigore Palama, Serafim Rose, teolog Marian Maricaru, Ioannis Romanidis, Dogmatica Empirica, dogma energiilor necreate, Atitudini, Parintele Arsenie Papacioc, Parintele Iustin Parvu, Parintele Cleopa, bioenergie, misiune ortodoxa in Africa, Mitropolitul Meletie de Catanga, Patriarhul Theodor al Alexandriei, Patriarhia Alexandriei, sinoadele ecumenice, sinodul 8 ecumenic, einodul 9 ecumenic, despre inselare, Sfantul Ignatie Briancianinov, teologia icoanei, Patriarhia Moscovei, Patriarhul Ioan al Antiohiei, martirii sirieni ortodocsi, pseudomartiri, mantuire, Taina Spovedaniei, Taina Botezului, botezul ereticilor, Sfantul Nicodim Aghioritul, biserica Panaghia Odighitri, Biserica romaneasca Pireu, Biserica romaneasca Atena, impartasania continua, deasa impartasanie, taina nuntii, manastirea Petru Voda, parintele Gheorghe Calciu, Ioan Ianolide, Sfantul Valeriu Gafencu, Mircea Vulcanescu, sfintii inchisorilor, Dan Puric, Mitropolitul Bratolomeu Anania, Nicolae al Banatului, Papa Benedict, Radu Gyr, penticostali, adventisti, martorii lui iehova, mormoni, baptisti, theodromia, studii teologice, Biserica Ortodoxa Romana, Teodosie al Tomisului, monofiziti, parintele Athanasie Henein, mitropolitul Serafim de Pireu, Parintele Theodoros Zisis, Arsenie Boca inselat, homeopatie, Pavel Chirila, Ioan Vladuca, Oana Iftime, Alexandru Iftime, Patriarhia Romana, saptamana de rugaciune ecumenica, saptamana pentru unitatea crestinilor, Patriarhul Daniel, canon, Hristos Yannaras, Robert Taft, Sfantul Fotie cel Mare, Sfantul Marcu Eugenicul, batatorii de papi, Papa Francisc I, Papa Ioan Paul al II-lea, Patriarhul Teoctist, monoteliti, Sfantul Theodor Studitul, Sfantul Nectarie de Pentapole, Eghina, pelerinaje grecia, marturisirea impotriva ereziei, ecumenic, Psalmii lui David, dictatura biometrica, ioga, 666, cardul de sanatate, dogmatica ortodoxa, romano catolici eretici, erezia papistasa, casatorii mixte, eterodocsi, minuni si false minuni, fenomenul Boca, fenomenul Maglavit, Danion Vasile, Mitropolia Slatioara, Mitropolia Pireului, Mitropolia Veriei, Sinodul Panortodox, Ilarion Alfeev, Ilarion Argatu, parintele Adrian Fageteanu, parintele Sofian Boghiu, parintele Mihail Stanciu, Serafim Larsen, Dumitru Staniloaie, Dimitris Tselenghidis, Parintele Gheorghe Metalinos, Mihai Eminescu, sionism, masonerie, anticalcedonieni, morala, Jean Claude Larchet, ieromonah Petru Pruteanu, Anthony Bloom, rugaciuni in comun cu ereticii, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, Patriarhul ecumenic, Virgiliu Gheorghe, familia ortodoxa, Sfantul Ioan Damaschin, erezia Filioque, patriarhul Iustin, Dumnezeiasca Liturghie in ortodoxie, despre preotie, Sinod Panortodox, Patriarhul Athenagoras, ridicarea anatemelor, Ioannis Zizioulas, Ioan Ica junior, Constantin Necula, Daniil Sisoyev

Bine aţi venit...

… pe blog-ul meu, care serveşte drept platformă, avizier şi mică publicitate pentru ideile, cauzele şi prietenii pe care le/îi promovez. Sunt Oana Iftime și vă salut, din fotografia de mai sus, preferând ca ideile şi cauzele susţinute să fie atribuibile unui individ identificabil, şi nu „cetăţeanului fără faţă”. Lectură plăcută, sau măcar utilă, sau…invers!

Gadgets and technology reviews

Just another WordPress.com site

CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

News Conspiracy

Nu crede nimic. Caută singur adevărul!

CAIETE DE PROTOCRONISM ROMÂNESC

revistă de istorie culturală recentă

Temeiurile iar nu Arătările unui Bun Început !

Astăzi, la masa de seară, eu iar n-am ce pune pe mine... !

Tipărituri vechi

românești sau despre români

%d blogeri au apreciat: