Florin Croitoru

Polisteneasă
by Dr Dan Waniek, MD

All Rights Reserved.
Copyright © Dan Waniek

Domnul Florin Croitoru, neobosit cercetător al isvoarelor neamului românesc, a aflat cheia descifrării inelului de la Iezer(ovo). Domnia sa a demonstrat că sunt multe surprize în studiul riguros, bazat pe surse iar nu pe speculații, dacă paradigma de cercetare este îndrăzneață.

Confirm valoarea îndrăznelii conceptuale a cercetărilor domnului Florin Croitoru cu un exemplu clasic : Capiștea Capitoliului are un templu care NU e consacrat lui Iupiter Capitolinus, cum spune mantra oficială. Este închinat unei divinități costumate în cămeșoi și cu un chimir tracic, bărbos al cărei statui este ascunsă în interiorul muzeului.

Orientarea templului este spre Nord-Est, nu e cardo, și lui Georges Dumézil acest „amănunt” nu i-a scăpat. Multe surprize mai sunt de așteptat !

Este vorba despre o descoperire iar argumentarea domniei sale este peremptorie. Rezultatul, remarcabil, mie mi se pare definitiv.

Este mult har în încercarea de interpretare a domnului Florin Croitoru, iar rezultatul e cu atât mai remarcabil. Atât de întregitor este tabloul generat de descoperirea domnului Croitoru încât el atinge ceea ce cred a fi ziditor în privința Marii Migrații Miceniene, și anume descifrarea discului din Phaistos de către Jean Faucounau.