Maica noastră adevărată și Grădina Maicii Domnului

Despre Maica Originilor

Grădina Maicii Domnului :

Definiția și Descrierea Canonică a unui Nou Câmp de Cunoaștere, Cercetare și Integrare Europeană (CCIE) întemeiat pe valorile Pelasgice Tradiționale de Dreptate Daco-românească, Ortodoxie Mărturisitoare și Românism (DORU) ca Rădăcini ale Civilizației Europei Vechi (RCEV).

01. De la Parentalia în Februarie, ante dies novem Idus Martias, prin Lemuria, care lămurea starea strămoșilor dardani (OLAT Remuria) și până la Rosalia, Moșii de iarnă erau celebrați la Roma, după tradiția dardană.

02.Primele erau comemorări triste și lungi, demne de Februus, dar Rusaliile Romane sărbătoreau suflete vii, într-un Duh de veselie…

03. În cursul acestor comemorări s-au ivit gânduri de recunoștință la strămoși. Într-un fel este vorba de curățenia noastră de Paști.

04. Am scris în 2013, Joia Mare a Patimilor Mântuitorului, Unului Născut !

05. Please add Romanian (precisely Daco-Romanian or DARO) Characters Support in Yahoo Groups !

06. Yahoo Groups now include thousands of ebullient, blossoming, learned Old European studies in many and literally burgeoning new, raising, Web2.0-based „socializing” places like ANDRADA (A New Daco-Romanian Royal Archive Discovered and Analyzed).

07. All such Yahoo Groups could instantly benefit from enhanced visibility and dramatically increased usage stats, which millions of Romanian visitors (hopefully reading in their own language from now on) will bring, along with their undoubtedly Proven CCUS (Computer-Savvy Competences and Unique Skills).

08. Daco-Romanian ? Why ?

09. Because DARO is really unique in circulation, lack of dialects, ubiquity, sense of proportion, number of diminutives, phonetic and lexical conservatism, vitality, philosophical and literary propensities („Rostirea Filosofică Românească”) and capacity of assimilation.

10. DARO is the famous Pelasgian, Pre-Greek, Pre-Latin, Pan-European language, continuously written and documented as sacred, in use for the most populous, rightful, peaceful, divided and brave European Cuvilization, second only to Sanskrit in numbers, according to Herodotus.

11. Dacies inhaerent montibus : Like its ancient sisters across all mountain ranges in Eastern Europe, DARO is still spoken in the nation-bashing European Modern Times. These are the Times of Troubles of Forced Integration and Compulsory Globalization (FICG) in the sense of Arnold Toynbee.

12. And yet the much dreaded post-modern advent of the Universally acceptable United States of Europe is now indefinitely postponed if not utterly dismissed as ineffective in controlling the „increased command over the human environment”.

13. This was to be expected for students of Santayanian historiography : History notoriously repeats itself, especially for those who ignore it. You can’t beat Truth.

14. So, retrospectroscopes are to be banned if one insists in dramatically (and miserably) combatting Truth. For even combatting Truth for Temporal advantages of dubious ideological values, Vae Victis is relative, since it works both ways : Cujus Regio Ejus Religio… And there is no Master besides the Master of Time…

15. Indeed, the Universal Church of hemocratic (bloody) Tolerance, Ecumenism and Humanitarian Interventionism (TEHI), the forced control of internal and external Proletarian crowds, as well as Völkerwanderungen – now nothing more then the savvy (and savage) saeva necessitas of „skill-based” „free” circulation, trade and market dis-placement of under-citizen slaves, all these Toynbeeian criteria fail to define Civilization ! Then what candidates remain ?

16. Some fifty autarchic if not yet autonomous well defended, well defined and yet open and humanly accessible „countries” or Vlăhii, (from PELA Pelasga, DARO Vlașca to DARO Peleaga).

17. Macedo-Romanian (MARO), Megleno-Românian (MERO), și fârșerota din ruinurile Voscopolei sunt încă vorbite și azi, la fața locului, ca și Istro-Româna (ISRO) din țara Venetă de până la Triest. O mare parte din Serbia, Bosnia, Croația și Slovenia, trecând prin Banat, Timoc și până adânc în munții Ohridei la prispa (Prespa) Macedoniei și Pind vorbește încă românește.

18. La fel se vorbește românește și azi în părțile bulgărești din sudul Dunării, până la Durostor și Caliacra la nord de Varna. Toponimia „bulgară” este vlahă iar țaratul „româno-bulgar” al Asăneștilor lui Ioniță, Iovan cel Frumos, Io-vv-an Caloian de la Dunărea de Jos este din punct de veder heraldic (trei capete de Serabi negri), lingvistic, religios și etnic, un stat vlah. Elitele Vlahilor domneau ereditar în mod natural pe ambele maluri ale Dunării, de la Ter Nova (Târnovo) la Craiova (Crai Iovan, Bănia Severinului revenea Craiului Iovan).

19. Peste tot vlahii sunt respectați ca meseriași, oameni de încredere, inventatori, inventivi, buni războinici, și excelente călăuze de munte, iar nu doar bogătani avuți în oi. Exoetnonime ca „maurovlahi, caravlahi, caraule, kjelatori, morlaci, tărtăcuțe, huțuli, vlaci” consacră calitățile etnice unice ale stăpânilor locului. Vlahii sunt „domni” ai înălțimilor, trecătorilor, piscurilor, brânelor, stânilor, șeilor, bistrițelor, vv-satelor (OLAT fossatae, MARO fsat), prisăcilor, pajiștilor, isvoarelor și vetrelor din luminișurile de pe munte. Troițele vlahilor sunt semnele călăuzelor, iar băieții vlahi își dovedesc bărbăția hoinărind în chip inițiatic în adânc de codru des (DARO Cu Dro, pluralul colectiv ca în DARO Dro Beta) pe drumuri de munte, încă din fragedă copilărie.

20. Moldova a păstrat limba strămoșească în chiar inima Țării Serabilor, pe tot cursul Prutului, Bâcului și Dan-Aster-ului (RUSS Dniester) în ciuda genocidului cultural rusesc. Ca demni fii ai stepei, urmașii varegului Rurik n-au reușit în nici trei sute de ani să șteargă din memorie conștiința urmașilor lui Ștefan cel Mare și limba lor.

21. Mai mult, în ciuda deportărilor, atrocităților, înfometării, ocupației militare, denununțurilor și „savantlâcului” rusesc, deși ne-au furat insula lui Achile, Crimeea, nordul Bucovinei, Bugeacul, și Trans-Nistria, rușii n-au spor. Iar azi de la Tiraspol și până la Alma Ata se vorbește românește – „moldo-românește” sau MORO cum zice ocupantul.

22. Soarta vlahilor a fost cruntă. De la democid, robie, înfometare, asasinate, limbi tăiate, cărți arse și deportări, nimic din panoplia ocupanților n-a rămas străin istoriei milenare a Vlahilor. Astfel căliți în „para” dardană (GHEG Dharda este MARO pyra și DARO para focului), acești „români absoluți” cum i-a numit marele filosof creștin Petre Țuțea, au rezistat peste tot ocupanților și istoriei. Până azi „blestăm mare s’hibă-n casă cin’de limba lui ș-a lasă”…

23. Politicienii Dâmbovițeni au fost rareori utili cauzei românilor „din afara” deși cei voscopoleni au îmbogățit, prin Viena, Budapesta și Atena, pe frații lor transilvani, panoni și atenieni. Ce ar fi fost Ardealul fără banii și relațiile financiare ale mitropolitului nostru ortodox, baronul Andrei Șaguna, fără miliardele lui Gojdu, care cumpărase jumătate din Buda, azi pierdute la unguri, cu Fundația Gojdu cu tot, sau fără sponsorii armâni ai Athenei, de la fântânile ministrului apărării Averoff Tosiță, la stadionul Panathinaicos.

24. Unde sunt tvremurile când Domnii Români plăteau biserici, schituri, fresce, arhondaricuri, cuhnii, chilii, ferecături, biblioteci, agheasmatare, porți, odăjdii, școli ale sfintelor lăcașuri și clopote la Sfântul Munte ? O vizită la Salonic, la imperialul Vlaherne în inima Constantinopoleului și la Athos e mai limpede o vizită în arhivele vii ale istoriei românilor.

25. Moscopole (Voscopole) este capitala din Albania, cu soldați nearvaniți, cu oieri citind cărți de la tipografiile familiilor bogate de mitropoliți armâni, cu mitropoliți și grămătici armâni. Their language, MARO, like Daco-Romanian (DARO) is now well proven to be the language of the „Pelasgian” iberic-to-iviric, Andor(ra)-to-(ar)Rodna, Narbonne-to-(enno)Bran, Pyrrheneo-Alpine-Carpatho-Caucasian, Iron Gates – centered, Atlantic-to-the-Urals paneuropean Neolithical Old European Civilisation (OECI).

26. Pastores Romanorum. Maurovlahi, sunt și Mavroghenii (născuți „negri”). În Timoc, Corsica, Sardinia și Alpii romanșilor, și din subcarpați până departe în stepa calmucă și cazacă acești vorbitori ai limbii noastre sunt călătorii în timp ai Pelasgilor. Oriunde au ajuns ei surghiuniți din Basarabia, pe calea Robilor, ei duceau cărțile cu carele cu pânze, pe care se urcau și Biserici Dintr-un Lemn,

27. This language is still understood and traditionally, perhaps also ritually transmitted (di șub liespiedie di mormânțâ strig-a noaștr’ buni părânțâ…”) from Aminciu (Vlăhia din Munte) north of the Pelopponese to Brâna Tătrânilor (Brno în Vlăhia din Poale, în sud-vestul Slovaciei, lângă Viena).

28. Its linguistical area (ALRO, from Aria Lingvistică Românească) se suprapune perfect peste Orizontul Dacic (ORDA), cu Centrul în Capiștea Maicii, Grădina Maicii Domnului.

29. Cine este Maica ?

30. Ea este Mama, Sybilla erythree de faimă vv-Italică, invocată de Senat și readusă la Roma din Dardania, să apere Cetatea tătânilor (Tartânii, sau Dardanii, după Pompeius Trogus în breviarul lui Justinus).

31. Ea este peste tot la Vitéliù în vremea bătăliilor nocturne venetice (Ginsburgiene) și a călușarilor de pe Tibru, aceiași care aruncă acolo argeii, păpușile Caloianului roman. Ea este Mama castei hiperboreene de sacerdoți luptători Serabos Testes la Jornandes, deci a Abarizilor (Abaris).

32. Ea e chemată de Colegiul Fraților Arvali și de Călușari și de Vv-Hestia-le.

33. Ea este pictată și în Capela Sixtină imediat la dreapta cum intri, privind spre Catapeteasmă.

34. Campidoglio însuși închină Capiștea Capitoliului nu lui Iaa-Pitar cum s-a tot spus, ci ei. Dumézil care citise cu folos Cărțile Sibiline observase perfect că orientarea Templului de pe Capitol este hiperboreic cardinală iar nu cardo-decumanică.

35. La târnosirea lui s-au ascuns simulacrele zeilor vechi și s-au îngropat cărțile sibiline lăsându-se toate tainele tradiției unor specialiști de faimă rituală. Aceștia instruiau floarea colegiilor profesionale străvechi, ca acelea ale Frații Arvali, haruspeicilor, pontificalilor (OLAT Pons Fecit) și fecioarelor vestale. Aceștia distribuiau și subtratau ritualul sacru ne-mundanilor Lari și intimilor Pénnites în fiecare altar central de acasă (OLAT, DARO, PELA „Akka sua”). Contrar mantrei prevalente în academii, religia romană primitivă citea și stăpânea semnele la fel de bine ca și meșterii etrusci.

36. Ea este zeița mamă, Apărătoarea Doamnă, atoate începătoarea.

37. Ea este Preacurata, cea care însemnează cu pristolnicul Primitium Frugae.

38. Ea aduce Ex Sacrificio Gustari a vv-Hestiei, pe altarul Vestei… Ea este și khattica Cybele, mereu așezată (Prea ce Sta). Este vorba de Maica Precista, Bona Dea, Dochia, de Akka Sua, Zâna Pământului Negru, Gaia Melainina) sau Kogaionon (Ca – put) Gaeae (Io-vv-ani ?). De la Valul lui Troian și Brazda lui Novac (No-vv-achus) la Dunăre la Cheile Bâcului, și desigur de la Nistru pân-la Tisa, totul se veghează în zilele „pyr-amidale” de lumină la Straja Țării de pe muntele Ceahlău.

39. These elusive and much criticized „Hyperborean” or Pelasgian Civilization, Script, and Values are unjustly dismissed and even ignored, despite enormous evidence of their primordial caracter. Pelasgian explains the unique character of European origins in the pan-Mediterranean, Minoan and predynastic Egypt context.

40. Advances in „Anatolic”, Bosporan, submarine Euxine and pan-microasiatic archeology, from Troy to the Dervent Gates, give weight to the „out of Pre-Euxine Lake (PELA)” Ryan and Pitman hypothesis and PIEU (Pre-Indo-European) data.

41. Khattic (Pre-Hittite), Old European Mother Goddess (OEMG) worshipping, Hacilar and Bogaz Köy-like, wood-based, epicurean Proto-Etrusco-Lemnian (PELA) and „Natufian”-like, proto-agricultural Civilization is now archeologically, linguistically and genetically proven to be the root of European Early Neolithical Révolution.

42. Largely because of censorship, academic inertia and the now documented yet still dreaded „Sumerian” bias, the signs and the sense of the original alphabet were thought to be of Middle Western Proto-Semitical origin.

43. Therefore, Joseph haLevy’s „Hebrew is Greek”, Faucounau’s Proto-Ionian (PION) and Dr Laurence Austine Waddell „Non-Semitical Origins of the Alphabet” were dismissed as amateurish garble and primary bias of Europocentrism.

44. Even worse, duly stamped as they were and systematically censored as „Anti-semitic”, „revisionist” and „aryan-revivalist” by the panacademic and Web-based thought-police, they remained hidden in the red shifting haze of search engine optimisation robots (SEOR).

45. Every instance of Dumézil-like constructionist and non-exceptionalist, yet exceptional European studies like those seminal methodologic paradigms of Émile Fradin, Colin Renfrew, and Florin Croitoru must be under surveillance, sayan-monitored, duly reported and systematically rejected by „disinterested” bien-pensants. Groups of discussions and blogs reinforce and, alas effectively destroy every liberal exposure of facts in evidence-based, non-Épinal manners. Why ?

46. Just ask Dada Mamușa, who struggles heroically alongside Andrada with the best Romanian-based, Web-published Dacian Civilization Encyclopedia (ENDA). The support of local authorities knows better…

47. Just ask Florin Croitoru who struggles heroically with the only extant proven methodology in the incredibly difficult task of deciphering the Dacian Archives. Yet, the Master of our growing Corpus Inscriptionem Daco-Romanorum (CIDR) is challenged everywhere, like all true genii, by a disgusting gallery of spies taking profit from Florin Croitoru singular, outspoken, straight-talking character.

48. Or ask Mr Mihai Vinereanu, the only Romanian author in the glorious line of Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae and Ovid Densușianu and Sextil Pușcariu, bold enough to show the truth hidden in the treasory of the Daco-Romanian etymologies. Who dared support, publicize and fund his passionate, unique PIEU studies ? Moreover, who dared even read or buy his landmark Dictionary, breaking through a maze of confusing, semidoct or ideologically driven books ?

49. The answers of my friends and collegues show what we have to do in order to succeed in our pursuit of Truth : United, we stand ! Divided, we’ll fall. Let’s now prove Herodotus wrong ! The „dikeaitatos” are not only the most numerous and bravest, if quarrel-prone „Thracians”. We are also the first really productive, united Europeans !

50. Istariceskii Put niet Nievskăgă Praspekta ! We must also recognize, register and answer our enemies. Before we beat the system we must of course master it. Even as Orthodox Christians, we are primordial at the Roots of Europe, as the most solid and the most productive seekers of Truth, of Harmony and Beauty, in pursuit of Traditional Justice.

51. Before we enchant the Serpent with the Swan Song of Lex Bellaginae, and before we turn the other cheek towards the enemy, we must of course recognize, and yes, even respect them.

52. They didn’t miss us. How could they, in their forever new assaults of wave upon wawe of Steppe-produced invasions ? Western Europeans owe us a lot for their invasion-proof position, reinforced as it is by our defensive stance as „Străjeri de Țară la hotară”…

53. Scythians, Indo-Iranian Cimmerians, Greeks, Hittites, Agathyrses, various proto-Slavic races, Alani, Gepides, Huns, Goths, Khazars, Avars, Bulgarians, Hungarians, Cumanes, Petchenegues, Tartars, Hordes of Saldjuk ad Gök Turks, and almost every conceivable denomination of Steppe, Asian-produced nomads invaded our land.

54. How else could we survive, were it not for God’s help and our own sacrificial, calm, serene and traditionally defensive stance ?How else could the famous Ghyka study set the record straight with his ETDE ( „ebb and tide” theory of Daco-Romanian ethnogenesis) ? How else could Father Virgil Gheorghiu’s view of Romanians as DOSO („directly-out-of-the-sky”) forest-loving, mobile, beautiful and versatile „orchids” prevail ? And how else could Professor Dumitru Stăniloae’s „navigators of terrestrial realms beyond Ocean boundaries” (NBOB) vision appear within the cofines of his last written masterpiece ?

55. This little known but crucial masterpiece, „Spiritualitatea Poporului Român” consecrates Europe’s most subtle theologian’s view on Daco-Românism, Orthodoxy and Românism as our Universe (DORU). By divine design Virgin Mary’s Garden, our Land, survived and thrived while our enemies bit the dust of the Steppes which was raising with their agitated stance, only to settle with their own defeat. It’s peace and Old European Harmony that survived, not the barbaric Asian „foreigners are cattle” êthos. It’s human calm that prevailed World-Wide, despite saeva necessitas, Papal adversity, Anglo-Saxon lobbying and finally against all odds. How come ? By Blessing, with our Virgin Mary’s Garden unique, peaceful defense. Brâncușian „Măiastra”‘s silent, harmonious, utterly etherialized, soul-fulfilling infinite flight tells the whole story.

56. Enemies were legion and still salivate and form delusion of grandeur dreaming to conquer us, like those unwise diadochic warriors of proud Lysimachos being made prisoners by the discrete, yet efficiently powerful and culturally heroic people of Daco-Romanian Dromichaite as recorded by Arrianus. Our archenemy conquered Constantinopolis in the times of Dracula (old king IO Mircea the Great Bar Seraba’s own nephew, Wallachian heroic king Vlad Țepeș). And yet even Mechmet the Conquerer failed to eradicate us. we survived the Fall of Byzance and si did our Justice-based soul. Really Titanic Nicolae Iorga’s historical view is that the rhomeic ethôs of fundamental, Orthodox, yet non-fundamentalist value of the Byzantine heritage prevailed north of the Danube where „Byzance after Byzance” was alive and well. For thousands of years we learned the hard way how to know, to tolerate, to accommodate, to assimilate, to educate, to respect, and even recycle our hereditary enemies as friends. Indeed, we only lost those hereditary enemies who became our friends in need. Those still willing to conquer us must understand that their own bellicose and proud but mortal êthos is nothing else but victim of the same illuminati-based nation-killing, ecumenical atheistic diversion.

57. Our would-be enemies are stubborn and so are we. But we were stubborn first. And we tolerated their attempted democide, cultural holocaust, ethnic cleansing and soul killing sprees. Yet, and again, we only lost those enemies who became our friends…

58. Because of the nature of the media, the „international community” keeps Transnistria outside Basarabia with German help. Israel wants to buy off the best parts of our land and to eventually return to the country that protected them best. Here, where the pre-Nazi (pre-Jabotinskyan) Sionist movement was born, where Hasdeu’s disciples as Sionist Moses Gaster were members of learned societies before composing the better part of Londonian Sepharad Rabbinate, they really feel secure.

59. The Rabbi of Tudela once wrote that „Wallachians are like mountain deers who don’t kill Jews”. Recent Sionist attempts to incriminate Romanians for Hungarian deportation of Maramureș Jews, carried on by proven identity thieves like Elie Wiesel are mixed bags of incompetence and obnoxious, poisonous lies.

60. Sionists are the most unexpected and paradoxical victims of Truth ! The New World Order has sacrificed them worldwide, not only in the Holy Land where they hoped to remain without peace, without democracy, without apartheid and without justice, against all odds, against good will and good sense, against a non matter-of-fact settlement with their archenemies.

61. How sad Sionists must solve their political riddle in such exceptionalist, survivalist, clamorous desperate stances ! Even in the register of their own lies, panic and damage buttons now blink continuously, to witness the terorist, polarized, nourishing idol of „ordo ex chao”… What a bad idea to build in the moving sands of the Promised Land who, in their sense is not the Holy Land but the land of sorrows, tears, fears and lies.

62. How errant could a „national”, indeed „racist”-based „approach” become ! There is, they say, only one most dangerous historical position : to be a Sionist friend, rather then an enemy of Sionists : Take British military as an example. Take American „ally” sunken ship as another example. Marchall Ioan Antonescu, a Romanian war hero, with Rabbi Fildermann, a medical doctor, saved thousands of jewish lives in Transnistria, and helped Sionists reach Palestine in Romanian-paid vessels.

63. Left-leaning sionists should raise statues of their heroic savior Antonescu in each kibbutz. And what do they find most useful to their spurious ideology and dreadful cause ? They kill him in effigy, after having executed him and destroy his Bar Serabian heritage. They ritually kill Iron Guard Captain Corneliu Zelea Codreanu and his comrades in a dreadful PurimFest, even as the Iron Guard helps them sail to Palestine.

64. They also imprison Radu Gyr, the very Iron Guard minister who helped fund the world’s first Jewish Theater in Yddish, the Barașeum. They behead in a network of dreadful concentration camps the bravest war heroes only because they fight Jewish communism, Russian-dressed and Russian-imported as they were during World War Two. They destroy archives, build prisons, corrupt treasonous ex-prisoners of Pitești to recycle them into effective executioners. They even execute Jewish politicians like Rabin, who seek peace in the Middle East.

65. So Sionists feel the need to climb further and hopelessly that criminal, spurious ladder of layer-upon-layer of lies in order to attempt to find a place under the sun where they would feel secure ! And yet they seem to thrive under the mortal Zeitgeist of pharisee internal anti-semitic policies. Perhaps only unexceptionalist, Truth-seeking, and some really intelligent jewish soul-searching, carried beyond the Talmud-based „Gentiles-as-cattle” attitude might help.

66. Alas, this seems not to be the historical case ! For even mentioning the „failed” epithete in descriptions of „ossified” Jews in the context of the „Syriac” Civilization, great British byzantinologist and unsurpassed historian Arnold Joseph Toynbee was censored beyond repair, just like cultural heroes masterpieces in the likes of Joseph haLevy’s „Hebrew is Greek”, Ilan Pappe’s research, Mordechai Vanunu’s revelations or Benjamin Friedmann’ Memoirs.

67. Really, if the ridicule killed, as the French have it, Sionists would all be by and large dead ! For how long the Sionist Party Line would still claim against all common historical sense that the rightful-between-the-chosen but right-leaning Rabbani of Cluj and Geneva were liers ? How could they still claim that the Legion of Archangel Michael did not help the Sionist movement and that the Romanian state was implicit in war crimes. Paul Goma showed, and was diabolically silenced, that hundreds of thousands of Russian Jews, hoping to rob Bar Serabia and to make it their land were counted as dead in a spree of mortal lies.

68. American and British Secret Agents would like to see us contain the growing Russian expansion. And yet they keep Achilles’ Tomb in the aptly named „Island of Serpents” under Ukranian Yoke, like Northern Bukowina and the Bugeac counties at the Lower Danube. Largely driven by a fast growing and influent „moderating” community of silent, Wikipedia-like, sanitized and ubiquitous fame, the hidden censors in their payroll help them in fora of „free” discussions. These are the new agents of progress, the „people’s commissaries” and the agitprop secretaries of the New World Order.

69. These are NWOG (New World Order Government)-Protected, well funded, „not-for-profit” groups of influence and „non-governmental”, „humanitarian” „associations”. Not fearing to make us run short of qoutation marks, they change the meaning of words in a senseless attempt to hide their traces. They recruit and instruct the plutocratic, kakocratic and sometimes utterly hemocratic local compreador burgeoisy of supervisors, dressed as they seem in orange, and masked to act as local „benevolent” adhocracy.

70. But the global circus and consensual theater of such orange-dressed adhocracies are by and large useless and now universally ridiculous. Largely proven to act as sayanim and trolls in the payroll of the „New Order” they really are as naked as Emperors. These acrobats of the World Wide Web are only a bunch of transparent „mondialist”, illuminati-inspired Old Jews dressed as Young Turks.

71. Passionately and pathetically as they act now, working hard to hide their babilonian practices and Old Jew atheistic faith under their red Donmeh „fez”, they are only the actors in the payroll of those elusive yet ubiquitous „Magisters of Discourse” worldwide.

72. Despite the intrinsic „Revelation of the Method” (ROTM) nature of the Internet, and unfortunately, such expurgated, „consensual”, „international community”-inspired attitudes now became Web 2.0 norm.

73. Who are the enemies of free thought ? Who thinks they should ban the old song of „Die Gedanken sind Frei” ? These are the mortal yet still raising, self-righteous, self-explaining and self-promoted, normative, well coordinated and coherent „guideline providers”.

74. They are well instructed, they are rewarded for vehemence and for their thoroughly measured, social-button-trigger-happy (SBTH) capacity to act continuously in all the shadows and swamps of the Web.

75. Lurking silently, distributed globally and acting locally and still influently, such SBTH are the nuts (no pun intended) and bolts (definitely not bold) grass root builders of the Web 2.0 . They are also periodically reinforced by Google-based, deep-digging, Secret Service, CIA and FBI agents, the Facebook surveillance hierarchy. Now deeply delving and data mining as they are in Tweeter logs and track records of LinkedIn-like „area of interest” networks, they became too powerful to continue to perform and carry on their work in silence.

76. They also used to dress in attention-begging harlequin-like, scandal-producing, „useful idiots” (SPUI) costumes. even this masquerade fails to hide their intrinsic, well paid and viral Sheitan-worshipping, ecumenical, racist, neobabylonian New Age „reductionism”.

77. Of course, „Sie arbeiten in dunkeln und ihre tagewerk ist blind und leer wie Erdhügeln” approaches, despite their profuse and apparently invincible, cancerous, viral-by-design nature, are as useless as their social body.

78. Historical Truth having this irrepressible nature and power over Historiographic Relativism, the imponderable, yet heavyweight nature of Truth eventually prevails. It is its subtle, liliaceeal, fleur-de-lis-like characteristic which places evidence above and out-of-reach for „la bave du crapaud”. Magisters of Discourse might still work hopelessly against humanity, freedom of thought and even against the Zeitgeist, but their attempt is bound to dissapear into the dustbin of history.

79. Cretan, Cypriot, Ugaritic, Assyrian, proto-Aramean, Hurrite, Holy Land and other reprezentative of signed-based cultures should therefore be brought back into the light of Truth despite Sionist-inspired positions in „academia” worldwide.

80. Pelagian should again be known by the real vv-elasgian name. Pre-Greek, in the sense of Leyden-based Robert Beekes’ Greek Etymological Dictionary (GEDI) who is expensive and fundamentally non-kretchmerian and non-georgievian) should be now berried.

81. „Hyperborean” or Old European Script (OESC) of Romanello-Azilian, Glozel-like and Transylvanian „Siculian” „rovas” fame in Tărtăria, Vraca and even Lepenski-Vir must be revalued in the line of Harald Harmann’s research.

82. Daco-Romanian (DARO) is therefore Europe’s first and best documented „original” language, with a vivid, robust and continuous, proven development, based on a conservative, unique phonology.

83. Etymological studies demonstrate an archaic, albeit non-ergative, structure of DARO (Daco-Romanian, identical with „Pelasgian” throughout the learned field of Old European Studies ). They now converge into a well defined, new area of knowledge who shows us the beauty and intrinsic harmony of the whole scenary in the OECI field. This KFOS (Knowledgeable Field of Studies) should include CIDR repertoirs of OESC instances Europe-Wide, from Glozel to Hamangia, as well as „Bosnian” Pyramids, Bucegi caves still secret material, and megalithic structures.

84. The language equivalents of megalithic thoughts like Anton Dumitriu and Nicolae Densușianu ORDA scenaries are conservative and traditional DARO language structures. These are much unlike BASQ (Old Navarese Basque or „iberic”) and OGEO (Old Georgian or „ivirian”) as „khattic” extremes of „Pelasgian” (maybe also „Nostratic”) Pre-Indo-European (PRIE) languages, thriving before the LinearBandKeramic (LBKE) Revolution along the Elbe and the Upper Danube Bassin.

85. Recently, the Honorary Chairman of Linguistic Department in München, Professor Theo Vennemann, has demonstrated and profusely documented „basque-like” roots in well circulated AltHochDeutsch and even „modern” German words.

86. These „Vennemann roots” include common hydronyms and even ancient and traditional trade- and ethics-related denominations like BASQ (Old Navarese) „bede” in Aquitanian „bédecin”.

87. Theo Vennemann’s advances are methodological luminaries in Old European Studies. They are heuristical guidelines and therefore they functionally act as extremely productive paradigms.

88. Likewise, OLAT (Old Latin) „médeo, medēri” (medical „integrator” in the sense of pre-hippocratic, or Pelagian („Thracian” in the Pre-socratic HELL, Greek original, „Scythic” or even „Thracian” „hyperborean” medical tradition), being defective, deponent and dual, seems to be based on pre-Indo-European „bede”.

89. Andro-mede, („Young Woman, integer” or Virgin) is therefore not HELL Greek (HELL „Andros”, meaning ENGL”Man”) and could be dismissed as Volksetymologie. Such radical view strongly reinforces the older and unjustly dismissed Kretschmerian and Georgievian „Pelasgian” hypothesis of matriarchal, woman-like, peaceful and considerate „Old European Mother Goddess or OEMG” European Goddess” values.

90. These are fundamental, structural, determinant and formative values, transmitted in a discrete and nevertheless exemplary manner by the Neolithic Estearn European’s OECI tradition, so vivid in our own times.

91. Even the famous Tărtăria OESC inscriptions and other common, and almost ubiquitous, Vinca-Turdaș fusaroles qualify as primordial, OECI artifacts of „pristolnic” or „primitium frugae”, „ex sacrificio gustari” hyperborean paleo-agricultural exemplary values.

92. Alongside MacedoRomanian (MARO), Daco-Romanian (DARO) language therefore enjoys premier European circulation and privileged status, owing to a continuous and well documented track record.

93. Starting deep in the Early Neolithic (Romanello-Azilian and Swiderian Epi-paleolithic) with the beginnings of the Old European Civilization (OECI, in the sense of Nicolae and Ovid Densușianu, Marija Gimbutas, Colin Renfrew, Harald Haarmann) these are inevitable objects of the new OESC KFOS.

94. One hunderd years have passed since the first (albeit incomplete) publication of the Opus Magnum of Old European Civilization, Nicolae Densușianu’s Dacia Preistorică. We must carry on such Noble, compelling and indeed inevitable legacy to help prove the fundamental value of our Daco-Romanian Language, Values and European Civilization (DLVE)

(Aïphouncinqué depuis le jardin fleuri de la clinique du Château du Goussonville ou je soigne ma foie, mon fois, tranquille pour une fois 🙂

Publicat de irismister

Left handed only for electronic mice :-)

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

lumea răzvrătiţilor

Cine-a îndrăgit străinii, Mânca-i-ar inima câinii, Mânca-i-ar casa pustia Şi neamul nemernicia...

Lupul Dacic

Blog nationalist GETO-DAC !

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

ORTODOXIA CATHOLICA - blog ortodox al parintelui Matei Vulcanescu

misiune ortodoxa, apostolat, teologie patristica, teologie postpatristica, ecumenism, arsenie boca, papism, parintele matei vulcanescu, anateme, iubire, erezie, panerezia ecumenist sincretista, Sfantul Grigore Palama, Serafim Rose, teolog Marian Maricaru, Ioannis Romanidis, Dogmatica Empirica, dogma energiilor necreate, Atitudini, Parintele Arsenie Papacioc, Parintele Iustin Parvu, Parintele Cleopa, bioenergie, misiune ortodoxa in Africa, Mitropolitul Meletie de Catanga, Patriarhul Theodor al Alexandriei, Patriarhia Alexandriei, sinoadele ecumenice, sinodul 8 ecumenic, einodul 9 ecumenic, despre inselare, Sfantul Ignatie Briancianinov, teologia icoanei, Patriarhia Moscovei, Patriarhul Ioan al Antiohiei, martirii sirieni ortodocsi, pseudomartiri, mantuire, Taina Spovedaniei, Taina Botezului, botezul ereticilor, Sfantul Nicodim Aghioritul, biserica Panaghia Odighitri, Biserica romaneasca Pireu, Biserica romaneasca Atena, impartasania continua, deasa impartasanie, taina nuntii, manastirea Petru Voda, parintele Gheorghe Calciu, Ioan Ianolide, Sfantul Valeriu Gafencu, Mircea Vulcanescu, sfintii inchisorilor, Dan Puric, Mitropolitul Bratolomeu Anania, Nicolae al Banatului, Papa Benedict, Radu Gyr, penticostali, adventisti, martorii lui iehova, mormoni, baptisti, theodromia, studii teologice, Biserica Ortodoxa Romana, Teodosie al Tomisului, monofiziti, parintele Athanasie Henein, mitropolitul Serafim de Pireu, Parintele Theodoros Zisis, Arsenie Boca inselat, homeopatie, Pavel Chirila, Ioan Vladuca, Oana Iftime, Alexandru Iftime, Patriarhia Romana, saptamana de rugaciune ecumenica, saptamana pentru unitatea crestinilor, Patriarhul Daniel, canon, Hristos Yannaras, Robert Taft, Sfantul Fotie cel Mare, Sfantul Marcu Eugenicul, batatorii de papi, Papa Francisc I, Papa Ioan Paul al II-lea, Patriarhul Teoctist, monoteliti, Sfantul Theodor Studitul, Sfantul Nectarie de Pentapole, Eghina, pelerinaje grecia, marturisirea impotriva ereziei, ecumenic, Psalmii lui David, dictatura biometrica, ioga, 666, cardul de sanatate, dogmatica ortodoxa, romano catolici eretici, erezia papistasa, casatorii mixte, eterodocsi, minuni si false minuni, fenomenul Boca, fenomenul Maglavit, Danion Vasile, Mitropolia Slatioara, Mitropolia Pireului, Mitropolia Veriei, Sinodul Panortodox, Ilarion Alfeev, Ilarion Argatu, parintele Adrian Fageteanu, parintele Sofian Boghiu, parintele Mihail Stanciu, Serafim Larsen, Dumitru Staniloaie, Dimitris Tselenghidis, Parintele Gheorghe Metalinos, Mihai Eminescu, sionism, masonerie, anticalcedonieni, morala, Jean Claude Larchet, ieromonah Petru Pruteanu, Anthony Bloom, rugaciuni in comun cu ereticii, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, Patriarhul ecumenic, Virgiliu Gheorghe, familia ortodoxa, Sfantul Ioan Damaschin, erezia Filioque, patriarhul Iustin, Dumnezeiasca Liturghie in ortodoxie, despre preotie, Sinod Panortodox, Patriarhul Athenagoras, ridicarea anatemelor, Ioannis Zizioulas, Ioan Ica junior, Constantin Necula, Daniil Sisoyev

Bine aţi venit...

… pe blog-ul meu, care serveşte drept platformă, avizier şi mică publicitate pentru ideile, cauzele şi prietenii pe care le/îi promovez. Sunt Oana Iftime și vă salut, din fotografia de mai sus, preferând ca ideile şi cauzele susţinute să fie atribuibile unui individ identificabil, şi nu „cetăţeanului fără faţă”. Lectură plăcută, sau măcar utilă, sau…invers!

Gadgets and technology reviews

Just another WordPress.com site

CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

News Conspiracy

Nu crede nimic. Caută singur adevărul!

CAIETE DE PROTOCRONISM ROMÂNESC

revistă de istorie culturală recentă

Temeiurile iar nu Arătările unui Bun Început !

Astăzi, la masa de seară, eu iar n-am ce pune pe mine... !

Tipărituri vechi

românești sau despre români

%d blogeri au apreciat: